Klant- en flexibele medewerkerstevredenheid meten we samen met Starred

Klant- en flexibele medewerkerstevredenheid is een van de belangrijkste pijlers binnen Driessen en daar maken we dan ook werk van. Want wat vinden onze klanten van de dienstverlening en hoe ervaren flexibele medewerkers ons goed werkgeverschap? Dit zijn belangrijke vragen waar we onder andere door het periodiek versturen van feedbackformulieren achter willen komen. Hiervoor werken we sinds kort samen met Starred.

Continu inzicht

Evelyne Lumeij, projectmanager bij Driessen: “Het meten van klant- en flexibele medewerkerstevredenheid doen we al jaren op structurele jaarlijkse basis. Maar de behoefte ontstond om dit vaker gedurende het jaar te doen, om zo continu inzicht te hebben in de ervaringen van onze klanten en flexibele medewerkers. Want als je hier inzicht in hebt, dan weet je ook aan welke knoppen je moet draaien om de kwaliteit van je dienstverlening in stand te houden of te verbeteren.”

Praktisch en eenvoudig

Starred biedt slimme en gebruiksvriendelijke tooling aan op het gebied van continue klantfeedback. Niels Rozemeijer, Customer Success Manager bij Starred vertelt: “In onze manier van feedback verzamelen zetten we vooral in op respondent-vriendelijkheid. We zagen vaak lange vragenlijsten, overbodige vragen en een gevoel van 'eindigt deze vragenlijst nog wel?'. Over de jaren heen hebben we veel ervaring opgedaan met het opzetten van feedbackprocessen; welke vragen stel je, aan wie en wanneer. Daarnaast is het is belangrijk dat je respondenten niet overvraagt en dat ze op een eenvoudige en laagdrempelige manier het formulier kunnen invullen. Tijdens het implementatietraject bij Driessen hebben we hier dan ook goed op gelet.’

Van meten naar verbeteren

Evelyne Lumeij vervolgt: ‘’Het meten van de mate van tevredenheid is de eerste stap. Daarna is het belangrijk om ook echt iets met deze feedback te doen. Daarom hebben we het interne proces zo ingericht dat we iedereen waarbij er een reden voor is, telefonisch benaderen om te achterhalen waarom men bepaalde feedback heeft gegeven, en nog belangrijker, wat we eraan kunnen doen.’’ Op deze manier zorgen we ervoor dat we de stap maken van meten naar verbeteren. En dat leidt tot een optimale klant- en flexibele medewerkersbeleving.

Gerelateerde artikelen