Werkgeluk

Werkgevers worden door de wet verplicht zich als goed werkgever te gedragen. Maar steeds meer organisaties in de overheid, het onderwijs, zorg & welzijn en cultuur willen hierin een stap verder gaan. Want goed werkgeverschap draagt bij aan het succes van de organisatie en aan gelukkige medewerkers.

Artikelen
Werkgeluk
Flexibel werken positief voor werkgever en medewerker
Nederland is binnen Europa één van de koplopers op het gebied van flexibel werken. En dat is positief! Flexibel werken wordt namelijk gezien als een krachtig managementinstrument waarmee positieve...
Artikelen
Arbeidsmarkt
Werkgeluk
Inhaal- en ondersteuningsprogramma’s onderwijs goed besteed
Om de impact van de coronacrisis enigszins te beperken, heeft de Rijksoverheid subsidie beschikbaar gesteld. Scholen en instellingen zoeken naar manieren om dit goed te besteden.
Artikelen
Werkgeluk
Autonomie op de werkvloer
Mytylschool Gabriël heeft de afgelopen jaren flink gewerkt aan de professionalisering van hun schoolcultuur. Door het vergroten van de autonomie van de medewerkers, hen vanuit hun competenties te...
Artikelen
Werkgeluk
Thuiswerken: hoe houd je werk en privé in balans?
Hoewel steeds meer medewerkers mensen gewend zijn om af en toe een dagje thuis te werken, is dit wel even anders wanneer je, zoals velen van ons nu, voor een langere periode verplicht aan huis...
Artikelen
Werkgeluk
Maatschappelijke betrokkenheid begint bij een duurzame samenwerking
Als organisatie is het niet nodig om alleen op te trekken om maatschappelijke waarde toe te voegen. In de regio West-Brabant trekt Driessen hierin gezamenlijk op met Samen in de Regio.
Artikelen
Werkgeluk
Hoe word je een mantelzorg vriendelijke werkgever?
Uit onderzoek blijkt dat maar liefst één op de vier werkenden mantelzorg combineert met een betaalde baan. Een toename van het aantal ouderen en mensen met een chronische aandoening, bezuinigingen...
Artikelen
Werkgeluk
Medewerkers met schulden, hoe help je ze?
Een medewerker met financiële problemen: het is al lang geen uitzondering meer. Wist je dat bijna 30 procent van alle Nederlandse huishoudens een betalingsachterstand heeft? Een kleine achterstand...
Artikelen
Werkgeluk
Maak werk van culturele diversiteit!
Organisaties presteren beter wanneer zij medewerkers in dienst hebben met verschillende culturen en achtergronden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat culturele diversiteit op de werkvloer leidt tot...