Algemene Voorwaarden

Voor de verkoop en levering van diensten door Driessen Overheid B.V., Driessen Overheid Plus B.V., Driessen Zorg & Welzijn B.V., Driessen Zorg & Welzijn Plus B.V., Driessen Publiek B.V., Driessen Onderwijs B.V., Driessen Uitzendbureau B.V. en Driessen B.V. gevestigd te Helmond. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 67396313.