Waarom onze werkwijze werkt

Onze werkwijze is volledig afgestemd op werken bij de overheid, in het onderwijs en andere betekenisvolle sectoren. En dat werkt. Met een tevredenheidscijfer van een 8 onder opdrachtgevers en een 8,9 onder flexibele medewerkers zien we dat onze aanpak gewaardeerd wordt. Dat weerhoudt ons er niet van om onze werkwijze te blijven verbeteren. Want goed kan altijd beter.  

Hét uitzendbureau voor betekenisvolle sectoren

Al bijna 30 jaar werken we uitsluitend voor de overheid, het onderwijs en andere betekenisvolle sectoren. En dat is een bewuste keuze. Want in de overheid, het onderwijs en andere betekenisvolle sectoren wordt belangrijk werk gedaan waar wij graag een bijdrage aan leveren met de beste mensen. Onze processen en systemen zijn volledig afgestemd op deze sectoren. Of het nu gaat over het bieden van een ABP-pensioen, vervangingen in het onderwijs of zij-instroom in de zorg. Bij Driessen weten we waar jij het over hebt. 

Goed werkgeverschap

Als uitzendbureau hebben we een HR-beleid voor flexibele medewerkers. Dit beleid richt zich op duurzame inzetbaarheid van onze (en dus jouw) medewerkers. Zo zorgen we dat medewerkers matchen bij wat jouw organisatie nodig heeft. Ook vinden we het belangrijk dat onze medewerkers duurzaam inzetbaar zijn. Daarom investeren we in opleiding en ontwikkeling, gezondheid en vitaliteit, financiële veerkracht, doorstroom en werkgeluk. Dit hebben we vertaald naar 5 werkbeloftes die we naar al onze flexibele medewerkers uitspreken. Eerst zien dan geloven? Iedere werkbelofte heeft parameters waaraan we ons goed werkgeverschap toetsen. 

Meer over onze werkbeloftes

Eerlijke kansen voor iedereen

Iedereen die werkt via Driessen draagt bij aan het geluk van onze maatschappij. En die maatschappij is kleurrijk. Wij willen dat onze medewerkers een afspiegeling vormen van de maatschappij. Dit vertaalt zich onder meer in onze werkbeloftes. Maar ook vanuit ons inclusiviteitsbeleid zetten wij de deur open voor iedereen en gaan wij actief op zoek naar diversiteit.

Om het belang te onderstrepen doneren we 10% van onze winst aan de Driessen Foundation. Een ANBI Stichting die zich inzet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die barsten van het talent maar niet de juiste kans krijgen om dit talent binnen een organisatie te laten zien.

Meer over inclusie en diversiteit

Kwaliteit

Om onze kwaliteit te borgen, zijn wij in het bezit van verschillende certificeringen en lidmaatschappen. Wij lichten graag toe wat deze certificeringen inhouden en waarom wij dit belangrijk vinden.

Lees hier alles over onze certificaten

ISO9001 is binnen Driessen geïmplementeerd als primair kwaliteitsmanagementsysteem. Alle processen en werkwijzen zijn conform de normen van ISO 9001 vastgelegd. Op deze wijze wil Driessen een gestructureerde, optimale dienstverlening aanbieden aan opdrachtgevers en flexibele medewerkers. 

Wij vinden het belangrijk om bij alles wat wij rekening te houden met alle aspecten van het milieu. Daarom ziet ons milieumanagementsysteem erop toe dat er structureel aandacht is voor milieu in de bedrijfsvoering. Met de ISO 14001 certificering voldoen wij aan de strenge milieueisen.

Zoals onze werkbeloftes al aangeven, schenken wij veel aandacht aan onze medewerkers: werkgeluk, ontwikkeling en gezondheid staan daarbij centraal. Een onafhankelijke auditor heeft Driessen gecertificeerd op trede 3 van de MVO Prestatieladder. De MVO Prestatieladder is een certificatienorm die prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen objectief aantoonbaar maakt. Deze norm is gebaseerd op de internationale ISO-26000 norm.

Wij vinden het belangrijk zowel een goede werkgever als opdrachtnemer te zijn. Daarom hebben wij een lidmaatschap bij de ABU. De ABU staat voor kwaliteit en integriteit in de uitzendbranche. Zij komen op voor het belang van opdrachtgevers en de rechten van medewerkers.

Voor ons is het van belang dat onze flexibele medewerkers goed worden behandeld. Daarom zijn wij aangesloten bij Stichting Normering Arbeid. Zij komt op voor het belang van opdrachtnemers en de rechten van medewerkers. Door het uitvoeren van inspecties, worden wij regelmatig gecontroleerd. Daarnaast is dit een garantie aan de opdrachtgever dat medewerkers juist, volledig en tijdig worden uitbetaald. 

Hoe beter onze systemen werken, hoe effectiever onze dienstverlening is. Door onze berichtenuitwisseling met branchepartners zoveel mogelijk te standaardiseren wil Driessen haar dienstverlening zo efficiënt mogelijk in kunnen richten en niet voor overbodige aanvullende administratieve handelingen zorgen. Daarom zijn wij in het bezig van het SETU lidmaatschap.