terug

Wat betekent de Wet toezicht gelijke kansen voor werving en selectie in jouw organisatie?

Veel mensen in Nederland hebben nog steeds last van discriminatie bij het werving- en selectieproces. Om dit te voorkomen is op 10 december 2020 het wetsvoorstel ‘Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie’ ingediend bij de Tweede Kamer. De wet moet ervoor zorgen dat alle werkzoekenden in Nederland gelijke kansen krijgen en niet benadeeld worden op basis van geslacht, afkomst, levensovertuiging of zelfs een kinderwens.

Wat staat er in het wetvoorstel?

Het voorstel verplicht werkgevers en intermediairs om arbeidsdiscriminatie te voorkomen bij het werven en selecteren van nieuwe medewerkers. Organisaties worden verplicht gesteld om hier een werkwijze voor op te stellen. Deze moet schriftelijk vastgelegd worden en uit de procedure moet blijken dat er uitsluitend geworven wordt op basis van relevante functie-eisen. De werkwijze moet controleerbaar en systematisch ingericht zijn. Dit geldt ook voor intermediairs. Daarnaast wordt van opdrachtgevers verwacht dat ze controleren of dit beleid ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

De werkwijze

Hoe de werkwijze vormgegeven wordt is de verantwoordelijkheid van de werkgever zelf. In de Memorie van Toelichting staan enkele handvatten die werkgevers kunnen gebruiken. Uit de werkwijze moet bijvoorbeeld blijken dat de intermediair of werkgever zich bewust is van het risico van arbeidsdiscriminatie. De werkwijze moet natuurlijk wel waargemaakt worden en in de praktijk uitgevoerd worden.

Hoe zal dit invloed hebben op organisaties?

Als de wet wordt ingevoerd, moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers in dienst, de werkwijze om arbeidsdiscriminatie te voorkomen schriftelijk vastleggen. Als een werkgever dit niet doet, dan kan hij een boete krijgen van de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wanneer een werkgever minder dan 25 medewerkers in dienst heeft hoeft hij dit niet schriftelijk vast te leggen. Maar ook deze werkgevers mogen sollicitanten niet discrimineren bij het wervings- en selectieproces. Als het vermoeden ontstaat dat een werkgever met minder dan 25 medewerkers niet heeft nagedacht over een preventieve werkwijze kan de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid de werkgever alsnog verzoeken om dit schriftelijk vast te leggen.

Arbeidsdiscriminatie kan niet volledig uitgesloten worden met deze wet. Wel geeft het werkgevers en intermediairs een steuntje in de rug en stimulans om het zo veel mogelijk te voorkomen. Hoewel de wet nog niet officieel van kracht is, is het zeker niet te vroeg om arbeidsdiscriminatie nu al te voorkomen. Lees hier hoe we bij Driessen omgaan met discriminatie.

Bronnen: FlexnieuwsRijksoverheidSchravenmade Advocaten