Klantverhaal van GGD Hollands Noorden

We willen mensen binden, boeien en verbinden

GGD Hollands Noorden is de gemeentelijke gezondheidsdienst voor 17 gemeenten in het noorden van de provincie Noord-Holland. De partner op het gebied van gezond en veilig leven. Ze staan voor preventie en het tijdig signaleren van gezondheidsproblemen om gezondheidswinst te behalen. De GGD is sinds de coronacrisis enorm opgeschaald, Driessen ondersteunt hierbij middels payroll. We spreken Vanessa Kee, HR Manager.

Hoe ziet jullie personeelsplanning eruit?

“Het beleid binnen de GGD is dat we insteken op eigen werving. In het begin van de coronacrisis zijn eigen medewerkers ingezet op onder andere de teststraten en bron- en contactonderzoek. Vrij snel werd bekend dat er een grootschalige opschaling nodig was om de teststraten te bemensen en bron- en contactonderzoek uit te voeren. GGD Hollands Noorden heeft Driessen ingeschakeld om flexibel met het personeelsbestand om te kunnen gaan in deze tijd en medewerkers tijdelijk in te zetten door middel van een payroll-overeenkomst. “Voor corona hadden we ruim 600 medewerkers, dat zijn er nu ruim 1.500.”

Waarom payroll?

“Driessen is formeel gezien de werkgever, dus eerste aanspreekpunt voor de werknemer. Dat ontlast ons waardoor wij ons bezig kunnen houden met de corebusiness. Verder is het HR-team tijdens corona flink uitgebreid van 14 naar 23 medewerkers. Hadden we Driessen niet ingeschakeld, dan had het HR-team nog groter moeten zijn om de administratieve last te kunnen dragen. Denk aan de diploma checks, VOG aanvragen en verwerken, dit wordt nu allemaal door Driessen geregeld. Dat vinden we heel fijn in deze hectische tijden.”

De medewerkers die op payrollbasis bij de GGD werken zien deze organisatie ook als werkgever, wat feitelijk niet zo is, merkt Vanessa op. “Mensen komen daardoor bij ons met vragen, omdat wij ze bijna dagelijks zien. De profilering van Driessen als werkgever is erg belangrijk in dit proces, zodat medewerkers weten hoe de lijntjes lopen en bij wie ze terecht kunnen met vragen. Verder benoemt Vanessa dat Driessen een extra schakel aan het proces toevoegt, waardoor de GGD van tijd tot tijd moet wachten op de zaken die administratief geregeld moeten worden zodra je medewerkers tijdelijk inzet.

“Bij ons loopt het proces continu door. Wij hebben vaak al geschakeld en doorgerekend en zitten natuurlijk vanaf stap één al in het proces. Als we dit zelf in handen hadden genomen zouden we deze extra schakel missen. Maar dit weegt niet op tegen de last die van onze schouders af is nu Driessen de administratieve taken op zich neemt.”

Hoe ervaar je de samenwerking met Driessen?

“De GGD bevindt zich in een crisis en voor corona was er al een samenwerkingsverband met Driessen, dus vanuit de bestaande relatie is de samenwerking geïntensiveerd. Onze organisaties moesten elkaar echt nog beter leren kennen. Problemen kunnen bij ons namelijk niet blijven liggen. Driessen had nog weinig ervaring met crisisorganisaties, maar heeft zich hierin snel ontwikkeld.”

Actie-reactie is dus wat de GGD verwacht. Zeker omdat de organisatie zo in de spotlight staat, kunnen ze zich weinig tot geen misstappen veroorloven. De samenwerking is nu fijn beaamt Vanessa: “We overleggen meerdere keren per week en hebben korte lijntjes met elkaar.”

Meer weten over payroll van Driessen

Lees verder