terug

Vitaliteit in coronatijd

De coronacrisis heeft een grote impact op de vitaliteit en het verzuim van medewerkers. Wat zijn de belangrijkste redenen van verzuim en wat kun je als werkgever doen om te werken aan de (mentale) vitaliteit van de medewerkers binnen je organisatie? Wij spraken Peter Bouwmeister, een van de bedrijfsartsen die klaarstaat voor de flexibele medewerkers bij Driessen.

Wat valt op als je kijkt naar het verzuim nu in vergelijking met de afgelopen jaren?

Ten eerste zien we gedurende de coronacrisis veel minder kortdurend en frequent verzuim dan voorheen. Het lijkt erop dat medewerkers minder behoefte hebben aan een escape of dat ze, door het thuiswerken, privé zaken beter kunnen combineren met het werk.

Ten tweede zien we vooral onder jongeren een forse toename van psychisch verzuim. Deze trend zagen we al een paar jaar door de hoge verwachtingsperceptie onder deze groep, maar lijkt nu in een stroomversnelling te zijn gekomen. Het effect van de coronamaatregelen vertaalt zich in onder meer eenzaamheid, stemmingsklachten, sociale isolatie en de confrontatie van de rust die ze nu ervaren nadat ze jaren op hun tenen liepen. Het gevolg hiervan zijn langdurige en stevige psychische klachten en burn-out.

Tot slot zien we een grote groep medewerkers die ziek is geworden door het coronavirus. Het kan daarbij gaan om korter durend verzuim waarbij de medewerker na een paar weken weer volledig aan het werk is. Maar helaas zien we ook een steeds groter wordende groep medewerkers die langdurig klachten blijft houden die veroorzaakt zijn door het coronavirus. Het gaat dan meestal om mensen zonder een onderliggend ziektebeeld in alle leeftijdscategorieën vanaf een jaar of 25. De klachten variëren van ernstige vermoeidheid, benauwdheid en fysieke beperkingen tot mentale klachten. Vergeleken met het begin van de coronacrisis zien we dat de zorg inmiddels beter is ingericht op de behandeling van deze klachten en dat medewerkers eerder adequate behandeling krijgen.

Wat kun je als werkgever doen om te voorkomen dat je medewerkers in deze coronatijd uitvallen?

Door het thuiswerken, de maatregelen maar ook de aanpassingen op de werkvloer is het contact tussen werkgever en medewerkers totaal veranderd. Daarom is het van groot belang om in contact en in gesprek te blijven met de medewerkers door ze te bellen, uit te nodigen voor een 1 op 1 Teams gesprek of bijvoorbeeld samen een lunchwandeling te maken. Vraag daarbij hoe het nu écht gaat met de medewerker en neem hiervoor de tijd. Het initiatief vanuit de werkgever is daarbij wezenlijk. Laat medewerkers merken dat ze nog gezien worden.

Daarbij is het altijd een goed idee om, indien er iets aan de hand lijkt te zijn, tijdig hulp in te schakelen van bijvoorbeeld de bedrijfsarts. Onderzoek of er een mogelijkheid is om medewerkers onderling ook weer af en toe met elkaar in contact te laten komen. Dit kan door bijvoorbeeld enkele werkplekken op kantoor open te stellen. Ook kun je bijvoorbeeld elke ochtend via Teams een koffiemomentje plannen voor je team. Zo houden medewerkers de verbinding met elkaar wat bevorderlijk is voor de mentale gezondheid.

Het is daarnaast van groot belang om als werkgever de klachten van medewerkers niet te bagatelliseren. Met name als het gaat om burn-out gerelateerde klachten of langdurige corona klachten is het noodzakelijk dat de medewerker serieus genomen wordt en dat je als werkgever op een positieve manier mee werkt aan het herstel en de re-integratie. Zowel een casemanager als de bedrijfsarts kan je hierbij ondersteunen.

Heb je tips om te werken aan (mentale) vitaliteit?

Meer dan ooit is het van belang om goed voor jezelf te zorgen. Samen met de bedrijfsarts kwamen we tot 5 belangrijke tips voor jezelf én de medewerkers binnen jouw organisatie:

  • Neem voldoende rust en slaap voldoende.
  • Besteed aandacht aan gezonde voeding en ben je bewust van wat je eet en drinkt.
  • Houd ondanks alles een dagritme aan door op tijd op te staan en jezelf goed te verzorgen.
  • Neem tijd en aandacht voor sociale contacten.
  • Beweeg! Dit kan ook al door te wandelen of door oefeningen te doen met een YouTube-filmpje.

Tot slot wil Peter, vanuit medische optiek, nog de noodzaak van het vaccineren benadrukken. Hij merkt dat er nog steeds mensen twijfelen of ze wel een vaccin durven te nemen. Peter geeft aan dat deze vaccinaties met veel zorg en aandacht zijn ontwikkeld op basis van jarenlange studies op vaccins tegen eerdere corona virussen. Twijfel aan de vaccins is volgens hem echt niet nodig.

Nicole Keijzers is casemanager verzuim bij Driessen voor de flexibele medewerkers. Ze werkt nauw samen met Peter Bouwmeister die bedrijfsarts is voor zowel de flexibele als de vaste medewerkers van Driessen.