terug

Zo vergroot je integriteit op de werkvloer

Integriteit, een begrip dat in veel verschillende functieprofielen als één van de vereisten wordt genoemd. Ook voor klanten is het vaak een voorwaarde om zaken te kunnen doen. En dat is niet gek.

De gevolgen van niet integer handelen kunnen zo groot zijn dat ze van invloed zijn op het publieke en maatschappelijke belang. Om nog maar te zwijgen over de enorme imagoschade die je kunt oplopen. En dus neemt de druk vanuit de maatschappij om integer te zijn alleen maar toe. Maar wat houdt integriteit nu precies in? En hoe handel je integer?

Wat is integer handelen?

Integer handelen gaat over het juist uitvoeren van je functie door rekening te houden met de geldende regels en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Maar integriteit is meer dan dat. Integriteit komt van binnenuit en gaat over normen en waarden, gekoppeld aan menselijk handelen in een bepaalde omgeving. Wat een juiste manier van handelen is kan per functie, per organisatie en zelfs per samenleving verschillen. Het is daarom van belang dat zowel gewenst als ongewenst gedrag voor iedereen binnen de organisatie duidelijk is. Alleen dan kun je ervoor zorgen dat integriteit binnen je organisatie gewaarborgd blijft. De volgende tips kunnen daarbij helpen.

Tip 1: Stel een gedragscode op

Steeds meer organisaties kiezen voor het opstellen van een gedragscode. In dit document worden de belangrijkste afspraken op het gebied van integriteit opgenomen evenals de nomen en waarden van de organisatie. Een gedragscode geldt voor iedereen die de betreffende organisatie vertegenwoordigt, zowel intern en extern. Het dient als houvast voor het maken van afwegingen en nemen van beslissingen. Als werkgever kun je je werknemers vragen om een gedragscode te ondertekenen. Maar daarmee ben je er nog niet. Een gedragscode kan onmogelijk in elke situatie voorzien. Omstandigheden wijzigen voortdurend en dat zorgt voor weer nieuwe ontwikkelingen. Het is daarom van groot belang om je gedragscode levendig te houden. Ga als organisatie actief aan de slag met integriteit door per afdeling of per team een workshop of training te organiseren waarin je nieuwe, actuele casussen en concrete situaties bespreekt. Een rollenspel kan bijvoorbeeld ingezet worden om meer bewustwording rondom dit thema te creëren.

Tip 2: Zorg voor een open bedrijfscultuur

Integer handelen begint bij een veilige en open bedrijfscultuur. Een cultuur waarin wederzijds respect centraal staat. In een open cultuur kunnen werknemers zaken ter discussie stellen en is ruimte voor tegenspraak en verandering. Een werknemer die integer is kan in een bepaalde situatie niet integer handelen door weg te kijken wanneer een collega niet integer gedrag vertoont. Iedereen mag fouten maken, maar het aanspreken van elkaar op niet wenselijk gedrag mag in een veilige werkomgeving geen taboe zijn. Een open cultuur helpt de integriteitsrisico’s te beperken. Natuurlijk geef je als leidinggevende zelf het goede voorbeeld. Goed voorbeeld doet immers volgen.

Tip 3: Stel een vertrouwenspersoon aan

Wanneer je integriteit wilt vergroten, dan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon een goede keuze. Een vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige werkomgeving en heeft een bewezen positief effect op het terugdringen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Een werknemer kan via een vertrouwenspersoon, ongewenst gedrag op een laagdrempelige manier bespreekbaar maken. Alles wat besproken wordt valt onder het beroepsgeheim en is vertrouwelijk. Als werkgever kun je één of meerdere werknemers benoemen als vertrouwenspersoon. Er kan ook gekozen worden voor een externe vertrouwenspersoon. Er is momenteel een wetsvoorstel ingediend dat het aanstellen van een vertrouwenspersoon voor iedere organisatie mogelijk verplicht maakt.

Bronnen: PW, Recherchedienst Nederland