terug

Pestgedrag op de werkvloer: wat kun je als werkgever doen?

Pesten op de werkvloer is een serieus probleem dat de werksfeer kan verpesten, de productiviteit kan verminderen en het kan de geestelijke gezondheid van medewerkers schaden. Als werkgever is het erg belangrijk om te begrijpen wat pesten op het werk inhoudt en hoe je het kunt herkennen. In deze blog gaan we dieper in op dit onderwerp en bieden we vijf waardevolle tips om als werkgever om te gaan met pesten op de werkvloer.

Pesten op het werk

Jaarlijks worden ongeveer 500.000 werknemers het slachtoffer van pesten op de werkvloer, waarvan 80.000 structureel, volgens TNO. Het pesten kan afkomstig zijn van collega's, maar ook van managers of leidinggevenden. Voorbeelden van pestgedrag op de werkplek zijn onder andere:

  • Negeren
  • Buitensluiten
  • Roddelen
  • Het laten uitvoeren van zinloze taken
  • Opzettelijke verkeerde beoordelingen geven

Gevolgen voor je organisatie

Pesten heeft nadelige gevolgen voor zowel de werknemer als de organisatie. De persoon die gepest wordt, kan psychische en sociale problemen ervaren, zoals stress, slaapproblemen, een gevoel van machteloosheid, eenzaamheid en een afname van zelfvertrouwen. Dit heeft aanzienlijke invloed op de productiviteit. Bovendien komt het vaak voor dat het slachtoffer niet meer naar het werk durft te gaan en uiteindelijk in een burn-out of depressie terechtkomt. Dit kan leiden tot een slechtere prestatie van de werknemer, een hoog ziekteverzuim en extra kosten voor de organisatie.
Verder kan pesten op de werkvloer leiden tot talentverlies. Getalenteerde medewerkers kunnen besluiten om de organisatie te verlaten vanwege pestgedrag, wat leidt tot een verlies aan waardevolle werknemers. Ten slotte kan pesten op de werkvloer enorme reputatieschade opleveren. Als pesten binnen de organisatie bekend wordt, kan dit de reputatie van het bedrijf schaden en klanten en partners afschrikken.

Pestgedrag herkennen

Als je merkt dat iemand in je organisatie wordt gepest, is het van groot belang om dit serieus te nemen, het herkennen van pestgedrag is de eerste stap naar het aanpakken ervan. Soms is pesten heel duidelijk, maar soms gebeurt het stiekem, buiten het zicht van de werkgever. Het herkennen van pesten kan lastig zijn omdat plagen en pesten voor iedereen verschillende betekenissen hebben. Wat voor de ene persoon een onschuldig grapje is, kan voor de andere persoon ernstige gevolgen hebben. Toch zijn er enkele dingen waar je als werkgever op kunt letten als je vermoedt dat een medewerker wordt gepest. Stel jezelf vragen zoals: wordt deze persoon voortdurend het doelwit van plagerijen? Denk je dat deze medewerker de grappen onprettig vindt? Brengt hij of zij veel tijd in eenzaamheid door? Meldt hij of zij zich vaak ziek? Als je op meerdere van deze vragen 'ja' kunt antwoorden, is het mogelijk dat je medewerker slachtoffer is van pestgedrag.

5 tips

Hier zijn 5 tips voor het omgaan met pesten op de werkvloer:

  1. Houd het pestgedrag bij: Het is belangrijk om het pestgedrag nauwlettend te volgen. Hierdoor krijg je een goed beeld van de ernst van de situatie en kun je de pester hierop aanspreken. Neem signalen serieus. Ga hierbij niet te snel op zoek naar schuldigen. Het is zeer verleidelijk om de schuld bij één iemand te leggen of je eigen oordeel te volgen. Toch is het cruciaal om zonder vooroordelen naar de verschillende partijen te luisteren. Vaak zal je zien dat het geen zwart-witverhaal is.

  2. Kom op voor de gepeste werknemer: Als niemand anders opkomt voor de gepeste werknemer, zal er weinig verandering plaatsvinden. Geef het goede voorbeeld en neem het op voor je medewerker. Soms zijn pesters zich niet bewust van hun gedrag, dus het kan helpen als je hen hierop wijst.

  3. Moedig open communicatie aan: Maak duidelijk dat medewerkers altijd naar hun leidinggevende kunnen stappen als ze ergens mee zitten. Dit kan bijvoorbeeld via e-mail of tijdens een algemene vergadering.

  4. Bied een vertrouwenspersoon aan: Sommige gepeste werknemers willen mogelijk niet praten met iemand die ze goed kennen, uit schaamte of andere redenen. Zorg daarom voor een vertrouwenspersoon binnen of buiten je bedrijf waar ze terechtkunnen. Zorg dat medewerkers weten bij wie ze terecht kunnen wanneer ze zich minder goed voelen.

  5. Laat duidelijk zien dat pestgedrag niet getolereerd wordt: Zorg ervoor dat werknemers begrijpen dat pestgedrag onacceptabel is. Overweeg het instellen van maatregelen zoals officiële waarschuwingen of schorsingen. Dit kan mensen ontmoedigen om met pesten te beginnen. Een pestcultuur hangt vaak samen met de normen, de waarden en de grenzen die een organisatie hanteert en communiceert. Geef als leidinggevende het voorbeeld.

Als werkgever kun je een belangrijke rol spelen in het creëren van een veilige en respectvolle werkomgeving voor al je medewerkers. Samen kunnen we pesten op het werk stoppen en een fijne, productieve plek maken waar iedereen zich goed voelt. Het begint met de eerste stap, en die stap kunnen we nu zetten.