terug

Diversiteit en inclusie

We willen van Driessen een nog meer inclusieve organisatie maken. Dit zien wij als onze verantwoordelijkheid en als een kans. Een kans om talent aan te spreken en onze innovatie en creativiteit te versterken.

Dit vraagt van ons als werkgever dat we eerlijke kansen bieden aan iedereen, ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afstand tot de arbeidsmarkt of geloofsovertuiging. Voorwaarde daarbij is een cultuur waarin iedereen zich welkom en veilig voelt. En daardoor zichzelf mag en kan zijn.  

Dit doen wij door: 

  • Een werkgever te zijn voor iedereen, ook voor mensen voor wie dat niet vanzelfsprekend is.

  • Aandacht te geven aan onze mensen, ongeacht waar ze werken of op basis van welk contract.

  • Werk te creëren voor mensen met een arbeidsuitdaging.

  • Objectief (doelgroepgericht, leeftijdsonafhankelijk en genderneutraal) te werven, waarbij we talent en diversiteit de kans en ruimte geven om zich te ontwikkelen.

  • Ons actief in te zetten om arbeidsmarktdiscriminatie tegen te gaan.

  • Gevraagd en ongevraagd advies te geven om medewerkers zichzelf te laten zijn en zich veilig te voelen.

Wil je meer weten?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je werken bij ons? Bekijk onze vacatures of lees meer over werken bij Driessen.