Publicatie Werkgeluk in de publieke sector

Hoe gelukkig zijn medewerkers in de publieke sector?

In een prachtig vormgegeven boek geven we antwoord op deze en andere vragen rondom werkgeluk in overheid, onderwijs, zorg & welzijn en cultuur.

  • Interview prof. dr. Ruut Veenhoven en prof. dr. Meike Bartels.
  • Onderzoek Kantar TNS naar werkgeluk binnen de publieke sector.
  • De invloed van architectuur op ons (werk)geluk.
  • Visie van medewerkers, leidinggevenden, HRM’ers en experts.

 

Kosteloos aanvragen

Wie geeft zichzelf een hoger cijfer
als het gaat om werkgeluk?

(Maak een keuze)

Medewerkers in de
publieke sector
0,0
Medewerkers in de
private sector
0,0

Correct! Zowel het algemeen gelukniveau als het werkgeluk is in de publieke sector hoger.
Wilt u weten hoe dat komt? Vraag dan de publicatie aan.

Zowel het algemeen gelukniveau als het werkgeluk is in de publieke sector hoger.
Wilt u weten hoe dat komt? Vraag dan de publicatie aan.

Hoe beoordelen medewerkers in de publieke sector de factoren die bijdragen aan werkgeluk?

Heeft het gevoel te worden gerespecteerd op het werk.
Vindt werk en privéleven in goede balans.
Krijgt voldoende ruimte om zelfstandig beslissingen te nemen.

“Mensen die werken in de publieke sector hebben doorgaans sterkere sociale competenties. Dit draagt bij aan hun algeheel geluksgevoel.”

RUUT VEENHOVEN - Emeritus hoogleraar sociologie

In gesprek met experts over werkgeluk

HOOGLERAAR MEIKE BARTELS

GELUK ZIT IN
ONZE GENEN.


 Wij Nederlanders maken ons er regelmatig schuldig aan, ons focussen op het negatieve. ‘Bah, wat is het slecht weer vandaag’ of ‘Goh, die jeugd van tegenwoordig’. Toen Meike Bartels, hoogleraar genetics en wellbeing aan de Vrije Universiteit Amsterdam haar proefschrift over gedragsproblemen bij kinderen bijna afrondde, bedacht ze dat het ook anders kon.

EMERITUS HOOGLERAAR SOCIOLOGIE RUUT VEENHOVEN

WERK MAAKT
ONS GELUKKIG.


‘The Godfather of Happiness studies’. Op Wikipedia hanteren ze deze metafoor om Ruut Veenhoven te omschrijven. Van origine socioloog, maar inmiddels al 40 jaar expert op het gebied van geluk. De emeritus hoogleraar neemt ons mee langs de serieuze geluks-wetenschap. Hoe meet je geluk? Wat is bepalend voor geluk? En hoe hangen levensgeluk en werkgeluk samen? Weinig facetten van geluk zijn nog niet onderzocht door Ruut Veenhoven.

Publicatie Werkgeluk in de publieke sector

Is het door HRM inzetten op het thema werkgeluk dé nieuwe, actuele HR trend of strategie? Feit is de huidige ontwikkeling dat werkend Nederland op zoek gaat naar methoden om het werkplezier te vergroten. Plezier in je werk maakt je immers een gelukkigere medewerker en gelukkige medewerkers presteren beter op de arbeidsmarkt, zijn minder vaak ziek, zijn flexibeler en staan meer open voor vernieuwingen en ontwikkelingen. Maar bovenal is het gewoon fijn als medewerkers gelukkig zijn. Het boek Werkgeluk zoomt in op deze recente HR ontwikkeling cq. visie en geeft inzicht in geluk in het werk en de relatie tot bijvoorbeeld werkdruk en (duurzame) inzetbaarheid van medewerkers. HR ziet toekomst in gelukkigere medewerkers! Vraag ook onze nieuwe publicatie Geluk werkt door aan. Het vervolg op Werkgeluk.

100+ pagina’s over geluk(kig) aan het werk in de publieke sector