Artikel / Lilian van Amelsvoort (Mytylschool Gabriël)

Praktijkcase: zo gaat onze mytylschool om met de corona-maatregelen

Op een mytylschool zitten leerlingen van 4 tot 19 jaar, die door een dusdanige medische of fysieke beperking niet op een reguliere basisschool onderwijs kunnen volgen. Op onze school, Mytylschool Gabriël in ‘s-Hertogenbosch, zitten momenteel 228 leerlingen. Bij een aantal kun je zo op het eerste gezicht niet zien dat het bijzondere kinderen zijn met een fikse beperking. Ze hebben bijvoorbeeld een stofwisselingsziekte of zware epilepsie. Anderen zitten in een elektrische rolstoel en kunnen bijna niets meer zelfstandig. Eén ding hebben ze gemeen: ze willen heel graag naar school en zoveel mogelijk leren.

Belang van de leerling voorop

Ons belangrijkste doel is ervoor zorgen dat ons handelen, ons onderwijs en onze ondersteuning de leerlingen toerust om zelfbewust hun plek in de maatschappij in te nemen. Alle leerkrachten, onderwijsassistenten, zorgmedewerkers, therapeuten en overige medewerkers dragen hier hun steentje aan bij. Ook nu het geven van onderwijs vanwege de corona-maatregelen anders is dan ‘normaal’. Maar hoe pak je dat praktisch en organisatorisch aan?

Toen de coronacrisis begon en de school dicht moest, waren de meesten van ons daar niet blij mee. Maar al snel was er voor iedere leerling op maat een digitaal aanbod en veel online contact. Nu de leerlingen er weer zijn, is iedereen aan het front weer vol enthousiasme begonnen. De medewerkers die niet rechtstreeks met de leerlingen werken, blijven grotendeels vanuit huis werken, want we willen zo min mogelijk mensen op de werkvloer. Bij het regelen van onze bezetting staat het belang van de leerlingen voorop. Alleen leerkrachten en assistenten in de risicogroepen blijven thuis en geven bijvoorbeeld thuisonderwijs aan leerlingen die niet naar school kunnen komen, omdat ook zij in een risicogroep zitten.

Vertrouwen in elkaar is essentieel

Eén van de voordelen van een mytylschool is dat alle gangen breed zijn en de klaslokalen groot. In een klas zitten tussen de 8 en 16 leerlingen, afhankelijk van hun leerniveau en zorgbehoefte. In die zin leiden de corona-maatregelen niet tot extra aanpassingen. Wat het werken op onze school bijzonder maakt, is dat ongeveer de helft van de leerlingen ook op school medische zorg nodig heeft. Denk daarbij aan handelingen zoals katheteriseren, insuline spuiten en medicatie toedienen. Hulp bij de toiletgang of verschonen komt veel voor en ook zijn er leerlingen die niet zelfstandig kunnen eten, drinken of zich omkleden voor de gym of het zwemmen. Er moeten veel rolstoelen geduwd worden en spalken verwisselt. Dit geeft allemaal fysiek contact.

We houden ons strikt aan de regel dat leerlingen én medewerkers met (lichte) ziekteverschijnselen thuisblijven. Daar vertrouwen wij op.

Om de risico’s op besmetting zoveel mogelijk te beperken, houden we ons strikt aan de regel dat leerlingen én medewerkers met (lichte) ziekteverschijnselen thuisblijven. Daar vertrouwen wij op. Als iemand in de loop van de dag ziekteverschijnselen krijgt, gaat hij of zij naar huis. Ook ouders weten dat ze daarvoor iemand beschikbaar moeten houden. Verder staan we in nauw contact met de GGD en volgen we natuurlijk alle richtlijnen van het RIVM. Medewerkers met ziekteverschijnselen kunnen gelukkig sinds kort getest worden, zodat ze niet “voor niets” thuis hoeven te blijven.

Tot nu toe hebben we alleen maar gebruik gemaakt van de normale beschermingsmiddelen in onze school: handschoenen en verzorgingsjassen. Inmiddels zijn er ook medische mondkapjes beschikbaar voor de gevallen dat onze medewerkers langer dan 3 minuten op een afstand van minder dan 30 centimeter in de buurt van het gezicht van een leerling moeten verzorgen. Maar in principe willen we daar geen gebruik van maken. Bij vrijwel geen enkele zorghandeling zijn onze medewerkers zolang nabij het gezicht van een leerling.

Alleen als er strikt medische veiligheidseisen zijn voor een leerling, zal een medisch mondkapje gebruikt worden. In alle andere gevallen vertrouwen wij erop dat iemand die niet ziek is, ook niemand kan besmetten. Als we rekening moeten houden met elk mogelijk risico, kunnen we de school beter sluiten. Maar dat geldt voor alles en iedereen, want het leven zit nu eenmaal vol risico’s.

Continu in beweging

Wij zijn realisten en doen al het mogelijke om alle leerlingen goed onderwijs te geven. En dus maken we protocollen, kijken elke keer waar het nog beter kan en overleggen we met deskundigen en mensen uit de praktijk. We optimaliseren het werkproces constant en zorgen ervoor dat de leerlingen en onze medewerkers op een fijne en verantwoorde manier kunnen werken. Tot nu toe gaat het prima en zijn ook de ouders heel blij dat hun kind weer naar school kan.


De Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de kinderafdeling van Tolbrug Specialistische Revalidatie. Zij vormen samen met de school en de specialistische buitenschoolse opvang van SWZ en dagopvang van Cello het samenwerkingsverband Atlent KinderExpertiseCentrum. Op deze manier vormen onderwijs, revalidatie en opvang voor de doelgroep één geheel.

Lilian van Amelsvoort is sinds mei 2015 beleidsmedewerker P&O bij de Mytylschool Gabriël. Haar ervaring en kennis deelt ze graag met jou. Wil je met haar in contact komen dan kun je haar mailen op l.v.amelsvoort@mytylschool-gabriel.nl

Lilian van Amelsvoort (Mytylschool Gabriël)
Lilian van Amelsvoort (Mytylschool Gabriël)
Beleidsmedewerker P&O Mytylschool Gabriël
sluiten
Contact

Heb je een vraag of een suggestie of wil je graag een bijdrage leveren, stuur ons dan je bericht via onderstaand formulier.

sluiten