Altijd een goede leraar voor de klas

Het lerarentekort in het primair onderwijs loopt op. Net als de werkdruk en het verzuim. Deze problemen lossen we niet zomaar op, maar samen komen we een heel eind. U als expert van kwalitatief hoogwaardig onderwijs en wij als expert op het domein van mens en werk.

Krachten bundelen

Samen vinden, binden en boeien we (nieuwe) leraren, verlagen we de werkdruk en verminderen we verzuim. Zo zorgen we er samen voor dat er altijd een bevoegde en bekwame leraar voor de klas staat. Wij bieden een totaalpakket aan oplossingen. U kiest of wij uw basisschool of onderwijsbestuur volledig ontzorgen of alleen ondersteunen op deelgebieden.

Volledige ontzorging met uitzenden en detacheren

Wanneer u kiest voor volledige ontzorging heeft u altijd de beschikking over bevoegde en bekwame onderwijsprofessionals voor uw organisatie. Als dienstverlener op het domein van mens en werk bieden wij verschillende type onderwijsprofessionals.

Onze Klasse! leerkrachten borgen de continuïteit, kwaliteit en flexibiliteit binnen uw scholen en blinken uit in hun didactische en pedagogische vaardigheden. Ze verstaan hun vak, zijn ‘eigenaar’ van hun eigen werk en staan klaar om ingezet te worden in verschillende groepen en op verschillende scholen. Om op de hoogte te blijven van actuele ontwikkelingen, de nieuwste lesmethodes, leerlijnen en de benodigde soft- en digital skills, volgen leerkrachten vanuit de Driessen Academy een aanvullend opleidingspakket. Iedere leerkracht heeft een eigen coach en participeert in intervisiesessies om ervaringen en kennis uit te wisselen. Deze leerkrachten zijn flexibel en worden op basis van detachering voor zowel korte als langere periodes ingezet. Driessen biedt Klasse! leerkrachten op een tweetal niveaus:

  • Senior
    Deze excellente leerkrachten hebben een ruime ervaring binnen het primair onderwijs. Ze zijn breed inzetbaar en nemen een begeleidende rol in voor andere (minder ervaren) leerkrachten. Zo brengen ze andere leerkrachten naar een hoger niveau.
  • Trainee
    Deze leerkrachten hebben maximaal drie jaar werkervaring. De trainees doorlopen het Klasse! traineeship: een unieke combinatie van werken voor opdrachtgevers, training, opleiding, coaching en intervisie. De jonge leerkrachten brengen een nieuwe dynamiek in uw organisatie, passen nieuwe werkvormen toe, zijn digitaal gedreven, actiegericht en doen werk waar ze écht blij van worden.

De oproepleerkrachten van Driessen maken onderdeel uit van de Driessen vervangerspool. Onze vervangerspool bestaat uit bevoegde leerkrachten die als vervanger bijspringen op momenten van onderbezetting. Oproepleerkrachten van Driessen worden voor een korte of langere periode (op uitzendbasis) flexibel ingezet op verschillende scholen.

Instroom van nieuwe leraren in het onderwijs is hard nodig. Zij-instroom is bij steeds meer scholen in beeld. Maar kwaliteit moet altijd voorop staan. Want leraar zijn is een vak dat je niet van de ene op de andere dag meester bent. Daarom kiest Driessen voor samenwerking met Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Het zij-instroomtraject van de Fontys is namelijk kwalitatief het hoogst haalbare. En een afgestudeerde zij-instromer voldoet al dezelfde criteria als een ‘reguliere’ PABO-student.

In een driehoeksverhouding bereidt u als primair onderwijsbestuur of basisschool met Driessen en de Fontys een zij-instromer voor op het leraarschap. Zij-instromers gaan vanuit een ander vakgebied aan de slag in het onderwijs en halen binnen maximaal twee jaar hun bevoegdheid. Deze samenwerking borgt de kwaliteit met een strenge selectie aan de poort, een uitgebreid geschiktheidsonderzoek, een erkende lerarenopleiding van maximaal twee jaar en continue evaluatie en begeleiding. Zo kan een zij-instromer zich in twee jaar ontwikkelen tot een bevoegde en bekwame leraar.

Onze Klasse! ondersteuners verlagen de werkdruk bij leraren door het overnemen van taken die hen nu veel tijd kosten, maar niet direct lesgebonden zijn. Deze ondersteunende activiteiten zijn administratief, facilitair of onderwijsondersteunend van aard en dragen bij aan het primaire onderwijsproces van uw eigen onderwijzende en onderwijsondersteunende personeelsleden. Klasse! ondersteuners hebben geen lesbevoegdheid, maar wel een sterke affiniteit met óf ervaring binnen het onderwijs. Zo verlagen we de werkdruk van leraren, reduceren we het verzuim en bieden we een alternatieve en goedkopere oplossing voor het lerarentekort.

Advies of ondersteuning op maat

Wilt u liever zelf goede onderwijsprofessionals vinden, binden en boeien? En kunt u bij uw aanpak wel wat hulp gebruiken? Wij adviseren u graag. Dit doen we aan de hand van vier bouwstenen. Afhankelijk van uw behoefte kiest u de ondersteuning of het advies dat u wenst.

Lerarentekort

Bij het aantrekken van de juiste leerkrachten speelt werving & selectie een belangrijke rol. Wij hebben jarenlange ervaring met het werven en selecteren van geschikte kandidaten in het onderwijs. Wij kunnen het volledige werving- en selectietraject overnemen, adviseren over het werven en selecteren van kandidaten, cv’s beoordelen of een selectie-event organiseren. Waar uw behoefte ook ligt, wij helpen u bij het vinden van de juiste leraar.

Goed Werkgeverschap gaat verder dan een leuke baan, het juiste salarisbetaling en een goed pensioen. Driessen adviseert en ondersteunt het onderwijs bij het vormgeven van Goed Werkgeverschap, onboarding van nieuwe medewerkers, samenstellen van een passend arbeidsvoorwaardenpakket (binnen de kaders van de CAO PO), ‘employer branding’ en werkgeluk. Factoren die voor u als onderwijsorganisatie het verschil maken in het aantrekken en behouden van talent.

De leerkrachten die werken voor uw organisatie moet u niet alleen koesteren, maar ook ‘empoweren’. Dit betekent aandacht voor inhoudelijke kennis, skills (vaardigheden) en persoonlijke begeleiding. Driessen kiest voor een evenwichtige aanpak bij opleiding en ontwikkeling van leerkrachten. De focus ligt op de dagelijkse praktijk met een opleidingsprogramma dat aansluit op de wensen en behoeften van de individuele leerkracht en uw organisatie. Een doelgericht leertraject om enerzijds leerkrachten te behouden en anderzijds nieuwe leerkrachten binden.

Een goede begeleiding is cruciaal voor de ontwikkeling en het functioneren van leerkrachten. Voor de juiste begeleiding vormen inzicht in persoonlijkheid, werkstijl en drijfveren het vertrekpunt. Driessen biedt individuele coaching en begeleide intervisiesessies aan door onze ervaren adviseurs die gedurende het gehele traject aanspreekpunt blijven voor de leerkrachten en uw organisatie. Een waardevol vertrekpunt voor de coaching van leerkrachten is het Insights Discovery® profiel, dat medewerkers inzicht geeft in hun persoonlijkheid, werkstijl en drijfveren.

Meer informatie over onze oplossingen voor het onderwijs?
Heeft u een vraag over onze dienstverlening of wilt u een voorstel op maat? Onze specialisten voorzien u graag van een goed en geheel vrijblijvend advies.

Ja, ik ontvang graag meer informatie