Jip van der Pol

Onze wereld verandert en hij verandert steeds sneller. Sterker nog, verandering lijkt tegenwoordig de enige constante factor in onze maatschappij. Dat heeft impact op ons en op de arbeidsmarkt. De veranderende wereld vraagt andere vaardigheden van werknemers en werkgevers, een andere manier van denken.

We hebben het goed, maar tegelijkertijd is er veel stress en onrust, alles moet altijd beter, voor onszelf en voor onze omgeving. We willen regie op ons leven, onze gezondheid en ons welzijn, onszelf altijd fysiek en mentaal fit voelen. Werk is hierbij een belangrijk onderdeel. Gelukkig zijn in je werk, een goede balans tussen werk en privé en ook nog eens een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij.

Dit heeft ook impact op werkgeverschap, of je het nu wilt of niet. Als werkgever wordt verwacht dat je dit faciliteert. Als werknemer wordt verwacht dat je zelf de regie pakt om fit, gezond en enthousiast te blijven.

Maar wat doe je als je vastloopt, of als je ziet dat een van je medewerkers vastloopt? Of misschien zelfs verzuimt om deze reden. Wat doe je als er geen ruimte of tijd meer lijkt voor ontwikkeling, of als een conflict dreigt te ontstaan? Soms krijgen andere collega’s hier last van. Dat gaat ten koste van de productiviteit, wendbaarheid van een organisatie, het gaat ten koste van de gezondheid en het welzijn van medewerkers. En, het gaat ten koste van de sfeer en cultuur op een afdeling, soms zelfs van een hele organisatie.

Het leukste aan mijn werk is dat ik me dagelijks bezig mag houden met ontwikkeling, enerzijds met ontwikkeling van onze dienstverlening en anderzijds met ontwikkeling van de medewerkers die ik begeleid. Met mijn blogs hoop ik je te kunnen inspireren en heb je vragen over onze dienstverlening op gebied van 2e spoor, 3e spoor en outplacementbegeleiding? Zoek me dan op via LinkedIn..!