terug

Hoe word je een mantelzorg vriendelijke werkgever?

Uit onderzoek blijkt dat maar liefst één op de vier werkenden mantelzorg combineert met een betaalde baan. Een toename van het aantal ouderen en mensen met een chronische aandoening, bezuinigingen in de zorg en een stijging van de arbeidsparticipatie zorgen ervoor dat de combinatie van werk en mantelzorg de komende jaren steeds vaker zal voorkomen. Hoe ga je als werkgever hiermee om?

mantelzorg

Werk, privé en mantelzorg: geen eenvoudige combinatie

Een werkende mantelzorger besteedt naast zijn werk gemiddeld 15 uur per week aan mantelzorg. Dit maakt het voor veel mantelzorgers lastig om een goede balans te vinden tussen werk, privé en zorgtaken. Maar liefst 71% van de mantelzorgers geeft aan het lastig te vinden om zorgtaken te combineren met het dagelijks leven.

Tips om medewerkers te ondersteunen

Slechts 55% van de werkgevers is op de hoogte van de zorgtaken die hun werknemers gedurende een langere periode op zich nemen. Het faciliteren van mantelzorg zorgt voor meer betrokken en meer gemotiveerde werknemers en minder uitval door ziekte. Onderstaande tips kunnen daarbij helpen:

1. Maak mantelzorg bespreekbaar

De zorg voor een naaste wordt vaak beschouwd als een privéaangelegenheid. Dit maakt het ter sprake brengen van mantelzorg lastig voor zowel de werkgever als de werknemer. Het bespreekbaar maken van mantelzorg kan voor beide partijen echter veel opleveren. Werknemers die de ruimte voelen om knelpunten bespreekbaar te maken bij hun werkgever kunnen samen met de werkgever op zoek gaan naar mogelijke oplossingen. Het is daarom verstandig om mantelzorg een onderdeel van het personeelsbeleid te laten zijn en bijvoorbeeld als vast agendapunt te bespreken tijdens functioneringsgesprekken.

2. Breng beleid en regelingen onder de aandacht

Werknemers zijn niet altijd op de hoogte van de (wettelijke) regelingen waar zij als mantelzorger gebruik van kunnen maken. Denk aan verlofregelingen of regelingen die in de betreffende CAO staan. Het actief onder de aandacht brengen van deze regelingen kan de werkende mantelzorger helpen om arbeid en zorg beter te combineren.

3. Bied medewerkers flexibiliteit

Mantelzorgers hebben behoefte aan een zekere mate van flexibiliteit van hun werkgever. Zorg daarom voor maatwerkoplossingen voor medewerkers die mantelzorgtaken hebben en deze niet goed (meer) kunnen combineren met werk. Het toepassen van flexibele werktijden, ruilen van werkdagen, thuiswerken, het uitruilen van arbeidsvoorwaarden tegen verlof of opsparen van verlof kunnen, naast de wettelijke regelingen, in veel gevallen voor een betere werk privé balans zorgen.

4. Wijs medewerkers op steunpunten voor mantelzorg

Wijs werkende mantelzorgers op steunpunten zoals een mantelzorgmakelaar. Een mantelzorgmakelaar neemt al het regelwerk uit handen zodat de mantelzorger minder wordt belast. In sommige gevallen wordt een mantelzorgmakelaar vergoed vanuit de zorgverzekering. Indien dit niet het geval is zou je er als werkgever voor kunnen kiezen om zelf een bijdrage te leveren.

Benieuwd naar de manier waarop je mantelzorg een plek kunt geven binnen jouw organisatie? Neem contact op met onze HRM-adviseurs.

Bronnen: Rijksoverheid.nl, Mantelzorg.info, FNV, Mantelzorg.nl