terug

Nieuwe cao uitzendkrachten: belangrijkste wijzingen op een rij

De vakbonden en de ABU hebben een akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. De inhoudelijke wijzigingen gaan op of na 1 januari 2022 in en hebben een looptijd tot 2 januari 2023. De belangrijkste wijzigingen hebben we voor onze opdrachtgevers samengevat in dit artikel (wijzigingen t.o.v. akkoord met vakbond LBV cursief).

Fase A

 • Fase A wordt verkort van 78 naar 52 gewerkte weken. Dit geldt vanaf 3-1-2022 (eerste maandag van 2022) voor alle nieuwe uitzendkrachten.
 • Voor uitzendkrachten die al in dienst zijn voor deze datum, geldt dat zij in 2022 de 78 gewerkte weken in fase A mogen uitdienen.
 • Vanaf 2-1-2023 geldt ook voor deze uitzendkrachten dat fase A naar 52 gewerkte weken wordt ingekort.
 • Vanaf 2-1-2023 behoren weken waarin de uitzendkracht vakantie opneemt ook tot gewerkte weken.

Fase B

 • Fase B wordt verkort van 4 naar 3 jaar. Dit geldt direct voor alle uitzendkrachten die op of na 3-1-2022 in fase B aanvangen.
 • Voor de uitzendkrachten die reeds in fase B zitten voor deze datum, geldt dat zij in 2022 nog de 3 jaar mogen overschrijden.
 • Vanaf 2-1-2023 geldt de maximumduur van 3 jaar voor alle uitzendkrachten.
 • Uitzendovereenkomsten welke de 3 jaar overschrijden in fase B mogen enkel na 2-1-2023 uitgediend worden als deze zijn aangegaan voor 17 november 2021.

StiPP Pensioen

 • De pensioengrondslag wordt verduidelijkt en verbreed.
 • De wachttijd voor de StiPP Basisregeling wordt verkort van 26 naar 8 gewerkte weken. Dit gaat per direct in op 1 januari 2022.
 • Dit betekent dat uitzendkrachten direct per 1 januari 2022 deelnemen aan de StiPP Basisregeling als ze op dat moment ten minste 8 weken hebben gewerkt.
 • De duur van de Basisregeling blijft 52 weken.

Inlenersbeloning

De inlenersbeloning wordt met ingang van 3 januari 2022 uitgebreid met de volgende elementen:

 • Eenmalige uitkeringen: bijvoorbeeld de zorgbonus tijdens de coronacrisis en de eenmalige uitkering bij het sluiten van een cao (met terugwerkende kracht). Periodieke uitkeringen zoals een eindejaarsuitkering of dertiende maand vallen hier niet onder.
 • Thuiswerkvergoedingen: Uitzendkrachten hebben recht op dezelfde onkostenvergoeding die verband houdt met thuiswerken als de medewerkers in vaste dienst, ongeacht of deze vrij van loonheffing en premies kunnen worden uitbetaald. In de basis gaan we uit van de thuiswerkvergoeding zoals opgenomen in de cao van de opdrachtgever. Mocht in jouw organisatie een afwijkende regeling gelden, dan horen wij dat graag.
 • Loonsverhogingen met terugwerkende kracht. Dit komt in de publieke sector regelmatig voor bij het sluiten van cao’s die ingaan op een tijdstip in het verleden.
 • Met ingang van 1 januari 2023 wordt de inlenersbeloning uitgebreid met de vaste eindejaarsuitkering conform de voorwaarden geldend bij de opdrachtgever

Hulpmiddelen

Indien voor het verrichten van de werkzaamheden (bijvoorbeeld voor veilig en gezond werken) door de opdrachtgever functie-gerelateerde hulpmiddelen vereist zijn, dan worden deze hulpmiddelen door of namens de opdrachtgever onder dezelfde voorwaarden als van toepassing bij de opdrachtgever verstrekt aan de uitzendkracht.

Behoud van inschaling

Voor uitzendkrachten die binnen 12 maanden terugkeren in (nagenoeg) hetzelfde werk, geldt met ingang van 3 januari 2022 dat zij hun inschaling op basis van eerdere werkervaring behouden. De precieze uitwerking hiervan hangt af van de tekst van de nieuwe cao. Wij houden dat voor u in de gaten.