Interview / Erica Bomers-Luijten (SALTO)

“De coronatijd brengt ons ook leerzame lessen”

Wat een uitzonderlijke tijd om voor de klas te staan. Dat geldt voor elke leerkracht, maar zeker wanneer je als zij-instromer in het basisonderwijs midden in je opleidings- en werktraject zit. We spraken Erica Bomers-Luijten, sinds augustus 2019 bij SALTO voor de klas als zij-instromer, over de afgelopen periode. Welke positieve lessen hebben zijzelf, haar leerlingen en haar collega’s geleerd?

Allereerst, wat houdt het in om via het zij-instroomtraject voor de klas te staan?

Ik ben vorig jaar augustus begonnen na een uitgebreid selectietraject van twee maanden bij Driessen. Samen met Fontys Hogeschool heeft Driessen dit zij-instroomtraject ontwikkeld, waarbij ik als zij-instromer vanuit een ander vakgebied direct aan de slag ging in het onderwijs en binnen maximaal twee jaar mijn bevoegdheid haalt.

Via deze constructie is meteen langdurige inval mogelijk waarbij je volledig een eigen klas hebt. Ik sta van het begin af aan met zoveel plezier voor de klas! Op dit moment sta ik voor groep 6/7/8 bij SALTO-school Hanevoet. Ik ben daar half april gestart (midden in de ‘coronatijd’) en vervang tot het einde van het schooljaar een collega. Ik sta vier dagen in de week voor de klas en volg één avond per week mijn opleiding bij Fontys Hogeschool aangevuld met zelfstudie. Daarnaast heb ik zelf een gezin met drie kinderen, dus soms is het echt even zoeken naar oplossingen. Maar elke dag voelt dit voor mij als de juiste keuze!

En toen werden door het coronavirus ineens de scholen gesloten. Hoe heb je die eerste periode ervaren?

Dat was heel raar. Hoewel we het wel aan hadden zien komen, was het toch heel onwerkelijk. Meteen ging de achtbaan rollen. Hoe ga je online lessen voorbereiden en geven aan de leerlingen? Kan mijn eigen opleiding bij Fontys wel gewoon doorgaan, is dat ook online in plaats van in de schoolbanken? En het was thuis schipperen, want twee van mijn drie kinderen volgden zelf ook thuisonderwijs.

Op dat moment werkte ik op SALTO-school De Ontmoeting. De collega die ik verving stond inmiddels weer volledig voor de klas, dus heb ik me hoofdzakelijk op andere werkzaamheden gericht. Zo lag mijn focus tijdens de periode van onderwijs op afstand vooral op het ontwikkelen van lesmateriaal voor de klassen in de bovenbouw. Denk aan digitaal materiaal voor geschiedenis, aardrijkskunde en kunstzinnige vakken zoals tekenen en muziek.

Hoe was het om midden in die bijzondere tijd voor een nieuwe vervanging van school te switchen?

Het is sowieso bijzonder om een vervanging af te sluiten en een nieuwe vervanging op te starten. Maar helemaal halverwege deze coronacrisis. Ik heb het stokje overgenomen van een collega die met zwangerschapsverlof is gegaan. Zo had ik ineens een klas met kinderen die ik fysiek nog nooit had gezien. Moest ik ze online les geven, in de gaten houden of ze goed in hun vel zitten en of er zorgleerlingen tussen zitten. Hoe ga je dat doen? Daar heb ik me wel zorgen over gemaakt, maar het is juist enorm meegevallen. Ik had me goed voorbereid door me in de theorie te verdiepen. Hoe ga je een relatie aan met leerlingen? En hoe buig je dat om naar het digitale tijdperk?

Opvallend is dat de leerlingen hier juist heel gemakkelijk mee zijn omgegaan. Ze zijn duidelijk gewend om via digitale tools online te zijn en op die manier contacten te onderhouden. Het is natuurlijk ook best een veilig gevoel om je vanaf een scherm open te stellen. Ik heb dat zelf ook heel bewust gedaan. Door mezelf open te stellen, voelt de relatie meteen vertrouwd. Bijvoorbeeld door af en toe mijn huis, mijn gezin of de hond in beeld te laten.

Inmiddels zijn de scholen weer open, eerst gedeeltelijk en vanaf 8 juni zelfs helemaal. Hoe is dat verlopen?

Met het openen van de school was ik dus voor het eerst bij die leerlingen fysiek in de klas. Ook dat was een natuurlijk proces door gewoon te zeggen ‘Dit is toch gek, nu zien we elkaar pas echt en kunnen we elkaar voor het eerst echt in de ogen kijken’. Al snel was het helemaal vertrouwd en nu vragen ze me al of ik volgend jaar terugkom. Een groot compliment.

Welke positieve lessen heb je uit deze afgelopen periode kunnen halen?

Zelf heb ik veel stilgestaan bij de vraag ‘Wie wil ik zijn als leerkracht?’. Niet alleen fysiek voor de klas, maar ook in de online wereld. Ik wilde heel bewust kijken of ik iedereen in beeld had. Doordat eerst steeds een halve groep naar school kwam, merkte ik dat op bepaalde punten echt wel meer aandacht en begeleiding mogelijk was. Overigens zijn de meeste leerlingen thuis ook goed begeleid door hun ouders. Daar is veel energie in gestoken en dat zien we terug.

Verder gaf ik alle lessen nu twee keer, doordat de leerlingen om de dag kwamen. Voor mij als leerkracht was dit een uitgelezen kans om een les of uitleg bij te stellen, als het even niet zo vlot was verlopen.

Zijn er verder goede ontwikkelingen die je bij de leerlingen of je collega’s ziet?

De leerlingen hebben duidelijk nog meer ervaring opgedaan met online werken. Vaardigheden waar ze hun hele leven profijt van zullen hebben. En nogmaals blijkt hoe nieuwsgiering leerlingen van nature zijn, ze staan echt open om op een nieuwe manier aan de slag te gaan.

De teamleden zoeken elkaar veel op. Je probeert elkaars sterke punten aan te spreken en elkaar te helpen. Ook hebben collega’s die minder digitaal onderlegd waren veel opgestoken. Verder heb ik met die switch van school de hulp en begeleiding heel positief ervaren, dat voelde als een warm bad.

Heb je het idee dat jij als zij-instromer iets extra’s hebt kunnen bieden in deze situatie?

Een groot voordeel is dat ik al ruime ervaring heb met pc’s en programma’s, ik kom uit de financiële wereld. Ik was het dus ook gewend om een hele dag aan de pc te werken, iets wat anderen meer energie kost. Ook het gestructureerd en planmatig opzetten van een nieuwe aanpak had ik vaker gedaan. En ik merk dat ik ook eenvoudig kan schakelen, die flexibiliteit zit er gewoon in.

En nu? Klaar voor de laatste fase van het schooljaar?

Nu de school weer hele klassen mag ontvangen, wil ik nog graag gaan werken aan de groepsband. De afgelopen periode is er veel online en in subgroepjes gewerkt, nu is het tijd om weer gezamenlijk op te trekken. Voor de leerlingen uit groep 8 is het bovendien de afsluiting van hun basisschooltijd. Zij hebben al veel moeten missen, maar we willen toch kijken of we een speciaal afscheid in uitgeklede vorm kunnen organiseren.

En dan na de zomervakantie hopelijk gewoon weer verder ‘als vanouds’. Ik weet nu nog niet op welke SALTO-school, maar ik ben dan zeker weer vol vertrouwen en enthousiasme voor de klas te vinden!

SALTO is een openbaar schoolbestuur voor het primair onderwijs. Hieronder vallen 20 basisscholen en 2 scholen voor speciaal basisonderwijs. SALTO biedt een breed scala van onderwijsconcepten: Montessori, Jenaplan, Dalton, Ervaringsgericht en eigentijds leerstof jaarklassenonderwijs.

Erica Bomers-Luijten is zij-instromer en werkt als leerkracht bij SALTO. Benieuwd naar het zij-instroomtraject of hoe Erica het zij-instroomtraject ervaart? Lees hier meer.


Erica Bomers-Luijten (SALTO)
Erica Bomers-Luijten (SALTO)
leerkracht / zij-instromer bij SALTO
sluiten
Contact

Heb je een vraag of een suggestie of wil je graag een bijdrage leveren, stuur ons dan je bericht via onderstaand formulier.

sluiten