Artikel / Krista van Vreeswijk (Basisburen)

De ervaringen van een startende directeur-bestuurder in corona-tijd

Vanaf 1 februari ben ik directeur-bestuurder bij BasisBuren. Een stichting waarbij ik al 12 jaar werk. Eerst als leerkracht, directeur, staffunctionaris en nu als directeur-bestuurder. Hoe gaaf is dat? Ik vind het alsof de cirkel rond is. Begonnen als leerkracht en nu op de positie van directeur-bestuurder. Een voorbeeld dat loopbaanontwikkeling in het primair onderwijs echt wel mogelijk is. Zeker als je zelf de mogelijkheden ziet en de kansen pakt.

Plannen in de ijskast

Ik had, als net startende directeur-bestuurder, mooie plannen voor de toekomst, tot het moment van 16 maart kwam en veel plannen even opzij gezet moesten worden. We kwamen in een rollercoaster terecht waarin veel beslissingen genomen moesten worden, waarbij er snel geschakeld en gecommuniceerd moest worden en dat allemaal vanaf afstand. Voor mij was de verantwoordelijkheid dan ook meteen voelbaar. Op zondagavond was de eerste brief voor alle ouders klaar. Deze begon zo:

In navolging van de landelijke richtlijnen van het RIVM/GGD zullen de scholen van BasisBuren in ieder geval tot en met 6 april 2020 gesloten zijn. Morgenochtend is er overleg met de directies van de scholen. In de loop van de dag zal u van hen verdere informatie ontvangen over de voortgang van het onderwijsleerproces. Deze informatie kan per school en per groep verschillen. Wel duidelijk is dat alle scholen gesloten zijn!

Snelheid was geboden

Via een hangout met de directeuren heb ik meteen op maandag plan de campagne gemaakt. Ik heb ervoor gekozen om veel ruimte en vrijheid bij de individuele scholen te laten. Wat past bij de populatie en bij het lerarenteam? Kunnen alle ouders kinderen thuis helpen? Wat doen we met de noodopvang? Lenen we de devices zomaar uit? Allemaal vragen waar niet meteen een pasklaar antwoord op was. Belangrijk in deze tijd was improviseren, input vragen en evalueren. En alle geledingen hierin meenemen.

Ik was die eerste week zoekende. Hoe ruim konden de kaders blijven? Nam ik de juiste beslissingen? Maar zag tegelijkertijd veel mooie initiatieven voorbij komen. Aanleiding om in die eerste week nogmaals alle ouders een brief te sturen met daarin het volgende:

Wow! Wat zien we betrokken kinderen bij ons onderwijs op afstand. Ik zelf mee dat én thuis werken én tussendoor les geven aan je eigen kinderen, niet ideaal is. Wat zal ook ik blij zijn als de scholen weer open mogen! Ik wil u als ouder, verzorger hartelijk danken voor de inzet om de kinderen zo goed als mogelijk toch bij het onderwijsleerproces te blijven betrekken. En wil daarbij meteen opmerken dat alle medewerkers van BasisBuren zich zo fantastisch inzetten. Er groeit een enorme saamhorigheid, toename van flexibiliteit en ineens hebben we ook een enorme sprong gemaakt in de digitalisering! Ik realiseer mij maar al te goed hoeveel improvisatie dit met zich meebrengt.

Het wachten duurt langer

Helaas duurde de periode dat we gesloten waren nog wat langer. Dit zorgde voor een update naar alle ouders:

De eerste twee weken van thuis werken zijn bijna achter de rug. Hoe lang dit nog gaat duren, weten we op dit moment nog niet. Aanstaande dinsdag zal de minister een uitspraak doen over wanneer het basisonderwijs zijn deuren weer mag openen. Tot die tijd blijven wij doorgaan op de manier zoals we dit deze twee weken doen. Ik zie en hoor ondertussen ook al dat er nieuwe instructie via filmpjes de huiskamers binnenkomt. We proberen met elkaar de achterstand in het leerproces niet te groot te laten worden. Ik herhaal nogmaals mijn dank voor alle inspanningen die iedereen verricht.

Op 31 maart was er weer een communicatie waarin onder andere het volgende stond:

U heeft vast ook vandaag met spanning gewacht tot het 19.00 uur was. Wij in ieder geval wel. Tot wanneer moeten we thuisonderwijs verzorgen? Het is nu duidelijk dat de scholen in ieder geval tot 28 april gesloten blijven. Voor BasisBuren geldt dat we op zijn vroegst na de meivakantie op maandag 11 mei weer naar school gaan. In de week voor 28 april horen we vanuit de minister of dit ook daadwerkelijk kan.

In deze periode heb ik natuurlijk niet stil gezeten. Ik creërde snel korte lijntjes met gemeente en kinderopvang en ik wist mij steeds beter te profileren en op te komen voor de belangen van de scholen, medewerkers en leerlingen. Tijdens de wekelijkse overleggen met directeuren en staf heb ik veel duidelijke kaders kunnen scheppen.

Licht aan het einde van de tunnel

Eind april was duidelijk dat we op 11 mei (gedeeltelijk) weer de deuren mochten openen. Natuurlijk een feit om te communiceren:

U heeft vast ook met spanning naar Mark Rutte geluisterd. Wij in ieder geval wel. Het is nu duidelijk dat de scholen open gaan per 11 mei. Dit zal niet voor alle scholen binnen BasisBuren hetzelfde verlopen. Wij doen er alles aan om dit op een veilige, goede, overzichtelijke manier te doen. Er zullen kleine scholen zijn, die genoeg ruimte hebben om alle kinderen weer op 11 mei te laten starten en er zijn scholen die hierin een andere keuze maken. De medezeggenschapsraden van de scholen zullen meegenomen worden in de plannen die de directies met de teams maken.

U weet ook dat we straks leven in het ‘nieuwe normaal’. Dit houdt in dat we 1,5 m afstand tot elkaar bewaren. Voor kinderen onderling en naar kinderen toe vanuit de leerkracht is dit niet nodig, volgens het RIVM. Wel kunnen we deze afstand bewaren tot u. U wordt dan ook, in ieder geval tot 1 juni, verzocht niet in de school te komen. Dit klinkt erg onvriendelijk, maar deze keus hebben wij gemaakt voor uw gezondheid en voor die van alle medewerkers van onze stichting. Per school krijgt u te horen, of en waar u op het plein kan komen en van welke ingang uw kind(eren) gebruik kan maken.

Eind mei was het dan zover dat we konden laten weten dat de scholen weer volledig open gingen:

Het was al even bekend dat de scholen per 8 juni weer volledig open gaan. Nu is ook het aangepaste protocol beschikbaar en zal ik de algemeen geldende kaders vanuit BasisBuren met u delen. De scholen handelen allemaal binnen de kaders, maar passend bij hun populatie, leerlingaantal, beschikbare leerkrachten, grootte van de school en plein.

De negen regels waar alle scholen van BasisBuren zich aan houden zijn de volgende:

  1. Alle leerlingen gaan vanaf 8 juni 2020 volledig naar school.
  2. Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
  3. Tussen personeelsleden en leerling moet zoveel mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
  4. Tussen personeelsleden onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de werkzaamheden noodzakelijk is.
  5. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet op het schoolplein of in de school.
  6. De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
  7. Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep of klas.
  8. Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
  9. De school gaat zo snel mogelijk met de kinderopvang in overleg over de nieuwe inrichting van de dag aan de hand van dit protocol.

Essentie van communicatie

Ik deel deze info, omdat ik het heel belangrijk vind om vanuit het bestuur te blijven communiceren, ook als er – om welke reden dan ook – een afstand gecreëerd wordt. Ik heb terug gekregen dat men blij was met de heldere en snelle communicatie. Dit heeft mij gesteund om op deze manier te blijven communiceren. De directeuren vonden het in deze periode fijn dat men ruimte binnen kaders kreeg en daardoor hadden wij op 12 scholen een programma dat passend was voor die school.

Nu gaan we langzaamaan weer terug naar het “nieuwe normaal”. Ook qua werken. Niet meer thuis, maar weer op kantoor met collega’s en live vergaderen. Ik heb gemerkt dat er veel dingen zijn ontwikkeld die anders waarschijnlijk niet in een stroomversnelling waren geraakt. Dit heeft ook te maken met het schakelen tussen de gemeente en de kinderopvang. Door deze periode hebben we elkaar veel op afstand ontmoet en hebben deze organisaties mij ook als directeur-bestuurder van BasisBuren leren kennen. Een aantal mooie aspecten zullen we zeker blijven hanteren, maar het is heerlijk om weer de geluiden van kinderen op de schoolpleinen en in de lokalen te kunnen horen! Deze periode heeft mij meteen gepositioneerd als directeur-bestuurder en ik kijk er positief op terug.


Dit artikel is geschreven door Krista van Vreeswijk. Zij is directeur-bestuurder bij Stichting BasisBuren. BasisBuren verzorgt openbaar, algemeen toegankelijk onderwijs in de gemeente Buren en in Kapel-Avezaath (gemeente Tiel). Onze scholen staan midden in de maatschappij, bieden ruimte voor diversiteit en hebben ieder een eigen gezicht.

Krista van Vreeswijk (Basisburen)
Krista van Vreeswijk (Basisburen)
directeur-bestuurder
sluiten
Contact

Heb je een vraag of een suggestie of wil je graag een bijdrage leveren, stuur ons dan je bericht via onderstaand formulier.

sluiten