Klachtenregeling

Als familie van bedrijven maken wij werkgeluk mogelijk voor zoveel mogelijk mensen en organisaties in de publieke sector. Want hoe meer mensen gelukkig zijn in hun werk, hoe gelukkiger iedereen wordt. Dat is waar Driessen Groep, waar Driessen onder valt, voor staat. Het kan echter voorkomen dat je niet (helemaal) tevreden bent of een klacht hebt. Hier lees je waar je met je klacht of klachten terecht kunt.

Tevredenheid hoog in het vaandel

Alle bedrijven binnen Driessen Groep werken dagelijks aan het verbeteren van de organisatie, werkwijzen, producten en diensten. Tevredenheid van klanten en medewerkers, integriteit en professioneel handelen van onze medewerkers staan bij Driessen Groep hoog in het vaandel. Onder meer een kwaliteitsmanagementsysteem, branchegerelateerde gedragsregels en een gedragscode (Moreel Kompas) dragen hieraan bij.

Een probleem of meningsverschil?

Mocht je desondanks een probleem of meningsverschil ervaren, dan nodigt Driessen Groep jou uit dit persoonlijk kenbaar te maken aan jouw contactpersoon binnen onze bedrijven. Zo kun je in onderling overleg een passende oplossing zoeken.

Klachtenfunctionaris

Mocht je samen met jouw contactpersoon niet tot een bevredigende oplossing komen, dan kun je gebruikmaken van de klachtenregeling. Hierbij dien je een klacht in bij de klachtenfunctionaris van Driessen Groep. De klachtenregeling vind je hier.