Oplossingen voor het voortgezet onderwijs

Onderwijs is het fundament van onze samenleving. Een openstaande vacature in het voortgezet onderwijs is daarom geen optie. Maar de personeelstekorten lopen op. Aan het onderwijs is het de taak om te beschikken over de beste mix van onderwijzend en ondersteunend personeel. Wij helpen daarbij.

Nooit meer een openstaande vacature

Het onderwijs kan al jarenlang rekenen op onze ondersteuning. Samen zorgen we ervoor dat onderwijsinstellingen nooit meer onvervulde vacatures hebben. Samen vinden, binden en boeien we (nieuwe) leraren, docenten en ondersteunend onderwijspersoneel. Maar ook openstaande vacatures voor staffuncties zoals HRM, financiën, beleid en facilitair vullen we samen met u in. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs altijd door kan blijven gaan.

Kies zelf of je gaat voor volledige ontzorging of ondersteuning op deelgebieden.

Nooit meer een openstaande vacature

Het onderwijs kan al jarenlang rekenen op onze ondersteuning. Samen zorgen we ervoor dat onderwijsinstellingen nooit meer onvervulde vacatures hebben. Samen vinden, binden en boeien we (nieuwe) leraren, docenten en ondersteunend onderwijspersoneel. Maar ook openstaande vacatures voor staffuncties zoals HRM, financiën, beleid en facilitair vullen we samen met u in. Zo zorgen we ervoor dat het onderwijs altijd door kan blijven gaan.

Kies zelf of je gaat voor volledige ontzorging of ondersteuning op deelgebieden.

Uitzenden

Personeelstekorten of pieken wil je direct opvangen. Maar natuurlijk wel met docenten die echt passen binnen de organisatie. Wij helpen u daarbij. Hoe? Door onze uitzend dienstverlening, kennis van het voorgezet onderwijs, een netwerk met locaties én door elke dag samen in te zetten op het werkgeluk van flexibele medewerkers.

Detacheren

Een middelbare school heeft behoefte aan de beste docenten. Zeker als het gaat om vakken waar specifieke expertise is vereist. Met detachering via Driessen vind je die mensen. Wij zetten ons iedere dag in voor werkgeluk in het onderwijs.

Werving en selectie

Het plaatsen van een vacature leidt in het voorgezet onderwijs allang niet meer tot gegarandeerde keuze uit verschillende sollicitanten. Zeker bij de tekortvakken kost het werven van een nieuwe docent veel tijd, geld en energie. Met als gevolg dat de functie onvervuld blijft, de druk op andere medewerkers toeneemt en je - in het uiterste geval - leerlingen naar huis moet sturen. Wij gaan graag samen aan de slag en werven en selecteren de docent die je zoekt.

Ik wil meer weten

Uitzenden

Personeelstekorten of pieken wil je direct opvangen. Maar natuurlijk wel met docenten die echt passen binnen de organisatie. Wij helpen u daarbij. Hoe? Door onze uitzend dienstverlening, kennis van het voorgezet onderwijs, een netwerk met locaties én door elke dag samen in te zetten op het werkgeluk van flexibele medewerkers.

Detacheren

Een middelbare school heeft behoefte aan de beste docenten. Zeker als het gaat om vakken waar specifieke expertise is vereist. Met detachering via Driessen vind je die mensen. Wij zetten ons iedere dag in voor werkgeluk in het onderwijs.

Werving en selectie

Het plaatsen van een vacature leidt in het voorgezet onderwijs allang niet meer tot gegarandeerde keuze uit verschillende sollicitanten. Zeker bij de tekortvakken kost het werven van een nieuwe docent veel tijd, geld en energie. Met als gevolg dat de functie onvervuld blijft, de druk op andere medewerkers toeneemt en je - in het uiterste geval - leerlingen naar huis moet sturen. Wij gaan graag samen aan de slag en werven en selecteren de docent die je zoekt.

Ik ontvang graag meer informatie

Instroom van nieuwe docenten bij tekortvakken in het voortgezet onderwijs is hard nodig. Zij-instroom is bij steeds meer scholen in beeld. Maar kwaliteit moet altijd voorop staan. Want docent zijn is een vak dat je niet van de ene op de andere dag meester bent. Daarom kiest Driessen voor kwalitatief het hoogst haalbare en werken wij samen met de beste Hogescholen.

In een driehoeksverhouding bereid je als VO onderwijsbestuur met Driessen en de onderwijsinstelling een zij-instromer voor op het docentschap. Zij-instromers gaan vanuit een ander vakgebied aan de slag in het onderwijs en halen in een leer-werk constructie hun bevoegdheid. Deze samenwerking borgt de kwaliteit met een strenge selectie aan de poort, een uitgebreid geschiktheidsonderzoek, een erkende opleiding en continue evaluatie en begeleiding. Zo kan een zij-instromer zich ontwikkelen tot een bevoegde en bekwame docent.

Ik wil meer weten

Zij-instromers

Instroom van nieuwe docenten bij tekortvakken in het voortgezet onderwijs is hard nodig. Zij-instroom is bij steeds meer scholen in beeld. Maar kwaliteit moet altijd voorop staan. Want docent zijn is een vak dat je niet van de ene op de andere dag meester bent. Daarom kiest Driessen voor kwalitatief het hoogst haalbare en werken wij samen met de beste Hogescholen

In een driehoeksverhouding bereid je als VO onderwijsbestuur met Driessen en de onderwijsinstelling een zij-instromer voor op het docentschap. Zij-instromers gaan vanuit een ander vakgebied aan de slag in het onderwijs en halen in een leer-werk constructie hun bevoegdheid. Deze samenwerking borgt de kwaliteit met een strenge selectie aan de poort, een uitgebreid geschiktheidsonderzoek, een erkende opleiding en continue evaluatie en begeleiding. Zo kan een zij-instromer zich ontwikkelen tot een bevoegde en bekwame docent.

Ik ontvang graag meer informatie

Zet samen met Driessen een vervangerspool op. Een vervangerspool bestaat bijvoorbeeld uit docenten, surveillanten en conciërges die als vervanger bijspringen op momenten van onderbezetting. Oproepers van Driessen worden voor een korte of langere periode (op uitzendbasis) flexibel ingezet op verschillende scholen.

Ik wil meer weten

Poolbeheer

Zet samen met Driessen een vervangerspool op. Een vervangerspool bestaat bijvoorbeeld uit docenten, surveillanten en conciërges die als vervanger bijspringen op momenten van onderbezetting. Oproepers van Driessen worden voor een korte of langere periode (op uitzendbasis) flexibel ingezet op verschillende scholen.

Ik ontvang graag meer informatie

Soms onzichtbaar, maar altijd onmisbaar. Alle mensen in het voorgezet onderwijs die er elke dag voor zorgen dat docenten zich kunnen focussen op het lesgeven. Ook wel onderwijs beheersend personeel (OBP) of onderwijs ondersteunend personeel (OOP) genoemd. Denk aan een facilitair of administratief medewerker, conciërge, HRM’er, secretaresse, teamleider, systeembeheerder, teamleider student administratie, facilitair manager, marketing en communicatie specialist of een privacy officer. Omdat dit niet de kerncompetenties van een middelbare school zijn, kan het lastig zijn om de juiste mensen te vinden. Wij gaan graag samen aan de slag en werven en selecteren het personeel dat je zoekt.

Ik wil meer weten

Onderwijs beheersend personeel (OBP)

Soms onzichtbaar, maar altijd onmisbaar. Alle mensen in het voorgezet onderwijs die er elke dag voor zorgen dat docenten zich kunnen focussen op het lesgeven. Ook wel onderwijs beheersend personeel (OBP) of onderwijs ondersteunend personeel (OOP) genoemd. Denk aan een facilitair of administratief medewerker, conciërge, HRM’er, secretaresse, teamleider, systeembeheerder, teamleider student administratie, facilitair manager, marketing en communicatie specialist of een privacy officer. Omdat dit niet de kerncompetenties van een middelbare school zijn, kan het lastig zijn om de juiste mensen te vinden. Wij gaan graag samen aan de slag en werven en selecteren het personeel dat je zoekt.

Ik ontvang graag meer informatie