terug

Een reorganisatie? Dit staat je te wachten

Maandagochtend 9.00 uur. Je staat met je team bij elkaar om de dag af te trappen. Hoe staan we ervoor en hebben we elkaars hulp nodig? Je leidinggevende heeft ook nog een nieuwtje te melden: Er komt een reorganisatie aan. Nou lekker dan. Wat een start van de week. Maar eerlijk is eerlijk, op dinsdag was het net zo schrikken geweest. Wat gaat er op je afkomen en wat brengt de toekomst? Waar is m’n glazen bol?!

Bericht dat je werkgever gaat reorganiseren is gewoon rot. Je schrikt en ziet alle beren op de weg zich verzamelen. Een reorganisatie kan benauwend voelen, maar het kan ook kansen met zich meebrengen.

Wat betekent reorganisatie?

Om goed te begrijpen welke impact een reorganisatie kan hebben, is het van belang om te illustreren hoe een reorganisatie ontstaat en wat het nou precies is. Een reorganisatie is letterlijk het opnieuw organiseren van een onderneming. De huidige werkwijzen worden (deels) ingeruild voor een andere manier van werken, vaak met werknemers die overbodig zijn of die op een andere plaats beter tot hun recht komen.

Reorganiseren klinkt enorm negatief omdat we het al snel associëren met massaontslag. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn. Denk aan veranderingen in de organisatiestructuur, technologische veranderingen waarbij mensenwerk deels wordt vervangen door machines, of het verhuizen van bepaalde bedrijfsprocessen naar andere locaties.

Als een werkgever reorganiseert maakt een werkgever onderscheid in vier functies:

  • De blijffunctie. Hierin vinden niet of nauwelijks wijzigingen plaats. De functie blijft. De medewerkers hoeven niet bang te zijn boventallig te worden verklaard;
  • De veranderfunctie. De inhoud van de functie wijzigt ingrijpend. Werkzaamheden worden opnieuw ingedeeld en alle medewerkers in de functie raken boventallig;
  • De krimpfunctie. Hierin wordt een deel van de werknemers boventallig verklaard terwijl de rest blijft zitten waar hij / zij zit;
  • De verdwijnfunctie. Deze functie verdwijnt volledig en alle werknemers raken boventallig.

Boventalligheid kán leiden tot ontslag. Boventalligheid kan ook leiden tot een functiewijziging bij dezelfde werkgever.

Redenen voor reorganisatie

Als een organisatie in zwaar weer terechtkomt, kan het noodzakelijk zijn om een reorganisatie door te voeren. Als de organisatie dit niet doet kan het zo zijn dat ze het op lange termijn niet “overleven”. Er ligt dan een bedrijfseconomische reden aan ten grondslag. Met andere woorden: er verdwijnen arbeidsplaatsen als gevolg van:

  • Grote verliezen (nu of op korte termijn) die niet zomaar verdwijnen zonder actie te ondernemen;
  • Technologische ontwikkelingen;
  • Overname of fusie.

Een reden voor reorganisatie kan ook zijn dat de doelstellingen op de huidige manier niet behaald worden. Vaak wordt voor zo’n reorganisatie langer de tijd genomen en wordt deze gefaseerd uitgewerkt. Je hoort bijvoorbeeld vandaag dat over 3 jaar alles er anders uit zal zien en de eerste fase wordt nu in gang gezet. Ook best spannend natuurlijk.

Voor de organisatie én voor jou is het van belang dat er helderheid en duidelijkheid gegeven wordt over wat er staat te gebeuren. Open en tijdige communicatie richting medewerkers en andere betrokkenen is uitermate belangrijk. Veranderingen bij een organisatie gaan namelijk vaak samen met veel druk, dynamiek en de nodige emotie. Het is over het algemeen gewoon geen fijne tijd.

Reorganisatie, maar je kan wel blijven

Reorganisatie hoeft niet per se te betekenen dat er banen op het spel staan. In veel gevallen komen de huidige functies er anders uit te zien of wordt door het natuurlijke verloop (mensen vinden op eigen initiatief een andere baan of groeien door naar een andere functie) het te veel aan mensen opgelost. Een enorme opluchting natuurlijk als je kan blijven. Echter, als “achterblijver” kun je het zwaar hebben. Je ziet namelijk dat een deel van je collega’s wel gaat. Dit kan de nodige impact op je hebben. Als blijver moet je de draad weer oppakken, vaak in een andere functie of in een nieuw team en zo’n stoelendans is even flink schakelen.

Open en eerlijke communicatie blijft ook dan enorm belangrijk. Probeer niet mee te gaan met de negatieve sfeer die wellicht is ontstaan maar denk mee met de organisatie om er samen uit te komen. Samen met je leidinggevende en de directie bepaal je namelijk de toekomst van de organisatie. Betrokkenheid en vertrouwen vanuit elke partij in de organisatie, komt uiteindelijk jouw werkgeluk ten goede.

Reorganisatie en ontslag, wat nu?

Het kan zijn dat jouw functie bij de reorganisatie komt te vervallen en er afscheid van je genomen wordt. Zeker als je al jarenlang deel uitmaakt van de organisatie, kan dit zwaar vallen. Probeer om op een goede en professionele manier afscheid te nemen en om niet te lang te blijven hangen in negatieve gedachten. Natuurlijk, er breekt een onzekere periode aan maar probeer de regie in eigen handen te nemen. Neem je nu netjes afscheid, dan is de kans dat je ooit weer terug kunt komen veel groter.

Kom je op straat te staan bij een reorganisatie, dan is de kans groot dat er gekozen wordt voor een vaststellingsovereenkomst. Een vaststellingsovereenkomst is een contract waarmee de werkgever en de werknemer het dienstverband vrijwillig, met wederzijds goedvinden kunnen beëindigen. Een ontslagprocedure bij de kantonrechter of het UWV is dan niet meer nodig. In de overeenkomst worden de voorwaarden waaronder je contract beëindigd wordt vastgelegd. Denk aan de transitievergoeding, afspraken rondom een eerder getekend concurrentiebeding, inleveren van bedrijfseigendommen en de eindafrekening.

Transitievergoeding

Een onderwerp dat op zichzelf al vragen oproept is de transitievergoeding. Dit is een vergoeding om je op weg te helpen in de transitie naar een nieuwe baan. De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van je maandsalaris en de duur van je dienstverband. Meer informatie en een rekentool kun je vinden op deze website.

De positieve kant van ontslag

Wanneer je bij een reorganisatie op straat komt te staan moet dat even landen. Dat is hartstikke logisch. In het begin zul je wellicht die positieve kant niet willen/ kunnen zien. Maar wanneer dat landen een beetje gelukt is, is het ook een tijd waarin je voor jezelf op een rijtje kunt zetten wat je graag in een toekomstige baan terug wil zien. Waar ben je goed in en waar ligt je kracht? Kijk naar wat jou gelukkig maakt. Dit helpt je om gericht op zoek te gaan naar een nieuwe en uitdagende baan waarin je je verder kunt ontwikkelen.

Niemand staat te springen om een reorganisatie. Het is een onzekere periode voor iedereen binnen de organisatie. Zowel voor het management als voor de medewerkers. Het is daarom van groot belang dat je als medewerker betrokken wordt bij de stappen die genomen worden, waarin transparante en duidelijke communicatie een absolute must zijn. En of je nu wel of niet mag blijven, bekijk de toekomst met een positieve blik. Het kan je namelijk net zo veel brengen als dat het je “kost”.

Gaat jouw werkgever reorganiseren ben je op zoek naar een nieuwe baan? Kijk dan eens naar onze vacatures!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang maandelijks de beste berichten over werk in je mailbox!