Klantverhaal van Salto

Flex- en vervangerspools via Driessen is meedenken en een extra stapje zetten

Door veranderende wet- en regelgeving ging de bovenschoolse poule bij SALTO op de schop. Driessen verzorgt de planning en de bemensing van de vervangerspool.

Waarom Driessen?

‘Na een marktonderzoek kwamen we bij Driessen terecht. Zowel qua prijs als kwaliteit hebben ze een voorsprong op de rest. Maar de doorslag gaf de flex-inzet vanuit Driessen voor de vervangerspoule. Driessen heeft de grootste leveringstoezegging, zeker op piekmomenten. Ook de arbeidsrechtelijke positie waarmee Driessen werkt, is voor ons een voordeel.’

Hoe ziet de flexibele inzet eruit?

‘We hebben in totaal 700 mensen werken bij SALTO. Ongeveer vijftig mensen zijn actief in onze eigen vervangerspoule. Dertig van hen zijn inzetbaar voor (ziekte/ langdurige)vervanging. De overigen zetten we in op planbare vervangingen zoals studieverlof, kort imperatief verlof et cetera. Driessen verzorgt voor deze mensen de planning. Voor eventuele acute ziekte die niet op te vullen is door mensen uit beide pools kunnen we via Driessen nog flexkrachten inhuren.. Door de samenwerking hebben we de nadelige gevolgen van de Wet werk en zekerheid (Wwz) om weten te zetten naar mogelijkheden. Het voordeel is dat alle mensen waarmee we samenwerken bekend zijn bij ons. Vaak stromen ze door naar een aanstelling binnen de vaste formatie. Vandaar dat we deze manier van werken ook zien als een wervingsinstrument. We kunnen onze flexibele medewerkers perspectief bieden.’

Hoe verloopt de samenwerking?

‘De samenwerking verloopt prettig. Driessen voelt goed aan wat de vraagstelling is en heeft feeling bij de organisatie. We trekken samen op. Ik vind het van meerwaarde dat Driessen meedenkt en dat stapje extra zet. Loopt iets niet lekker en ziet Driessen een manier om zaken te verbeteren? Dan trekken ze aan de bel. Daar ben ik blij mee. De samenwerking is op basis van harde afspraken en wederzijds vertrouwen. Dat werkt heel prettig.’

In de toekomst…

‘Kunnen we op deze manier blijven werken? Ja en nee. Er is krapte op de arbeidsmarkt en daar moet je op anticiperen. Iedereen vist in dezelfde vijver. We zijn nu met strategische keuzes bezig en Driessen denkt daarin mee. Zo’n 85 procent van het budget van onze organisatie zit in personeel. Als er iets in het onderwijs verandert, heeft dat direct effect op ons personeelsbeleid.’

Meer weten over de dienstverlening van Driessen

Lees verder