terug

Nieuwe NVP Sollicitatiecode voor werving en selectie

Op 3 maart 2020 is de nieuwe NVP Sollicitatiecode gelanceerd. De code is meer toegeschreven naar de digitale wereld waarin solliciteren vandaag de dag plaatsvindt en biedt duidelijkere richtlijnen over de omgang met internet en social media in het werving- en selectieproces.

Eerlijke kansen

De NVP Sollicitatiecode is een gedragscode met basisregels die organisaties en sollicitanten volgens de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP) moeten volgen bij het wervings- en selectieproces. Het biedt regels voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure, zowel voor de kandidaat als voor de werkgever. De gedragsregels in de sollicitatiecode moeten er voor zorgen dat elke sollicitant een eerlijke kans krijgt en dat discriminatie wordt voorkomen.

Gedragsregels

De code bevat een flink aantal gedragsregels waaraan een goed werving- en selectieproces zou moeten voldoen. Deze gedragsregels zijn opgedeeld in 6 onderdelen; de uitgangspunten, de selectie, het nader onderzoek, de eindselectie en beslissing en de eventuele klachtenbehandeling.

In de sollicitatiecode staat bijvoorbeeld dat de organisatie de sollicitant volledig moet informeren over de procedure en de functie. De organisatie mag alleen informatie opvragen en gebruiken die relevant is voor de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat. Sollicitanten die menen dat een werkgever zich niet aan de sollicitatiecode houdt kunnen een klacht bij de NVP indienen.

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • van de sollicitant wordt niet langer een salarisstrook van zijn huidige of vorige werkgever verlangd;
  • het vermijden van eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken is scherper geformuleerd;
  • bij inzet van sollicitatiebijeenkomsten, maar ook video-sollicitaties mag de sollicitant om afwijking van de procedure vragen;
  • bij inzet van data recruitment zoals Artificiële Intelligentie of algoritmes dienen deze middelen transparant en gevalideerd te zijn en de mogelijke risico’s en tekortkomingen daarvan dienen duidelijk te zijn; tevens dient de zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te worden gewaarborgd;
  • een ‘meeloopdag’ is toegestaan, mits daarbij sprake is van een wederzijds belang en het redelijkerwijs niet leidt tot verkapte arbeid met loonwaarde;
  • de formuleringen ten aanzien van het bewaren van sollicitatiegegevens zijn aangescherpt met het oog op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving.

Groot belang

Een goede behandeling van kandidaten blijft voor organisaties van groot belang. Tegenwoordig gaat bij veel organisaties steeds meer aandacht uit naar de Candidate Experience en het Employer Brand, hét visitekaartje van de organisatie. Een negatieve ervaring tijdens de werving- en selectieprocedure kan de reputatie van de organisatie flink schaden. Voor organisaties blijft een goede behandeling van kandidaten dan ook van groot belang. Daarnaast bevestigen eventuele incidenten in het verleden op het gebied van discriminatie op de arbeidsmarkt en tijdens sollicitatieprocedures nogmaals het belang van het hanteren van de NVP Sollicitatiecode.

Download de vernieuwde NVP Sollicitatiecode.