Zij-instroom doktersas­sis­tent: dé oplossing bij personeelstekorten

Er is een groot tekort aan ervaren doktersassistenten, dat alleen maar groter dreigt te worden. Het tekort aan assistenten brengt de kwaliteit van huisartsenzorg in gevaar. Het tekort aan assistenten wordt veroorzaakt door een gebrek aan stageplaatsen voor assistenten in opleiding, de hoge werkdruk en de keuze van (mbo-)afgestudeerde assistenten voor een vervolgstudie op hbo-niveau te gaan volgen. Een zij-instroomtraject, met kandidaten met meer levens- en werkervaring, biedt uitkomst. Samen met jouw organisatie zetten we een passend zij-instroomtraject op. Zo leiden we de assistenten voor jouw praktijk op. Samen krijgen we de bezetting op orde.

Afgestemd zij-instroomtraject

Zij-instromers vanuit een ander vakgebied gaan direct aan de slag in de praktijk en halen binnen 1,5 tot 2 jaar hun diploma. Een succesvol zij-instroomtraject valt of staat namelijk bij een goede werving, opvolging van afspraken en begeleiding van de kandidaten. Driessen werkt al bijna 30 jaar uitsluitend voor de zorg, de overheid en het onderwijs. Onze processen en systemen zijn volledig afgestemd op deze sectoren en onze werving is afgestemd op mensen die willen werken in deze sectoren.

Werving en selectie van doktersassistenten

De gehele werving en selectie van geschikte kandidaten verzorgt Driessen. Maar altijd in nauwe samenspraak met onze opleidingspartners en jouw organisatie. Zeker bij de zij-instromer is het belangrijk om vooraf te toetsen of de kandidaat een realistisch beeld heeft van werken als doktersassistent op een praktijk of spoedpost en of deze rol ook past bij zijn/haar talenten en drijfveren. Daarom maakt iedere medewerker een uitgebreide test vanuit competenties/drijfveren en persoonlijkheid (Big Five). Zo voorkomen we voortijdige uitval. De combinatie van gedrag, talent en drijfveren geeft ons de basis om iemand in een rol te zetten waar hij/zij zich als een vis in het water voelt én om de juiste begeleiding te bieden.

Opleidingstraject en directe inzetbaarheid

Wij hebben met diverse opleiders afspraken waardoor wij een zij-instroomtraject op maat kunnen maken. Afhankelijk van de ervaring, competenties en het niveau van de kandidaat wordt de opleidingsroute afgestemd. De doktersassistent in spe gaat bv één dag per week naar school en werkt 24 uur per week binnen jouw organisatie. Of de medewerker gaat twee avonden per week naar school of volgt de lessen online. Om het leerelement te garanderen moet de medewerker minimaal 24 uur per week binnen jouw organisatie werken. Dankzij praktijkgerichte theorie én de te verrichten werkzaamheden op de werkvloer, haalt de medewerker tussen 1,5 en 2 jaar een wettelijk erkend mbo-diploma doktersassistent niveau 4.

De voordelen

  • Direct inzetbare doktersassistente (start als baliemedewerker).
  • Begeleiding gericht op minimaliseren uitstroom.
  • Professionele werving en selectie.

Begeleiding die uitstroom voorkomt

Onze rol en doelstelling is om zij-instromers duurzaam te behouden voor jouw organisatie én de zorg en om voortijdige uitstroom te voorkomen. De algehele coördinatie om te zorgen dat de kandidaten de opleiding succesvol doorlopen ligt bij Driessen. Wij bewaken de HR-cyclus voor de zij-instromer. Van startgesprek, tussentijdse contactmomenten tot evaluaties en beoordeling.

Zij-instroom vanuit onze werkbelofte

Vanuit de 5 werkbeloftes monitort Driessen het werkgeluk van de zij-instromer en zorgen we er samen voor dat jouw nieuwe medewerker zich werkgelukkig voelt. De vereiste begeleiding meten we aan de hand van de Big Five test. De competenties, drijfveren en aandachtpunten maken we op deze manier inzichtelijk. Want begeleiding is maatwerk. Jouw organisatie richt zich volledig op de dagelijkse werkzaamheden in de praktijk en zorgt voor een vast aanspreekpunt waarmee we de voortgang bespreken.

Maak een afspraak

Veelgestelde vragen

Het opleidingstraject is toegankelijk voor zij-instromers met een relevante vooropleiding op minimaal mbo 3 niveau en werkervaring.

Driessen biedt conform richtlijnen RVO de mogelijk om gebruik te maken van de subsidieregeling van € 2.700,- per gerealiseerde praktijk- of leerplaats. Daarnaast kan per situatie gezamenlijk met onze subsidieadviseur worden gekeken naar welke andere subsidiemogelijkheden voorhanden zijn.