Over Driessen

Als uitzendbureau zetten wij elke dag alles op alles om mensen die in de overheid, het onderwijs, de zorg of de cultuursector willen werken te verbinden aan werk. Wanneer we daarin zijn geslaagd? Als werkgeluk het resultaat is van deze verbinding. En ja, daarmee zijn we best wel anders dan de rest.

Geluk werkt door

Wij werken alleen voor de sectoren overheid, onderwijs, zorg en cultuur. Een bewuste keuze. Want in de publieke sector is belangrijk werk te doen. Werk waarmee je mensen helpt, mensen iets leert of voor mensen zorgt. Werk dat de wereld iedere dag een beetje mooier maakt. Een beetje gelukkiger. En dat werkt door.

Wij geloven erin dat geluk doorwerkt en hebben het bewijs. Bekijk hoe leerlingcoördinator Theo, uitvoerend gebiedstoezichthouder Annelies en medewerker Publiekszaken Jacqueline met hun werk iedere dag leerlingen, buurtbewoners en burgers gelukkig maken.

Meer over werkgeluk

De werkbelofte

Met een club van ruim 200 enthousiaste collega’s zetten we ons iedere dag in om onze werkbeloften waar te maken. Ons werkgeluk halen wij uit het vinden van de ideale baan of de perfecte kandidaat. En daarmee houdt ons werk niet op. Wij investeren in goed werkgeverschap, want dat brengt zowel medewerkers als organisaties verder.

Waar mogelijk werken wij digitaal. En daardoor houden we tijd over. Tijd die wij besteden aan de mensen waar het om draait: kandidaten, medewerkers en opdrachtgevers. Wij ontmoeten je graag op een van onze locaties!

Eerlijke kansen voor iedereen

Iedereen die werkt via Driessen draagt bij aan het geluk van onze maatschappij. En die maatschappij is kleurrijk. Wij willen dat onze medewerkers een afspiegeling vormen van de maatschappij. Dit vertaald zich onder andere in onze werkbeloften. Maar ook vanuit ons inclusiviteitsbeleid zetten wij de deur open voor iedereen en gaan wij actief op zoek naar diversiteit.

Driessen Foundation

Het verbinden van mens en werk zit in ons DNA. Maar werk is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Zeker niet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij steunen de Driessen Foundation. De Driessen Foundation helpt mensen die barsten van het talent, maar niet de kans krijgen om dit talent te laten zien.

Naar Driessen Foundation

Kwaliteit

Werkgeluk betekent voor ons blije medewerkers en klanten. In een recent klanttevredenheidsonderzoek door Integron (oktober 2020) worden wij gemiddeld beoordeeld met een 7,6. En in de doorlopende onderzoeken die Starred onder onze flexibele medewerkers uitvoert scoren we steevast een 8. Prachtige cijfers! Maar goed kan altijd (nog) beter. Daarom investeren wij iedere dag in het verbeteren van onze dienstverlening. Om onze kwaliteit te borgen zijn wij in het bezit van verschillende certificeringen en lidmaatschappen.

  • Het kwaliteitsmanagementsysteem van Driessen is gecertificeerd volgens de ISO 9001 norm.
  • Het milieumanagementsysteem van Driessen is gecertificeerd volgens de ISO 14001 norm.
  • Driessen is in het bezit van het SNA-keurmerk voor de uitzendsector en aannemers van werk. Hiervoor zijn onze processen getoetst aan de NEN 4400-1 norm.
  • Driessen is aangesloten bij ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen.

Kwaliteitscertificaten Driessen