Klantverhaal van RichtingZuid

Nieuwe Limburgers als trainee bij de Provincie Limburg

RichtingZuid is een tweejarig traineeprogramma binnen provincie Limburg waarbij verschillende kanten van het overheidsvak aan bod komen. Jaarlijks start een talentvol en enthousiast team met het traineeship. Om diversiteit en inclusie te vergroten is een schakelprogramma voor nieuwe Limburgers toegevoegd aan RichtingZuid.

Getalenteerde en gemotiveerde nieuwe Limburgers krijgen de kans om deel te nemen aan het schakelprogramma. Het doel van het schakelprogramma is dat zes schakeltrainees doorstromen naar het reguliere traineeprogramma.

De aanleiding van het schakelprogramma

De overheid moet een afspiegeling van de samenleving zijn. In 2014 is daarom het Charter Diversiteit ondertekend door ministeries en enkele Rijksorganisaties. Hiermee zegt een werkgever een effectief diversiteitsbeleid te voeren. Provincie Limburg verankert diversiteit en inclusie onder andere door het schakeltraineeprogramma toe te voegen, voorafgaand aan het traineeship RichtingZuid.

“Dit schakelprogramma is nodig om de taalbarrière voor nieuwe Limburgers te overbruggen. Er wordt geoefend met de taal en kennisgemaakt met de Nederlandse werkcultuur”, aldus Jop Reumkens, projectleider van RichtingZuid.

Inhoud van het traineeprogramma

Provincie Limburg start elk jaar het traineeprogramma RichtingZuid, samen met aangesloten partnerorganisaties zoals gemeenten of semioverheid. Elke acht maanden wisselen trainees van opdracht. Daarnaast is een leer- en ontwikkelprogramma opgezet, kenmerkend voor een traineeship, zodat naast het werk ook voldoende ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling.

Het schakelprogramma duurt 6 maanden en kent wekelijks 10 uur intensieve taallessen en 10 uur zelfstudie. Hiermee wordt de taal op B2-niveau en de vaktaal van de provincie aangeleerd. Daarnaast bestaat het schakelprogramma uit 20 uur stage per week om de werkcultuur te leren kennen, te oefenen met de taal en collega’s te leren kennen. De stageplaatsen zijn divers en afgestemd op de interesses van de statushouder. Er worden tevens workshops georganiseerd, zo krijgen de schakeltrainees meer beeld bij waar de provincie zich mee bezighoudt.

Binnen het programma wordt op een aantal fronten begeleiding geboden: Door taalspecialisten van Vista College, een werkplekbegeleider op de stageplek, een sparringspartner en de coördinatoren van dit programma; Jorine van der Steen en Jop Reumkens.

Driessen speelde een rol in de eerste selectie van de binnengekomen cv's voor het schakelprogramma. De geselecteerde kandidaten zijn uitgenodigd voor een persoonlijk interview met collega's van provincie Limburg. De tweede selectieronde bevatte een assessment waarin vooraf ingevulde persoonlijkheidstesten zijn meegenomen. Tijdens het selectieproces is continu een taalspecialist aanwezig geweest en zijn er taaltesten afgelegd om het vereiste taalniveau B1 bij de sollicitanten te peilen. Op 22 februari zijn zes trainees verwelkomd op hun eerste programmadag.

Een schakeltrainee aan het woord

Karen is 3 jaar geleden vanuit China naar Nederland gekomen. Via haar taalles op het Vista College heeft ze over het schakelprogramma gehoord. Ze is blij dat ze deel mag nemen. Het lastigste vindt ze de Nederlandse taal op de werkvloer en de verhoudingen binnen de overheid. Het leren van de taal op de werkvloer is toch anders dan in het dagelijks leven. De selectiegesprekken, die in het Nederlands zijn, zijn dan ook een goede oefening. Wat ze vooral fijn vindt is het werken in groepsverband om zo samen aan je carrière in Nederland te beginnen. Twee keer per maand heeft de groep samen training en wekelijks hebben ze samen taalles. De begeleiding vanuit RichtingZuid ervaart Karen als erg prettig. “Ik kan al mijn vragen kwijt en voel me welkom.”

Tips voor toekomstige schakelprogramma's

Jorine en Jop raden andere overheidsorganisaties zeker aan om een schakelprogramma op te zetten. Als ervaringsdeskundigen geven ze drie tips.

  1. Bij het opzetten van het schakelprogramma is het volgens RichtingZuid belangrijk om de selectiegesprekken door collega's van de organisatie te laten voeren. Zo zien de sollicitanten meteen wie de collega's zijn en proeven ze al iets van de cultuur.
  2. Integreer het schakelprogramma in een eventueel bestaand traineeship of opleidingsprogramma binnen de organisatie. Zo werk je het meest optimaal aan diversiteit door iedereen samen te brengen.
  3. Geef nadrukkelijk en uitgebreid aandacht aan het leren van de Nederlandse taal door bijvoorbeeld een erkend opleidingsinstituut.

Ook haalt Jop het financiële plaatje aan: “Een groot marketingbudget is niet nodig. Er zijn veel organisaties die het schakelprogramma graag onder de aandacht brengen bij nieuwe Nederlanders. Haak organisaties zoals een erkend opleidingsinstituut voor de Nederlandse taal of AZC's aan. Reacties komen vervolgens heel snel.”

Samenwerking Driessen

De schakeltrainees van RichtingZuid zijn in dienst bij Driessen, volledige ontzorging en ondersteuning van de trainees staat hierin centraal. Trainees kunnen bij Driessen terecht met vragen over bijvoorbeeld het arbeidscontract, verzekeringen of verlof. Daarnaast heeft Driessen ook geholpen met de cv-check om zo een eerste selectie te maken. De samenwerking bevalt RichtingZuid erg goed. “We kunnen altijd aankloppen wanneer we vragen of problemen hebben, hierin is de samenwerking heel fijn”.

Meer weten over de dienstverlening van Driessen

Lees verder