terug

Uitleg over de raadsels van je loonstrook

Je loonstrook ontcijferen, soms is dat nog een hele klus. Wat betekenen die woorden en waar komt die inhouding in vredesnaam vandaan? Driessen probeert je loonstrook zo overzichtelijk en duidelijk mogelijk te maken maar soms ontkomen ook wij niet aan de raadsels. Veel werknemers kijken eigenlijk niet of nauwelijks naar de loonstrook. Zolang we uitbetaald krijgen wat we verwacht hadden zal het wel goed zijn en wegwijs worden in dat (digitale) papiertje vol cijfers en afkortingen is soms gewoon gedoe. Toch kan het handig zijn om te weten hoe een loonstrook in elkaar zit, daarom geven wij je uitgebreide uitleg over je loonstrook.

Bruto-nettoverwarring

Om eenvoudig én met de belangrijkste uitleg van je loonstrook te beginnen: Je brutoloon is het bedrag waar de belasting nog bij zit. De belastingen, premies en heffingen moeten er nog vanaf. De b van bruto en van bij maakt het makkelijk om dit te onthouden. Je nettoloon is het loon dat daadwerkelijk aan je uitbetaald wordt.

Een stapje verder

Er zijn bedragen die aan je worden overgemaakt maar waar geen belasting over betaald wordt. Deze vallen dan niet onder het brutoloon en zullen apart aangegeven worden op je loonstrook. Denk aan een onbelaste reiskostenvergoeding of onkostenvergoeding. Het is best verstandig om deze bedragen te controleren. Het komt weleens voor dat een vergoeding niet meegenomen is omdat deze bijvoorbeeld te laat gedeclareerd is, trek vooral even bij je werkgever aan de bel om te kijken waar die vergoeding is blijven hangen. Vaak kun je dit al terugzien in het systeem waarmee je declareert en hoef je dus niet eens te bellen. Al mag dat bellen natuurlijk altijd om zeker te zijn.

De Werkkostenregeling (WKR)

De WKR bepaalt een aantal belastingvrijstellingen. Zo kan iets op het eerste gezicht brutoloon zijn (je zou denken dat je er belasting over moet betalen) maar door de WKR vrijgesteld zijn waardoor je netto meer overhoudt. Altijd fijn natuurlijk. Het gaat wat ver om hier de hele WKR uit te leggen. Mocht je hier wel interesse in hebben, neem dan eens een kijkje in het handboek loonheffingen van de Belastingdienst

Pensioenpremie

Indien je pensioen opbouwt kan het zo zijn dat alleen de werkgever premie afdraagt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij StiPP Basis pensioen. In de meeste gevallen dragen echter de werkgever én werknemer beide af. Dit werknemersdeel zie je ook terug op je loonstrook.

Over de pensioenpremie, die ingehouden wordt op je loon, hoef je geen belasting te betalen. Daarom wordt de premie die jij zelf betaalt van het brutoloon afgeteld voordat de loonheffing eraf gaat. Je betaalt dus belasting over je brutoloon min jouw deel van de pensioenpremie. Je betaalt later, wanneer je jouw pensioen ontvangt, pas belasting over dat geld. De werknemersverzekeringen worden eveneens pas berekend na aftrek van jouw deel aan pensioenpremie.

Vaak vind je onderaan je loonstrook ook nog een kopje ‘Pensioenpremie’ terug. Hier zie je wat jij als werknemer én je werkgever het huidige jaar, tot dan toe, aan pensioenpremie betaald hebben.

Loonheffingen

Na het optellen van de bruto looncomponenten (je brutoloon plus vergoedingen waar je belasting over betaalt) en het verminderen van dat bedrag met jouw deel van de pensioenpremie, komt de Belastingdienst aan bod. Afhankelijk van je inkomen betaal je een bedrag aan belasting. De Belastingdienst heeft hier tabellen voor. Daar komt ook het woord tabelloon vandaan dat vaak op loonstroken gebruikt wordt. Dit tabelloon is het dichtstbijzijnde, laagste bedrag in de tabel ten opzichte van jouw daadwerkelijke brutobedrag. Aan de hand van dat bedrag bepaalt de Belastingdienst hoeveel belasting je moet betalen.

Dan bestaat er ook nog iets als loonheffingskorting. Een korting op de belasting die je betaalt over je inkomen. Je kunt bij je werkgever aangeven of je wel of niet wil dat de loonheffingskorting wordt toegepast, dit kan vaak met een mailtje maar soms wordt nog gevraagd om een formulier in te vullen. Laat je de loonheffingskorting niet toepassen bij je werkgever, dan zal de Belastingdienst dit verrekenen bij de eerstvolgende belastingaangifte. Je loopt het dus niet mis maar moet er dan wat langer op wachten.

Heb je meerdere inkomstenbronnen? Pas de loonheffingskorting dan bij één hiervan toe (bij voorkeur de inkomstenbron met het hoogste inkomen). Zo voorkom je dat je bij de belastingaangifte geld terug moet betalen.

Onderaan je loonstrook staat vaak ook nog een kopje ‘Loonheffing’. Hier staan de bedragen van de ingehouden loonheffing van de betreffende periode (maand of week) en het totaal van het gehele jaar, tot dan toe (cumulatief).

Naast de splitsing tussen de betreffende periode en het cumulatief zie je ook een splitsing in normaal tarief en bijzonder tarief. Het bijzonder tarief wordt gebruikt bij eenmalige vergoedingen of inhoudingen zoals de vakantietoeslag. Dit tarief wordt berekend aan de hand van een vast percentage dat wordt vastgesteld aan de hand van het loon over het voorgaande jaar of het te verwachten loon voor dit jaar. Loonheffingskorting heeft geen invloed op de hoogte van dit percentage.

Jaarloon bijzonder tarief (BT)

Dit is het jaarsalaris van het voorgaande jaar. Wanneer je maar een deel van het voorgaande kalenderjaar in dienst was dan wordt je jaarloon omgerekend naar een compleet jaar. Op basis van het jaarloon bijzonder tarief (jaarloon bt) wordt het percentage bijzonder tarief bepaald. Dit percentage wordt toegepast op eenmalige uitkeringen en inhoudingen waarop de tabel bijzondere beloningen van toepassing is, denk hierbij bijvoorbeeld aan je vakantiegeld of overwerk.

SV loon

SV loon staat voor het loon voor sociale verzekeringen. Dit is je brutoloon min, indien van toepassing, inhouding van de pensioenpremie. SV loon is een relatief oude term, tegenwoordig noemen we dit ‘loon voor werknemersverzekeringen’. 

Tabelkleur

Je loonstrook bestaat uit veel cijfers maar er staan ook best wat begrippen die om uitleg vragen. Tabelkleur is daar een van. De Belastingdienst gebruikt een zogenoemde witte tabel en groene tabel. Op je loonstrook vind je terug welke tabel wordt toegepast. De witte tabel wordt gebruikt voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (een normaal dienstverband). De groene tabel wordt gebruikt voor loon uit een vroegere dienstbetrekking zoals het geval kan zijn bij een ziektewetuitkering maar ook bij de transitievergoeding.

Loontijdvak

Het loontijdvak is de periode waarover de loonstrook gaat. Krijg je maandelijks één keer op een vast moment je salaris dan zal hier ‘maand’ staan. Er kan echter ook ‘week’ staan wanneer je elke week salaris ontvangt. ‘4 weken’ of ‘kwartaal’ kan ook voorkomen.

Grondslagen

Onder het kopje ‘Grondslagen’ vind je de bedragen die gebruikt zijn voor het berekenen van de premies werknemersverzekeringen en de loonheffing. Deze bedragen zijn gesplitst in bedragen die betrekking hebben op de betreffende periode (maand of week) én de totaalbedragen voor het gehele jaar (cumulatief).

Ook vind je hier de arbeidskorting terug, gesplitst in de betreffende periode en het cumulatief. De arbeidskorting is een korting op de in te houden loonheffing en wordt alleen berekend wanneer je de loonheffingskorting laat toepassen. Laat je geen loonheffingskorting toepassen dan zal hier geen bedrag ingevuld zijn.

Reserveringen

Uitleg van je loonstrook gaat veel verder dan bruto en netto. Er zijn bijvoorbeeld ook verschillende potjes geld die je werkgever voor je reserveert. Dit zijn bijvoorbeeld je vakantiegeld en eventueel een eindejaarsuitkering en bijdrage levensloop. Op je loonstrook vind je onder het kopje ‘Reserveringen’ terug wat je tot nu toe opgebouwd hebt.

SV-dagen of loondagen?

Loondagen zijn de daadwerkelijk gewerkte dagen waarover je loon hebt ontvangen. SV-dagen zijn de loondagen min de weekenden. In veel gevallen komt dit op hetzelfde aantal uit. In het rijtje op je loonstrook kunnen ook nog ziektedagen genoemd worden. Uiteraard zie je daar dus terug hoeveel dagen je ziek gemeld was.

Parttime percentage

Werk je parttime? Dan kun je op je loonstrook een percentage terugzien. Dit wordt berekend door het aantal uren dat je per week werkt te delen door het aantal uren per week dat bij jouw werkgever als fulltime gezien wordt. Stel dat je 26 uur werkt en het fulltime aantal uren 40 is (26 : 40 = 0,65) dan is het percentage dat ingevuld staat 65. Dit geldt overigens alleen wanneer je roosteruren hebt. Heb je een oproepovereenkomst dan zal hier 0 staan.

Afkortingen op je loonstrook

Een aantal afkortingen komen regelmatig terug op je loonstrook. Om je een complete uitleg te geven over je loonstrook is het goed om ze op een rijtje te zetten:

 • Wg staat voor werkgever;
 • Wn staat voor werknemer;
 • ZVW staat voor zorgverzekeringswet;
 • WAO staat voor wet arbeidsongeschiktheid;
 • ZW staat voor ziektewet;
 • WW staat voor werkloosheidswet;
 • SVW staat voor sociale verzekeringswet; 
 • SV staat voor sociale verzekeringen;
 • BT staat voor bijzonder tarief; 
 • NT staat voor normaal tarief;
 • LH staat voor loonheffingen

Scrollen door je loonstrook

Een loonstrook kan soms uit meerdere pagina’s bestaan. Bijvoorbeeld wanneer je met terugwerkende kracht iets gedeclareerd hebt. Op de 1e pagina staat dan vaak wel het bedrag met een weeknummer maar geen concrete verwijzing naar waarvoor dat bedrag is. Dit vind je dan vaak terug op de volgende pagina. Die geeft net wat meer uitleg over die week in het “verleden”.

Ben je werkzaam via Driessen?

Dan vind je op Mijn Driessen een uitgebreide uitleg over jouw loonstrook. Kijk hiervoor bij ‘Mijn administratie’ en dan bij ‘Loonstroken & jaaropgaven’.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

En ontvang maandelijks de beste berichten over werk in je mailbox!