terug

Wat zijn de HR trends voor 2020?

2020. Een nieuw jaar en daarbij horen goede voornemens. Niet alleen privé, maar ook in je werk kies je waar je de komende periode je aandacht (extra) op vestigt. Dit zijn volgens ons dé HRM-trends op het gebied van het verbinden van mens en werk om in 2020 je pijlen op te richten.

Benieuwd naar de HR trends en thema's voor 2021?

Candidate engagement

Het aantrekken van de juiste mensen is nog altijd een uitdaging. Waar voorheen vooral de kandidaat zijn best moest doen om een recruiter of HRM’er te overtuigen, zijn de rollen inmiddels al een poosje omgedraaid. Toptalent is zich bewust van hun positie op de arbeidsmarkt. Om talent te verleiden en succesvol te werven is een goede indruk onmisbaar. Een goede ‘candidate engagement’ helpt daarbij, het opbouwen van een relatie met de kandidaat. Het voortdurend creëren van persoonlijke en gepersonaliseerde ervaringen. Dit werkt het best als je hier als onderdeel van de candidate experience mee bezig bent in alle fasen van het recruitmentproces, vanaf de (pre-)oriëntatiefase tot en met het onboardingproces.

Employer branding

Ook na de onboardingfase is het belangrijk om te blijven investeren in medewerkers. Dé manier om hier duurzaam mee om te gaan is aandacht voor employer branding. Dit helpt je dus niet alleen bij het binnenhalen van de juiste mensen. Er is een duidelijke verschuiving te zien naar de focus op het vasthouden van personeel. Je organisatie moet als merk het creëren van een belevingswereld centraal stellen. Als je dat goed doet, raakt dat de diepere drijfveren in mensen. We zouden daarvoor meer moeten stilstaan bij de vraag wat mensen echt drijft, zoals autonomie, uitdaging en betekenisvol werk. We zien dan ook raakvlakken met werkgeluk en duurzame inzetbaarheid, twee andere thema’s op de HRM-agenda.

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Het zal je niet ontgaan zijn dat 1 januari 2020 de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is ingegaan. Met de WAB wil de overheid het voor werkgevers aantrekkelijker maken om medewerkers eerder in vaste dienst te nemen. Tegelijkertijd is het doel flexibel werk beter te regelen en flexibel personeel meer zekerheid te geven. De wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW-premiedifferentiatie zullen ongetwijfeld de nodige tijd kosten en even wennen zijn. Maar houd het hogere doel voor ogen (goed werkgeverschap voor iedereen) en zorg ervoor dat je up-to-date bent.

Inclusie

We leven in een land waarin we diversiteit op allerlei vlakken terugzien. Denk aan culturele achtergronden, sekse, leeftijd of arbeidsbeperking. Iedereen verdient een kans om talenten te ontdekken, die in te zetten en zich gewaardeerd te voelen. Ook leidt meer inclusiviteit op de werkvloer tot het beter en creatiever functioneren van je organisatie. Bovendien hebben we iedereen nodig in deze schaarse arbeidsmarkt. Gelukkig vinden steeds meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan. Maar toch staan er nog teveel mensen aan de kant, waar we meer oog voor moeten hebben.

Wet toezicht discriminatievrije werving en selectie

In het verlengde van het thema inclusiviteit is discriminatie op de arbeidsmarkt een top HR-prioriteit voor 2020. Ondanks de wettelijke kaders komt dit helaas nog vaak voor. De overheid vindt dit onacceptabel en is bezig met een wetsvoorstel. Zodra de wet wordt vastgesteld, moet je als werkgever schriftelijk een werkwijze opstellen waarin je aangeeft hoe je de werving en selectie aanpakt en verboden onderscheid voorkomt. De Inspectie SZW kan controleren en een flinke boete opleggen. Houd deze aankomende wetswijziging dus in de gaten.

Nieuwsgierig naar meer?

Dit is natuurlijk maar een greep uit alle trends en ontwikkelingen die het huidige werkveld voor HRM-professionals bepalen. Een uitgebreider overzicht lees je in ‘HRM trends en ontwikkelingen 2020'.