Werken als student-oproepkracht via Driessen

Op dit moment ben je werkzaam als student-oproepkracht bij de Universiteit Twente. Vanaf 1 september 2023 heeft Driessen het werkgeverschap overgenomen voor alle student-oproepkrachten van de universiteit Twente. Voorheen werd dit door Universiteit Twente (via UT Flex) verzorgd.

De overgang van UT Flex naar Driessen zal wellicht nog vragen oproepen en we hebben hieronder de meest gestelde vragen voor je op een rijtje gezet, met de daarbij behorende antwoorden.

Bij het contract heb je ook een interactief PDF ontvangen waarin ook merendeel van deze informatie staat opgenomen.

Komend inloopspreekuur

Datum Tijd Locatie
Donderdag 18 januari 2024 11.30 – 14.30 uur Ravelijn - Vergaderruimte RA1255

Zoals aangegeven zal het werkgeverschap door Driessen verzorgd worden. Dit betekent dat je met alle vragen omtrent je contract, arbeidsvoorwaarden en administratieve zaken bij ons terecht kunt. Dit zullen exact dezelfde arbeidsvoorwaarden zijn die hiervoor ook van toepassing waren, conform Regeling Arbeidsvoorwaarden UT Studentenbanen. Voor alle werkinhoudelijke vragen kan je nog steeds terecht bij je leidinggevende binnen UT.

Alle arbeidsvoorwaarden die hiervoor golden zullen ook nu van toepassing blijven. Zie hiervoor de Regeling Arbeidsvoorwaarden UT Studentenbanen voor student-assistenten en student-oproepkrachten van UT.

De salarisbetaling vindt eens per 4 weken plaats. In het schema hieronder zie je precies wanneer welke weken van het jaar uitbetaald worden:

Periode

Verloningsdatum

Uiterlijke accordeerdatum

Week 1-4

Woensdag in week 5

Maandag in week 5 vóór 12:00

Week 5-8

Woensdag in week 9

Maandag in week 9 vóór 12:00

Week 9-12

Woensdag in week 13

Maandag in week 13 vóór 12:00

Week 13-16

Woensdag in week 17

Maandag in week 17 vóór 12:00

Week 17-20

Woensdag in week 21

Maandag in week 21 vóór 12:00

Week 21-24

Woensdag in week 25

Maandag in week 25 vóór 12:00

Week 25-28

Woensdag in week 29

Maandag in week 29 vóór 12:00

Week 29-32

Woensdag in week 33

Maandag in week 33 vóór 12:00

Week 33-36

Woensdag in week 37

Maandag in week 37 vóór 12:00

Week 37-40

Woensdag in week 41

Maandag in week 41 vóór 12:00

Week 41-44

Woensdag in week 45

Maandag in week 45 vóór 12:00

Week 45-48

Woensdag in week 49

Maandag in week 49 vóór 12:00

Week 49-52

Woensdag in week 1

Maandag in week 1 vóór 12:00

In principe worden de eindejaarsuitkering en vakantietoeslag als een losse reservering opgebouwd. De eindejaarsuitkering wordt aan het einde van het jaar uitbetaald en de vakantietoeslag in juni. Mocht je ervoor kiezen om deze tegelijkertijd uitbetaald te krijgen met je salaris kan je dit aangeven op Mijn Driessen. Ga hiervoor naar "Goed werkgeverschap" en vervolgens "Keuzeregeling". Zorg ervoor dat je deze keuze doorgeeft voor alle afdelingen en faculteiten waarvoor je werkzaam bent, als je op meerdere plaatsen werkt.

Naast de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering bouw je ook nog een reservering op voor je vakantiedagen. Deze reservering is bedoeld om je salaris te ontvangen tijdens vakantieperiodes. Je kunt de reservering op ieder willekeurig moment laten uitbetalen. De hoogte van de reservering bedraagt 13,79% van je salaris over de gewerkte uren. Je kunt de hoogte van de reservering altijd terugvinden op je meest recente loonstrook. De reservering vakantiedagen kun je uitbetaald krijgen door middel van het indienen van een ‘Nieuwe declaratie’. In plaats van de uren in te vullen in de kolom ‘uren tegen 100 %’, vul je de uren in de kolom ‘Vakantie’. Hoeveel vakantie je tot op heden hebt opgebouwd kun je terugvinden rechts onderaan de loonstrook. Hier staat vermeld ‘vakantiedagen in uren’. De uren die hier staan vermeld kan je maximaal opnemen via voornoemde procedure.

In Mijn Driessen > 'Mijn administratie' kun je de belangrijkste documenten vinden, waaronder je loonstroken en jaaropgaven. Je ontvangt ook elke 4 weken een e-mail zodra je loonstrook beschikbaar is en jaarlijks een e-mail wanneer je jaaropgave klaarstaat.

Als je naast je werkzaamheden bij de Universiteit Twente ook nog ander werk hebt, is het mogelijk dat je de loonheffingskorting maar bij één werkgever kunt toepassen. Het is belangrijk dat je de loonheffingskorting toepast bij de werkgever waar je het hoogste inkomen verdient, zodat je optimaal kunt profiteren van de hoogste loonheffingskorting. Als dit inkomen per periode verschilt, kun je ervoor kiezen om de loonheffingskorting wekelijks aan te passen, met ingang van elke maandag.

Om de loonheffingskorting aan te passen, ga je naar Mijn Driessen en navigeer je naar 'Mijn profiel'. Klik vervolgens op 'Loonheffingskorting'. Houd er rekening mee dat de ingangsdatum altijd een maandag moet zijn.

Als je ingepland staat maar door ziekte niet kunt werken, kun je je ziekmelden via Mijn Driessen. Het is ook belangrijk om je ziekte te melden bij je contactpersoon binnen de Universiteit Twente, zodat zij op de hoogte zijn van je situatie. Het is jouw verantwoordelijkheid om, indien nodig, voor een vervanger te zorgen als dit wordt gevraagd door je leidinggevende.

Zorg ervoor dat je op dezelfde manier je herstel meldt wanneer je weer beter bent.

Je contract loopt gedurende je hele studieperiode. Op het moment dat je niet meer als student staat ingeschreven bij UT ben je verplicht dit aan ons te melden. Op het moment dat je uitschrijving als student plaatsvindt, eindigt ook automatisch je contract. De UT zal hier maandelijks ook op controleren.

Als student aan de Universiteit Twente, word je ingeschreven bij Driessen als een 'student oproepkracht.' Dit betekent dat je via Driessen zult werken aan de Universiteit Twente op basis van een oproepovereenkomst. In jouw arbeidsovereenkomst staat of zal een sectie worden opgenomen over 'referentiedagen en -uren,' wat in feite jouw beschikbaarheid weergeeft. Het betekent niet dat je op vaste dagen en tijden zult werken, maar eerder dat het een indicatie geeft van op welke dagen en tijden je beschikbaar bent om taken uit te voeren. Houd er rekening mee dat hieruit geen strikte verplichtingen voortkomen. Dit betekent dat in de praktijk dat de dagen en tijden waarop je daadwerkelijk werkt, in samenspraak met je leidinggevende worden vastgesteld.

Het vermelden van deze 'referentiedagen en -uren' in het contract is verplicht volgens de wet sinds 1 augustus 2022.

Hieronder een overzicht van de referentiedagen en -uren als je bijvoorbeeld tussen de 8 en 16 uur per week beschikbaar bent. In het voorbeeld ligt de voorkeur bij werken in de namiddag en avond, maar bij voorkeur niet op vrijdag en zondag.

 • Maandag 16:00 – 20:00
 • Dinsdag 16:00 – 20:00
 • Woensdag 18:00 – 23:00
 • Donderdag 16:00 – 20:00
 • Vrijdag -
 • Zaterdag 10:00 – 16:00
 • Zondag -

Volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor universiteiten (CAO Nederlandse Universiteiten) hebben werknemers in bepaalde situaties recht op een extra vergoeding voor onregelmatige uren. Hieronder vind je een overzicht van wanneer deze vergoeding van toepassing is en hoeveel deze bedraagt:

 • Je hebt recht op een vergoeding van 40% boven op je reguliere salaris in de volgende situaties:
 • Tijdens weekdagen, van maandag tot en met vrijdag, tussen middernacht (00:00) en 7:00 uur 's ochtends, en tussen 20:00 uur 's avonds en middernacht (24:00 uur).
 • Gedurende de hele dag op zaterdag.

Je hebt recht op een vergoeding van 75% boven op je reguliere salaris in de volgende situaties:

 • Gedurende de hele dag op zondag.
 • Op officiële feestdagen.

Je mag de loonheffingskorting slechts bij één werkgever toepassen. Het is dus van essentieel belang om te weten of de loonheffingskorting wel of niet wordt toegepast. Je kunt deze informatie vinden in de Portal Mijn Driessen, onder 'Mijn Profiel' en vervolgens 'Mijn Gegevens. Onderaan het scherm staat vermeld of de loonheffingskorting wordt toegepast of niet.

Het contract wat je ontvangen hebt, geldt voor alle werkzaamheden als student oproepkracht binnen de UT gedurende de gehele duur van de studie. Op het moment dat je een contract hebt ontvangen kun je dus ook op alle werkzaamheden ingezet worden, zonder dat je hiervoor opnieuw aangemeld dient te worden in de portal. Je krijgt hier dan ook geen nieuw contract of bevestiging voor, maar met het declareren zal de optie om voor de betreffende werkzaamheden te kunnen declareren opengezet worden. Mocht een optie niet om te declareren niet open staan in de portal, neem dan even contact op met je leidinggevende, zodat zij dit aan ons door kunnen geven.

Heb je een andere vraag?

Neem dan contact op met onze contactpersonen Noah van den Berg en Lian Janssen- Van Osenbruggen. E-mail via utstudentenbanen@driessen.nl of telefonisch via 0492–506645.

Neem contact met ons op