Wet- en regelgeving

Een vakgebied als HRM, waarin werken met en voor mensen centraal staat, vraagt om kennis van wet- en regelgeving. Maar wet- en regelgeving verandert continu. Vanwege de voorbeeldfunctie die organisaties in de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuur hebben, vraagt dit om alertheid.

Artikelen
Wetgeving
Case: proeftijdontslag of zwangerschapsdiscriminatie?
Als werkgever krijg je vaak te maken met onvoorziene situaties. Je bent maanden op zoek naar een kandidaat voor die lastig vervulbare functie en opeens lukt het: die kersverse werkneemster die...
Artikelen
Wetgeving
De AVG en inzagerecht van het personeelsdossier, hoe werkt het?
Werkgevers verwerken aan de lopende band persoonsgegevens van werknemers. Deze gegevens worden over het algemeen door de werkgever opgeslagen in het personeelsdossier. De werkgever moet daarbij...
Artikelen
Wetgeving
Veranderingen op de arbeidsmarkt in 2020: WAB nu?
Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingegaan. Een veelbesproken wet die de kloof tussen vast en flexibel werk zou moeten dichten. Voorstanders geven aan dat de wet niet ver...
Artikelen
Wetgeving
Thema: Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) ingevoerd. Door middel van wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW-premiedifferentiatie wil...
Artikelen
Wetgeving
Sollicitanten checken op social media: verstandig of niet?
Je kunt het onmogelijk gemist hebben: de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Privacybescherming is hét topic van dit jaar en raakt ook allerlei aspecten van de...
Artikelen
Wetgeving
Het beschermen van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt onder de WAB
De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is in het leven geroepen om de kloof tussen vast en flexibel werk te verkleinen. Dit is natuurlijk positief voor de werknemer, maar aan de werkgeverskant brengt...
Artikelen
Wetgeving
De 6 voordelen van de Wet arbeidsmarkt in balans
De samenwerking van werkgevers en werknemers staat al heel wat jaren centraal in mijn loopbaan. In de diverse rollen die ik de afgelopen 10 jaar als HRM’er, loopbaancoach, manager en bedrijfskundig...
Artikelen
Wetgeving
Sociale partners en uitzendbrache bereiken akkoord over nieuwe cao
Sociale partners en de uitzendbranche hebben op 19 juli 2019 een onderhandelingsresultaat bekend gemaakt over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten.