Universiteit Twente en Driessen

Met ingang van 1 september 2023 zijn wij de samenwerkingspartner van Universiteit Twente voor al haar student-oproepkrachten. Deze samenwerking wordt vormgegeven via een payroll-dienstverlening. Driessen neemt het volledige werkgeverschap voor de student-oproepkrachten voor haar rekening en we staan klaar om vragen van zowel student als de universiteit te beantwoorden. 

Student oproepkracht

Een student-oproepkracht wordt gedefinieerd als iemand die werk verricht dat geen directe bijdrage levert aan academisch onderwijs of onderzoek. 

Recruitment en selectie 

Het werven en selecteren van student-oproepkrachten blijft een verantwoordelijkheid van de Universiteit Twente. Wij richten ons op de dienstverlening na de selectie, met de focus op goed werkgeverschap.

Aanwezigheid Driessen op de campus

Komend inloopspreekuur voor contactpersonen en student oproepkrachten:

DatumTijdLocatie
Donderdag 13 juni11.30 – 14.30 uurRavelijn - Vergaderruimte RA2253

Belangrijke documenten 

Hieronder vind je een lijst met relevante documenten voor meer informatie en ondersteuning:

Een student die nog geen actieve overeenkomst heeft bij Driessen mag worden aangemeld via de Portal Mijn Driessen. In de Handleiding (zie bovenstaand 'Belangrijke documenten') staat het aanmeldproces omschreven.

Als een student al werkt via Driessen en nu op een andere afdeling gaat werken, dan kan je deze aanmelden via utstudentenbanen@driessen.nl. Zorg ervoor dat je in de e-mail tenminste het volgende vermeldt:

 • Naam student & studentnummer 
 • Afdeling, Kostenplaats & korte omschrijving van de werkzaamheden 

Alle bijzonderheden zijn duidelijk beschreven in de Handleiding (te vinden onder 'Belangrijke documenten').

Je kunt de urendeclaratie van medewerkers goedkeuren via de Mijn Driessen Portal. Dit kan wekelijks of elke vier weken, afhankelijk van je eigen voorkeur. Zodra er een declaratie voor je klaarstaat, ontvangt u hiervan een melding.

Je Management Rapportage is te vinden in Mijn Driessen onder het kopje Management Rapportage. Er kunnen diverse filters worden ingesteld om de juiste Management Informatie naar boven te krijgen. Let op: Een klus wordt in Mijn Driessen omschreven als een Subdienstverband.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans wordt toegepast. Dit houdt het volgende in: 

 • Er geldt een minimale uitbetaling van 3 uur per oproep.
 • Als opgeroepen uren binnen vier dagen vóór de oproep worden geannuleerd, worden ze toch uitbetaald.
 • Na 12 maanden ontvangt de student een vast urenaanbod gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren per 4 weken.  
 • De student is zelf verantwoordelijk voor het declareren van uren die voortvloeien uit de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Studenten die aan de Universiteit Twente studeren, worden bij Driessen ingeschreven als 'student oproepkracht'. Dit betekent dat deze studenten via Driessen zullen werken aan de Universiteit Twente op basis van oproepovereenkomsten. In de arbeidsovereenkomsten van de studenten zal een sectie worden opgenomen die betrekking heeft op 'referentiedagen en -uren'. Dit verwijst naar de dagen en uren waarop de student beschikbaar is om te werken, maar het betekent niet dat de student op vaste dagen en tijden zal werken. Het is eerder een indicatie van wanneer de student beschikbaar is voor werk, en hieruit kunnen geen strikte verplichtingen worden afgeleid. In de praktijk zullen de specifieke werkdagen en -tijden in overleg met de leidinggevende worden bepaald.

Het vermelden van deze 'referentiedagen en -uren' is verplicht volgens de wet sinds 1 augustus 2022. Hieronder vind je een voorbeeld van hoe deze referentiedagen en -uren kunnen worden ingevuld voor een student die gemiddeld tussen de 8 en 16 uur per week beschikbaar is, op verschillende dagen, bij voorkeur in de late namiddag/avond, maar liever niet op vrijdag en zondag.

 • Maandag                            16:00 – 20:00
 • Dinsdag                               16:00 – 20:00
 • Woensdag                          18:00 – 23:00
 • Donderdag                         16:00 – 20:00
 • Vrijdag                                 -
 • Zaterdag                              10:00 – 16:00
 • Zondag                                -

Volgens de cao Universiteiten hebben werknemers in bepaalde gevallen recht op een toelage voor arbeid op ongebruikelijke werktijden. Hieronder een overzicht van de gevallen waarin de toeslag van toepassing is en de bijbehorende bedragen van de toeslag.

De studenten komen in aanmerking voor een toeslag van 40% boven op het voor hen op dat moment geldende bruto uurloon in de volgende gevallen:

 • Maandag tot en met vrijdag tussen 0.00 en 7.00 uur en tussen 20.00 en 24.00 uur.
 • Zaterdag gedurende de gehele dag.

De studenten komen in aanmerking voor een toeslag van 75% boven op het voor hen op dat moment geldende bruto uurloon in de volgende gevallen:

 • Zondag gedurende de gehele dag.
 • Feestdagen.

Wanneer een medewerker op de planning staat maar vanwege ziekte niet kan werken, moet de student zichzelf ziekmelden via het Mijn Driessen portaal. Het is van groot belang dat de student ook de contactpersoon binnen de Universiteit Twente op de hoogte brengt van de ziektemelding, zodat zij op de hoogte zijn van de situatie. Bovendien dienen herstelmeldingen ook te worden doorgegeven via Mijn Driessen.

Het ziekterisico ligt bij de werkgever (Driessen), en Driessen verzorgt tevens het verzuimbeheer en de begeleiding bij ziekte.

De overeenkomst loopt gedurende de hele studieperiode (maximaal 5 jaar + eventueel 3 maanden verlenging). Op het moment dat de student niet meer staat ingeschreven bij UT is de student verplicht dit aan ons te melden. Op het moment dat de uitschrijving als student plaatsvindt, eindigt ook automatisch de overeenkomst. De Universiteit Twente zal hier periodiek ook op controleren.

Nee, een student oproepkracht mag niet vanuit het buitenland werken voor de Universiteit Twente. De werkzaamheden moeten in Nederland plaats vinden. Redenen waarom een student oproepkracht niet vanuit het buitenland kan werken, zijn:

 • Als een student oproepkracht  (tijdelijk) woont en werkt vanuit het buitenland, kan dit grote gevolgen hebben voor de Nederlandse sociale verzekeringen waarvoor de student oproepkracht in Nederland is verzekerd. Om problemen te voorkomen, is besloten dat de student oproepkracht niet vanuit het buitenland werkt.
 • Als een student oproepkracht (tijdelijk) woont en werkt vanuit het buitenland, moet het land waar de student oproepkracht verblijft, de belastingen heffen over het salaris. We hebben dan te maken met de zogenaamde internationale payroll, een proces van het betalen van medewerkers die vanuit het buitenland voor een werkgever in Nederland werken. Omdat dit een zeer complexe en financieel kostbaar proces is, is besloten dat de student oproepkracht niet vanuit het buitenland voor de Universiteit Twente mag werken.
 • Helaas kunnen declaraties voor uren die in het buitenland zijn gemaakt, niet worden verwerkt en uitbetaald. Dergelijke ingediende declaraties zullen door Driessen worden afgewezen en teruggestuurd naar de goedkeurder.

Goed werkgeverschap 

Bij Driessen vinden we dat flexibel werk niet alleen voor jou als opdrachtgever moet werken, maar ook voor de medewerkers. Daarom staan wij in dienst van de student-oproepkrachten. We doen er alles aan om hen werkgelukkig te maken en houden. Hoe we dat doen? Dat garanderen we met 5 werkbeloftes die we naar onze payrollkrachten uitspreken. Beloftes die verder gaan dan een contract.

Wij beloven de student-oproepkrachten:
 • Betekenisvol aan het werk te houden.
 • Te investeren in hun ontwikkeling.
 • Werkgelukkig te laten zijn.
 • Te kijken naar wie ze zijn en wat ze kunnen.
 • Financieel gezond en vitaal te houden.

Heb je een andere vraag?

Neem dan contact met ons op. E-mail via utstudentenbanen@driessen.nl of telefonisch via  0492–506645.

Neem contact met ons op