terug

Samen werken aan laaggeletterdheid in de uitzendbranche

Zonder lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden kun je niet functioneren in deze samenleving. Als mensen hier veel moeite mee hebben, spreken we van laaggeletterdheid. In Nederland zijn naar schatting meer dan 700.000 werknemers laaggeletterd. Met het uitgangspunt dat 1 op de 10 werknemers in Nederland uitzendkracht is, kunnen er al meer dan 70.000 uitzendkrachten worden geholpen met taal.

Taal is misschien wel de belangrijkste werknemersvaardigheid. Stichting DOORZAAM zet zich in voor uitzendkrachten die laaggeletterd zijn. Mariette Schoonaard, met jarenlange ervaring in uiteenlopende functies in de uitzendbranche, vervult de rol van consultant duurzame inzetbaarheid bij DOORZAAM. Mariette: “Bij DOORZAAM draait het om het realiseren van een betere positie op de arbeidsmarkt voor uitzendkrachten. Hierop ligt de focus in alles wat we doen. Echter kunnen we uitzendkrachten natuurlijk niet benaderen zonder toestemming of helpende hand van de uitzendwerkgevers en opdrachtgevers.”

Taal op de werkvloer

Driessen is er samen met DOORZAAM van overtuigd dat uitzendkrachten beter functioneren op de werkvloer als ze de taal goed beheersen. Daarnaast leidt een goede taalbeheersing tot een hogere medewerkerstevredenheid, lager ziekteverzuim en betere arbeidsveiligheid.

Mariette: “Toen wij een aantal jaren geleden met een expertgroep startten, sloot Driessen zich bij ons aan. Samen met andere uitzendwerkgevers, leer-werkloketten en het programmateam leren & werken komen we als expertgroep meerdere keren per jaar samen om te praten over taal op de werkvloer. We delen kennis met elkaar, bespreken cases en overleggen samen hoe we het probleem kunnen aanpakken. Dit doen we voor alle werkenden die een helpende hand nodig hebben om beter te kunnen functioneren op het gebied van taal“.

Taalakkoord

Karin van de Kerkhof, werkzaam als adviseur social return bij Driessen neemt vanuit haar rol deel aan de expertgroep. “Dat taal bij Driessen hoog op de HR-agenda staat blijkt onder andere uit het Taalakkoord dat we hebben ondertekend in 2015. In dit document staan onze ambities beschreven die we als Driessen hebben op het gebied van taal. We zijn door het ondertekenen van het Taalakkoord ook ambassadeur om taal te blijven neerzetten als een belangrijke werknemersvaardigheid.”

Mariette: “DOORZAAM richt zich op taal met een tweeledig doel. Enerzijds om bewustwording te creëren bij intercedenten, omdat iedereen weet dat taal en rekenen, maar ook digitale vaardigheden op de werkvloer, ongelofelijk belangrijk zijn. Anderzijds is het doel het inzetten van laagdrempelige instrumenten om taalproblemen bespreekbaar te maken, te herkennen, maar ook om intercedenten te helpen met doorverwijzingen naar tools die we in huis hebben.”

Tools

Intercedenten kunnen gebruikmaken van de tools die DOORZAAM aanbiedt om de taalvaardigheid van uitzendkrachten te meten en te verbeteren. Zo helpt de Taalverkenner om op een eenvoudige manier laaggeletterdheid bespreekbaar te maken. Wanneer de hulp geaccepteerd wordt en de uitzendkracht er verder mee wil, dan kan de Taalmeter worden ingezet. In 15 minuten tijd geeft de Taalmeter een indicatie of iemand (taal)scholing nodig heeft om vooruit te komen. Vervolgens is de herkenningswijzer een hulpmiddel waarbij intercedenten signalen kunnen herkennen of een uitzendkracht laaggeletterd zou kunnen zijn. Dit wordt gesubsidieerd voor uitzendwerkgevers om zo elk jaar opnieuw de taalvaardigheid op de werkvloer te verbeteren.”

Verdiepingsslag

Mariette: “Als we het hebben over duurzame inzetbaarheid van medewerkers is mijn belangrijkste tip om te beginnen met een goed gesprek tussen de intercedent en de uitzendkracht. Dit vraagt meer van de intercedent dan alleen het vervullen van opdrachten of vacatures. Het is een verdiepingsslag om onderdelen bespreekbaar te maken die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. En wij ondersteunen daarbij.”

Over DOORZAAM

Sinds 1 februari 2019 zijn STAF (Stichting Arbo Flexbranche) en STOOF (Stichting voor Opleiding en Ontwikkeling Flexbranche) samengevoegd tot stichting DOORZAAM. Deze samenvoeging vloeit voort uit afspraken die zijn gemaakt in de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche 2018-2019.

Stichting DOORZAAM zet zich in om de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten te ontwikkelen, maar dat kunnen ze niet alleen. Samen met werkgevers in de uitzendbranche en opdrachtgevers investeren ze in de uitzendkracht door middel van opleiding, ontwikkeling, veiligheid en gezondheid.

Alles wat DOORZAAM als stichting aan budget ontvangt wordt ook weer uitgegeven ten behoeve van de uitzendbranche en uitzendkracht. Daarmee kunnen zij zaken ontwikkelen en onderzoeken, waar een op zichzelf staande organisatie de mogelijkheid niet voor heeft.

Benieuwd naar de tools en mogelijkheden die DOORZAAM te bieden heeft? Kijk op www.doorzaam.nl