terug

De kracht van candidate engagement

Waar voorheen vooral de kandidaat zijn best moest doen om een potentieel werkgever te overtuigen van zijn of haar geschiktheid, lijken de rollen nu omgedraaid. De kandidaat moet overtuigd zijn om voor jouw organisatie te kiezen. Organisaties trekken alles uit de kast, maar in het recruitmentproces wordt ‘candidate engagement’ vaak vergeten. En dat is zonde. Want als je een kandidaat in een sollicitatieproces betrokken en enthousiast houdt, is de kans groter dat je hem of haar als nieuwe medewerker binnenhaalt.

De arbeidsmarkt wordt grilliger, maar met de juiste toepassing van candidate engagement verras, verleid en verbind je kandidaten. Kortgezegd is candidate engagement het proces van regelmatige, persoonlijke interactie met de kandidatenpool, bijvoorbeeld online, via e-mail of face-to-face. Het draait allemaal om het voortdurend creëren en leveren van persoonlijke en gepersonaliseerde ervaringen met kandidaten.

Candidate engagement: zo werkt het

Al enige tijd zitten we in een kandidatenmarkt waar steeds meer vraag is naar arbeid en het aanbod steeds schaarser wordt. Toptalent is zich bewust van hun positie op de arbeidsmarkt. Om toptalent te verleiden en succesvol te werven is het noodzakelijk om een goede indruk te maken vanaf de start van het sollicitatieproces tot en met het onboardingproces.

De beste kandidaten verspillen hun tijd niet aan werkgevers die niet reageren of er te lang over doen om te reageren. Een te lang recruitmentproces, onduidelijke communicatie en een negatieve eerste indruk zorgen voor een slechte kandidaatervaring. En hetzelfde geldt voor een slecht geregelde afwijzing.

Zorg daarom voor een helder recruitmentproces en communiceer dit naar de kandidaten. Laat kandidaten weten dat hun sollicitatie is ontvangen en wanneer ze een terugkoppeling mogen verwachten. Het gebrek aan feedback is een van de grootste frustraties van kandidaten in het sollicitatieproces. Onderzoek laat zien dat 42% van de kandidaten nooit meer voor een organisatie solliciteert als ze een slechte kandidaatervaring hebben gehad. Daarnaast geeft 22% aan dat ze hun slechte ervaringen delen met anderen en hen adviseren om niet te solliciteren bij de betreffende organisatie. Dit schaadt de reputatie van de organisatie als werkgever.

Zet de kandidaat centraal

Maar hoe zet je candidate engagement in? Voor een geweldige kandidaatervaring zet je de kandidaat centraal in alle fasen van het recruitmentproces.

Afbeelding verwijderd.

(Pre)oriëntatiefase

Ben je als organisatie zichtbaar voor een kandidaat? Waarin onderscheidt de organisatie zich en waarom kiest een kandidaat voor jouw organisatie? Laat zien wat jouw organisatie interessant maakt en geef informatie over de organisatie, de functie en de cultuur.

Sollicitatiefase
Maak de vacature aantrekkelijk voor de doelgroep. Schrijf alleen voor de ideale kandidaat. De ene keer geef je ontwikkelmogelijkheden meer aandacht, de andere keer benadruk je specialisatie. Het is maar net wat de kandidaat beweegt. Reageer snel op sollicitanten en koppel ze aan de juiste personen voor een gesprek.

Contractondertekening

Belangrijk bij de contractfase is de snelheid en een ‘wauw’-moment creëren. Laat kandidaten niet twee weken wachten op het contract. Idealiter ligt er al een contract klaar voorafgaand aan het arbeidsvoorwaardengesprek en zijn de salariswensen van de kandidaat al in het begin van het recruitmentproces besproken.

Onboardingfase

De onboardingfase is cruciaal voor behoud en ontwikkeling van nieuwe medewerkers. Voorkeuren en verwachtingen van medewerkers zijn aan het veranderen. Onboarding is geëvolueerd van een ‘eerste dag’-evenement naar een continu leerproces met sociale en culturele integratie als belangrijk onderdeel.

Binden & boeien

Ook na de onboardingfase is het belangrijk om te blijven investeren en communiceren met de medewerkers. Het binden en boeien heeft als voordeel dat er minder wisselingen zijn in het personeelsbestand, met als gevolg een kostendaling in het werven en opleiden van nieuw talent. Ook laten medewerkers hun loyaliteit zien aan anderen binnen en buiten de organisatie. Met als resultaat een hogere motivatie bij medewerkers, hogere productiviteit en hogere omzet.

Offboarding

En kiest een medewerker uiteindelijk voor een andere uitdaging? Vergeet dan ook offboarding niet. Voormalige medewerkers kunnen ambassadeur worden van de organisatie en nieuwe talenten aandragen (referral recruitment) als zij het offboardingproces positief hebben ervaren. Een soepel offboardingproces versterkt en herstelt het positieve gevoel voor de organisatie en leidt tot een positieve candidate engagement

Recruitment is een vak

Recruitment vraagt om een integrale samenwerking met HR, marketing en directie. Organisaties kunnen sneller reageren op ontwikkelingen, conjunctuurtrends en marktsituaties als hun personele bezetting daarop is ingericht. Een slim integraal wervingsbeleid zorgt voor de benodigde wendbaarheid en verbetert de resultaten. Recruitment is een vak, waarbij de juiste aandacht voor de kandidaat essentieel is!

Dit artikel komt uit de HRM Barometer. Deze Driessen Groep publicatie geeft inzicht in de staat van HRM in de sectoren overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur. Meer weten? Vraag de publicatie gratis aan.