Zij-instroom verzorgende IG niveau 3

Ieder verpleeg- en verzorgingstehuis heeft te maken met tekorten aan verzorgenden IG. Zij-instroom voor werken in de zorg is dé manier om deze tekorten structureel op te lossen. Driessen ontzorgt jouw organisatie volledig met de werving & selectie, werkgeverschap, opleiding en begeleiding van nieuwe medewerkers. Al werkend in de praktijk ontwikkelt de zij-instromer zich binnen veertien maanden tot een volledig gekwalificeerde medewerker verzorgende IG niveau 3. Zo los je de personeelstekorten structureel op zonder risico.

Samen krijgen we de bezetting op orde

Zij-instromers gaan vanuit een ander vakgebied direct aan de slag in de VVT en halen binnen 14 maanden hun bevoegdheid. Veel zorgorganisaties organiseren zij-instroom zelf, maar dat vraagt nogal wat van collega’s. Een succesvol zij-instroomtraject valt of staat namelijk bij goede begeleiding en de juiste vorm van onderwijs. Driessen werkt al bijna 30 jaar uitsluitend voor de zorg, de overheid en het onderwijs. Onze processen en systemen zijn volledig afgestemd op deze sectoren en onze werving is afgestemd op mensen die willen werken in deze sectoren.

Werving en selectie

De gehele werving en selectie van geschikte kandidaten verzorgt Driessen. Maar altijd in nauwe samenspraak met de opleidingspartners en jouw organisatie. Zeker bij de zij-instromer is het belangrijk om vooraf te toetsen of de kandidaat een realistisch beeld heeft van werken in de zorg als verzorgende IG. Dit doen we met AMN beroepsbeeldscan. Zo voorkomen we voortijdige uitval.

Waarom zij-instroom via Driessen
  • Direct inzetbare medewerkers.
  • Begeleiding gericht op minimaliseren uitstroom.
  • Professionele werving en selectie.
  • Goed werkgeverschap.

Opleidingstraject en directe inzetbaarheid

Onze opleidingspartner verdeelt de opleiding in vijf blokken van tien weken. De verzorgende IG in spé gaat één dag per week naar school en de overige dagen is de medewerker werkzaam binnen jouw organisatie. Om het leerelement te garanderen moet de medewerker minimaal 20 uur per week binnen jouw organisatie werken. Dankzij praktijkgerichte theorie én de te verrichten werkzaamheden op de werkvloer, halen zij binnen veertien maanden een wettelijk erkend mbo-diploma Verzorgende IG niveau 3. De directe inzetbaarheid garanderen we door aan het begin van de opleiding altijd te starten met algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) en tilliften.

Maak een afspraak

Begeleiding die uitstroom voorkomt

Onze rol en doelstelling is om zij-instromers duurzaam te behouden voor jouw organisatie en de zorg en voortijdige uitstroom te voorkomen. De algehele coördinatie om te zorgen dat de kandidaten de opleiding succesvol doorlopen ligt bij Driessen. Wij bewaken de HR-cyclus voor de zij-instromer. Van startgesprek, tussentijdse contactmomenten tot evaluaties en beoordeling.

Maak een afspraak

Veelgestelde vragen

Het opleidingstraject is toegankelijk voor zij-instromers met een relevante vooropleiding en werkervaring. Zo kan de versnelde opleiding van Verzorgende IG niveau 3 gevolgd worden met een diploma helpende en zorg en welzijn op niveau 2 en of een overige mbo kwalificatie op minimaal niveau 3.

Driessen biedt conform richtlijnen RVO de mogelijkheid om gebruik te maken van de subsidieregeling van € 2.700,- per gerealiseerde praktijk-of leerplaats. Daarnaast kan per situatie gezamenlijk met onze subsidieadviseur worden gekeken naar welke andere subsidiemogelijkheden voorhanden zijn.

Vanuit de werkbeloftes monitort Driessen het werkgeluk van de zij-instromer en zorgen we er samen voor dat jouw nieuwe medewerker zich werkgelukkig voelt. De vereiste begeleiding meten we aan de hand van de AMN talentscan. De competenties en aandachtpunten maken we op deze manier inzichtelijk. Want begeleiding is maatwerk. Jouw organisatie richt zich volledig op de dagelijkse werkzaamheden in de praktijk en zorgt voor een vast aanspreekpunt waarmee we de voortgang bespreken. De zij-instromer ontwikkelt zich al werkend tot een vakbekwame professional.