terug

Sociale partners en uitzendbrache bereiken akkoord over nieuwe cao

Sociale partners en de uitzendbranche hebben op 19 juli 2019 een onderhandelingsresultaat bekend gemaakt over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Het onderhandelingsresultaat over de nieuwe ABU-CAO is inmiddels goedgekeurd door de leden van alle onderhandelingspartijen. De nieuwe cao is daarmee definitief. Dit betekent dat de nieuwe cao op 30 december 2019 van kracht is voor de ca. 850.000 mensen die als uitzendkracht werkzaam zijn.

Dit betekent dat alle mensen die in Nederland uitzendwerk doen, binnenkort dezelfde cao-voorwaarden gelden. Dat hebben vakbonden afgesproken met twee grote brancheorganisaties voor flexwerk, ABU en NBBU. Voorheen waren er twee verschillende uitzend-cao's.

Wijzigingen

De belangrijkste wijzigingen van de onderhandelingen zijn:

  • De ABU- en NBBU-CAO worden volledig geharmoniseerd. Hiermee krijgen alle uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Bovendien is de nieuwe cao sterk vereenvoudigd en daardoor beter uitvoerbaar.
  • Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020 hebben sociale partners besloten dat payrollovereenkomsten die gesloten worden op of na 1 januari 2020 niet meer onder de werkingssfeer van de nieuwe cao vallen. Voor deze overeenkomsten gaat de nieuwe wettelijke regeling gelden. Voor de nog lopende payrollovereenkomsten blijft de cao wel van toepassing. Let wel: het betreft hier alleen de payrollovereenkomst, waarbij géén sprake is van allocatie en wél sprake is van exclusiviteit.
  • De vakantiebijslag wordt verhoogd naar 8,33%
  • De inlenersbeloning wordt uitgebreid met een toeslag voor werken onder fysiek belastende omstandigheden en een reisurenvergoeding.
  • De inlenersbeloning wordt verduidelijkt. Zo wordt de inlenersbeloning van toepassing verklaard op doorleensituaties en vakantiewerkers, moet het uitsluiten van de loondoorbetalingsverplichting schriftelijk vastgelegd zijn en krijgen uitzendkrachten recht op duidelijke informatie over hun inlenersbeloning.
  • Een grote verandering zijn de maatregelen die ervoor zorgen dat uitzendkrachten hun opgebouwde rechtspositie en inschaling behouden.
  • Daarnaast geldt voor elke nieuwe uitzendovereenkomst zonder uitzendbeding in fase A een minimale duur van 4 weken.
  • De bestedingsverplichting voor scholing wordt omgezet in de mogelijkheid in een bestedingsplicht om duurzame inzetbaarheid, waaronder scholing, coaching en loopbaanadvies, te faciliteren en bevorderen.

De sociale partners gaan daarnaast nog in gesprek over een vernieuwde pensioenregeling voor uitzendkrachten. Het doel is om nog dit jaar afspraken te maken die het pensioen voor uitzendkrachten moet verbeteren.

Dienstverlening Driessen

Zoals u van ons gewend bent houdt Driessen u op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen en anticiperen wij hier tijdig op. Waar nodig en gewenst gaan wij hierover graag in gesprek. Zo zorgen we ervoor dat onze opdrachtgevers en flexibele medewerkers ook na 30 december 2019 kunnen vertrouwen op de dienstverlening van Driessen.