Wet- en regelgeving

Een vakgebied als HRM, waarin werken met en voor mensen centraal staat, vraagt om kennis van wet- en regelgeving. Maar wet- en regelgeving verandert continu. Vanwege de voorbeeldfunctie die organisaties in de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuur hebben, vraagt dit om alertheid.

Artikelen
Wetgeving
Thuisblijven vanwege zieke partner of kind reden voor ontslag?
Steeds vaker ontstaan door corona lastige discussies tussen werkgevers en werknemers. Zo berichtten wij in juli al over de eerste ‘coronazaken’. Hebben werknemers bijvoorbeeld een recht om thuis te...
Artikelen
Wetgeving
De implementatie van de nieuwe cao po is een hele klus
Er is veel over te doen geweest, de nieuwe cao primair onderwijs. Sinds 10 januari 2020 is deze cao een feit, maar de implementatie is een arbeidsintensieve klus voor veel onderwijsbesturen.
Artikelen
Wetgeving
De eerste ‘coronazaken’ uitgelicht
2020 staat inmiddels volledig in het teken van het coronavirus. De impact op ons dagelijkse leven is groot en raakt onze economie hard. Dat heeft gevolgen voor de arbeidsmarkt...
Artikelen
Wetgeving
Wet arbeidsmarkt in balans, hoe staat het ervoor?
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is op 1 januari 2020 ingevoerd. De wet moest meer zekerheid bieden aan flexibele medewerkers, zodat de verschillen met een vast contract verkleind werden. Hoe...
Artikelen
Wetgeving
Verlofvormen voor werknemers, welke regels gelden voor wie?
In de Wet Arbeid en Zorg (WAZO) is het recht op verschillende verlofsoorten voor werknemers geregeld. Het doel van deze wet is om...
Artikelen
Wetgeving
Case: proeftijdontslag of zwangerschapsdiscriminatie?
Als werkgever krijg je vaak te maken met onvoorziene situaties. Je bent maanden op zoek naar een kandidaat voor die lastig vervulbare functie en opeens lukt het: die kersverse werkneemster die...
Artikelen
Wetgeving
De AVG en inzagerecht van het personeelsdossier, hoe werkt het?
Werkgevers verwerken aan de lopende band persoonsgegevens van werknemers. Deze gegevens worden over het algemeen door de werkgever opgeslagen in het personeelsdossier. De werkgever moet daarbij...
Artikelen
Wetgeving
Veranderingen op de arbeidsmarkt in 2020: WAB nu?
Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingegaan. Een veelbesproken wet die de kloof tussen vast en flexibel werk zou moeten dichten. Voorstanders geven aan dat de wet niet ver...