terug

Wet arbeidsmarkt in balans aangenomen in de Eerste Kamer

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) door de Eerste Kamer geloodst. Met een aantal kleine toezeggingen rondom de wet, heeft de Eerste Kamer ingestemd met een nagenoeg ongewijzigd wetsvoorstel.

Met de WAB vinden er een aantal wijzigingen op het gebied van flexibele arbeid, het ontslagrecht en de WW-premiedifferentiatie plaats. Ondanks dat het aantal vaste contracten sinds begin dit jaar weer toeneemt, wil minister Koolmees het met deze wet aantrekkelijker maken voor werkgevers om werknemers een vast contract aan te bieden.

Of de wet het beoogde doel gaat realiseren is nog maar de vraag. Kamerbreed leeft de angst voor een waterbedeffect. Verschillende senatoren wijzen op het feit dat payrollers zich zullen verplaatsen naar zzp'ers en uitzendkrachten. Voor zzp’ers heeft Koolmees beloofd voor de zomer met een uitgewerkt voorstel te komen in navolging op de wet DBA.

Goed Werkgeverschap en flexwerk volgens Driessen

Voor Driessen gaan flexwerk en goed werkgeverschap hand in hand. Werk zorgt voor waardering, persoonlijke ontwikkeling, eigenwaarde, identiteit en verbinding met mensen om je heen. En werk zorgt voor zekerheid. Ook voor mensen met een flexibel contract. Goede en maatschappelijk verantwoorde flexibele arbeid betekent bij Driessen onder meer goede arbeidsvoorwaarden (salaris en pensioen), transparantie van de arbeidscontracten en het bieden van begeleiding en ontwikkeling, zoals scholing en werk-naar-werktrajecten.

Wij vinden dat alle vormen van flexibele arbeid op een sociale en verantwoorde wijze geregeld moeten zijn. Flexibele medewerkers hebben, net zoals medewerkers met een contract voor onbepaalde tijd, recht op een goede en zorgvuldige behandeling door hun werkgever. Als werkgever nemen wij de verantwoordelijkheid om te zoeken naar een werkrelatie die passend is voor zowel de werkgever als de werknemer. Dit hoort bij goed werkgeverschap. Met goed werkgeverschap als uitgangspunt investeren wij daarom continu in persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van onze flexibele medewerkers. Nu en in de toekomst.

Wat betekent de WAB voor de inhuur van flexibele medewerkers via Driessen?

De WAB heeft, direct of indirect, invloed op een groot deel van de flexibele medewerkers van Driessen. En daarmee ook voor onze opdrachtgevers. De gevolgen variëren echter per organisatie en per medewerker. Heb je vragen over de WAB in relatie tot de flexibele medewerkers die via bij Driessen bij jouw organisatie aan de slag zijn, neem dan contact op met je vaste contactpersoon.