Overheid

Sinds de oprichting van ons bedrijf bieden wij advies en ondersteuning op HRM-gebied aan organisaties binnen de overheid. Van rijksoverheid, gemeenten en provincies tot landelijke overheden als waterschappen, politie, brandweer en ZBO’s: organisaties die dagelijks volop in ontwikkeling zijn.

Door diverse economische, politieke en demografische factoren is de overheid de afgelopen jaren in omvang afgenomen. De daling van het aantal werkenden binnen de overheid hangt samen met het streven naar een compactere overheid. De vergrijzing is aan het toenemen, waardoor steeds meer ambtenaren met pensioen gaan en door bezuinigingen worden deze vrijgekomen banen niet altijd opgevuld met nieuw personeel.

Een uitdaging voor overheidsorganisaties is, hoe zij er in kunnen slagen voldoende personeel te werven met de juiste competenties voor een moderne en toekomstbestendige overheid. HRM speelt hierin een essentiële rol. Het is van belang om medewerkers op korte en lange termijn inzetbaar te maken en te houden. Uitdagingen om als HRM’er mee aan de slag te gaan.


PM Select - Beste zakelijke dienstverlener publieke sectorBeste zakelijke dienstverlener voor de overheid

In 2013 is Driessen verkozen tot beste zakelijke dienstverlener voor de overheid. Dit kwam uit het onderzoek ‘Werken voor de overheid’ van het platform PM Select. Deze sprong naar de eerste plaats staat waarschijnlijk in verband met de verbreding van de dienstverlening van Driessen in de afgelopen jaren.