Klantverhaal van CIZ

Regels zijn gelijk, toch is iedereen anders

Het CIZ is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie van het ministerie van VWS die beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor zorg uit de Wet langdurige zorg. De regels zijn gelijk, toch is iedereen anders. Het CIZ beoordeelt de aanvragen. Secuur, belangrijk en menselijk werk.

En onvoorspelbaar qua drukte. De aanvraagstroom bij het CIZ kan dan ook erg fluctueren. Driessen ondersteunt door deze pieken op te vangen. Er zijn dan ook regelmatig uitzendkrachten via Driessen in dienst. En dat bevalt zo goed, dat vanuit deze samenwerking er regelmatig uitzendpersoneel wordt overgenomen met een vast dienstverband.

Wij begrijpen elkaar

We spreken Suzanne Louts, teamcoach Administratieve Ondersteuning over de samenwerking. “Het mooie aan Driessen is dat de waarden die zij hebben overeenkomen met de waarden die wij hebben binnen het CIZ voor mijn afdeling. Jong of oud, man of vrouw, achtergrond en opleiding is minder van belang zolang je met de juiste intenties binnenkomt en wilt leren.” De goede match tussen het CIZ en Driessen vindt haar oorsprong in de kennismakingsgesprek in mei 2020, waarin Driessen een luisterend oor heeft geboden en kernwaardes heeft gehaald. Hierdoor kunnen zij de beste mensen uitzoeken en voorstellen. “Vandaag de dag hebben we aan een half woord genoeg om elkaar te begrijpen.”

Ontzorgen staat centraal

Het CIZ voelt zich erg ondersteund. Suzanne: “Driessen levert altijd meerdere kandidaten met uiteenlopende persoonlijkheden en kwaliteiten zodat we altijd kunnen kiezen. Daarbij zijn vaak alle sollicitanten gekwalificeerd om de vacature te vullen.” Verder wordt er gesproken over de samenwerking waarin ontzorgen centraal staat. “Ik zou mensen ongezien aan durven nemen. Ik word echt ontzorgd wat ertoe heeft geleid dat er zo’n hechte vertrouwensband is ontstaan.” Maar ook in tijden wanneer het minder gaat staat Driessen klaar, meedenken in goed werkgeverschap, sparren met elkaar en feedback over waarom een sollicitant geen goede match is zijn gesprekken die voorkomen. “Gesprekken met elkaar voeren is zo belangrijk om goed af te stemmen. Dat doen we hier op het werk met elkaar, maar dus ook met Driessen. Daar word je scherper en efficiënter van, bovendien denk je samen na over zaken en processen die je niet zomaar voor lief kan nemen. Het hebben van een vast contactpersoon is hierbij wel belangrijk.”

We gaan beiden voor het menselijke

“Ik vind het prettig dat Driessen goed luistert en snapt waar ik mee te maken heb in contacten met een uitzendkracht. Is er iets niet duidelijk of is er een probleem op te lossen met een uitzendkracht, dan hoor ik aan de andere kant begrip. Dat maakt dat je gehoord en gezien wordt. Dat vinden wij voor klanten ook belangrijk. Het is oppakken, luisteren, opzoeken, er op terugkomen en terugkoppelen. Dat is wat er gebeurt en dat maakt dat het menselijk wordt. Ik doe er toe met mijn afdeling, zo voelt het.”

De uitzendkrachten maken ook volwaardig deel uit van het team. Met de nationale complimenten dag, kerstpakket en paasattenties worden zij absoluut niet vergeten. “Je doet het toch samen. En die waardering uitspreken draagt bij aan het werkplezier van ons allemaal.”

Zou je Driessen aanraden en waarom?

“Ik zou jullie zeker aanraden. Ik vind het fijn dat jullie wat kleiner zijn. Niet zo’n grote landelijke organisatie die veelal meer met winstoogmerk kijkt en mensen aan het werk zet. Ik ben heel erg van het menselijke aspect, daarom klikt het ook zo goed. Vooral vanuit de mens handelen. Dat vind ik belangrijk, dat hebben jullie ook.”

Meer weten over uitzenden van Driessen

Lees verder