AWf premieverlaging: Driessen verlaagt tarieven voor alle klanten

Het demissionair kabinet verlaagt tijdelijk het AWf premiepercentage met 2,36% om het bedrijfsleven te stimuleren. Deze verlaging in premie laat Driessen volledig ten goede komen aan haar klanten door het tarief te verlagen. Als werkgever betalen wij aan de Belastingdienst de zogenoemde AWf-premie (Premie Algemeen Werkloosheidsfonds). Deze tussentijdse verlaging in werkgeverslasten berekent Driessen volledig door aan alle klanten middels een verlaging van de tarieven.

Tijdelijke verlaging tarieven AWf

De verlaging van de AWf premie gaat in per 1 augustus 2021, en per 16 augustus 2021 voor werkgevers die per vier weken loonaangifte doen. Niet eerder is de AWf-premie gewijzigd gedurende het jaar. De Belastingdienst verlaagt het AWf premiepercentage voor de lage premie tijdelijk van 2,7% naar 0,34% en de hoge premie van 7,7% naar 5,34%. De lage premie geldt voor werknemers met een vast contract en de hoge premie voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd. De verlaging van de AWf premie gaat in per 1 augustus 2021 voor medewerkers met een maandverloning en per 16 augustus 2021 voor medewerkers met een weekverloning.

Verlaging volledig doorberekend aan klanten

Directeur Lisa Wouters geeft aan: “Door deze premieverlaging hebben wij minder werkgeverslasten en daarom zal Driessen de volledige premieverlaging door berekenen naar al onze klanten. Daarbij nemen we de uitvoeringkosten voor eigen rekening. Dat hoort bij onze rol als strategisch partner.”

Gerelateerde artikelen