Onze kijk op inclusiviteit

Iedereen is anders. En dat is maar goed ook. Dat maakt het leven, en dus werk, interessant en leuk. Als uitzendbureau voor de publieke sector willen wij dat onze medewerkers een afspiegeling van de samenleving vormen. We vinden het belangrijk dat iedereen die via ons werkt zich thuis voelt. Of je nu man, vrouw of genderneutraal bent. Waar je ook vandaan komt en of je wel of geen arbeidsuitdaging hebt. Die verschillen maken onze organisatie juist krachtig. Het helpt ons om dingen van verschillende kanten te bekijken. En daardoor kunnen onze medewerkers beter inspelen op de verschillende wensen en behoeften vanuit de samenleving.

Eerlijke kansen voor iedereen

Diversiteit en inclusiviteit zijn voor ons belangrijk. Daarom hebben wij met trots het Charter Diversiteit ondertekend. Door de ondertekening hebben wij onszelf doelen gesteld om nog meer invulling te geven aan het zijn van een werkgever voor de publieke sector die voor iedereen kansen en mogelijkheden biedt.

Dit willen we bereiken

We willen van Driessen een nog meer inclusieve organisatie maken, om de gewenste diversiteit verder tot bloei te laten komen. Driessen ziet dit als haar verantwoordelijkheid en kans. Een kans om talent aan te spreken en onze innovatie en creativiteit te versterken.

Dit vraagt om een invulling van onze rol als werkgever. Het vraagt dat we eerlijke kansen bieden aan iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afstand tot de arbeidsmarkt of geloofsovertuiging. Dit is dan ook niet voor niets een van onze 5 werkbeloftes. Voorwaarde daarbij is een cultuur waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. En daardoor zichzelf mag en kan zijn. Hoe dat werkt staat in ons Moreel Kompas

Zo ziet het eruit

Elke dag spannen wij ons hiervoor in. Samen met onze opdrachtgevers zoeken wij naar mogelijkheden en kansen voor iedereen. Concreet doen we dit door:

  • Een werkgever te zijn voor iedereen, waarbij wij bijdragen aan een duurzame deelname van het arbeidsproces voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.
  • Aandacht te geven aan onze mensen, ongeacht waar ze werken of op basis van welk contract.
  • Werk te creëren voor mensen met een arbeidsuitdaging en deze banen herkenbaar maken door er een label aan toe te voegen.
  • Continu objectief (doelgroepgericht, leeftijdsonafhankelijk en genderneutraal) te werven, waarbij we talent en diversiteit de kans en ruimte geven om zich te ontwikkelen.
  • Samenwerking met diversiteitsnetwerken.
  • Als ondertekenaar van het Taalakoord actief bij te blijven dragen aan de taalvaardigheid van onze medewerkers voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Vanuit deze gedachte besteden wij ook aandacht aan digitale inclusie. We willen ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen in een digitale samenleving.
  • Ons actief in te zetten om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan. Hierin worden wij ondersteund door de ABU. Lees hier ons antidiscriminatiebeleid
  • Ons in te zetten voor een inclusieve werkomgeving bij de opdrachtgever, waar iedereen zichzelf mag zijn en zich onderdeel voelt van het team.
  • Gevraagd en ongevraagd advies te geven om medewerkers zichzelf te laten zijn en zich veilig te voelen.
  • Via diverse communicatiemiddelen structureel aandacht te geven aan diverse doelgroepen met als doel acceptatie te vergroten.

Meer informatie over onze kijk op inclusiviteit?

Neem contact op met onze Adviseur Inclusieve Organisatie, Carla van de Poelgeest via 0492 – 50 66 66 of hrm@driessen.nl.