Kennis Artikelen Arbeidsmarkt
donderdag 12 november 2020

Investeren in ontwikkeling is de enige oplossing voor onze arbeidsmarkt

De werkloosheid als gevolg van de coronacrisis neemt toe. Toch blijft de mismatch op de arbeidsmarkt aanwezig. De reden? Het werk dat de werkzoekende wil of kan doen, wijkt grotendeels af van de banen die in zijn of haar zoekgebied aanwezig zijn. Hoe kunnen we deze kloof dichten? Investeren in ontwikkeling is de enige oplossing.
Ellen van Otterdijk
HRM adviseur/coach

De ‘wendbare en weerbare’ werknemer van de toekomst

De Commissie Borstlap die begin dit jaar advies uitbracht, oordeelde al dat niet alle werkenden voldoende mogelijkheden hebben om zich te ontwikkelen tijdens hun werkzame leven. Dit is zorgelijk omdat mensen steeds langer doorwerken en de inhoud van het werk sneller verandert. Werknemers moeten volgens het advies daarom ‘wendbaar en weerbaar’ worden en leren zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Als het aan de commissie ligt, krijgen werknemers persoonlijke ondersteuning en begeleiding bij overgang naar ander werk, zodat weerbaarheidsverlies als gevolg van periodes van inactiviteit wordt beperkt.

Van noodsteun voor baanbehoud richting (om)scholing

De eerste gevolgen van de coronacrisis zijn met noodsteunmaatregelen voor de bedrijven en de werkgelegenheid opgevangen. Met de NOW 1.0 zijn vooral lonen doorbetaald en konden faillissementen en grootschalige ontslagrondes zoveel mogelijk worden voorkomen. De opvolger, NOW 2.0, verplichtte werkgevers die gebruik maken van de regeling tot een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te doen. Sinds 1 oktober loopt het derde steunpakket, de NOW 3.0. Behoud van zoveel mogelijk banen blijft het doel. Maar na de fase van noodsteun is het nu van belang dat mensen door scholing en training de overstap maken naar sectoren waar een tekort aan personeel is.

NL Leert Door

Het kabinet trof daarom een aanvullend sociaal pakket van circa 1,4 miljard euro, zoals een goede begeleiding van werk(loosheid) naar werk, bij- en omscholing, de aanpak van jeugdwerkloosheid en de bestrijding van armoede en schulden. Onderdeel hiervan is NL Leert Door, een subsidieregeling waarmee werknemers, flexkrachten en werkzoekenden rechtstreeks een beroep doen op gratis ontwikkeladvies van een loopbaanadviseur en gratis (online) scholing kunnen krijgen. Hiervoor komt in 2021 extra subsidie beschikbaar. Een belangrijke rol is weggelegd voor scholing en ontwikkeling van werknemers via werkgevers. Hiervoor stelt het kabinet ook in 2021 het reguliere SLIM-budget beschikbaar.

Investeren in ontwikkeling als belofte

Uitzendbureaus hebben een belangrijke rol bij het begeleiden van werk naar werk. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt is cruciaal: de baan van vandaag kan er morgen weer anders uitzien. Structurele aandacht voor (om)scholing en ontwikkeling is juist daarom zo essentieel. Driessen onderschrijft dat belang. Wij willen dat onze flexibele medewerkers ‘werkgelukkig’ blijven in hun baan, maar hen ook stimuleren en ondersteunen om hun skills te verbeteren en zich te kunnen aanpassen aan veranderingen in hun werk en op de arbeidsmarkt.

Daarom is ‘investeren in ontwikkeling’ één van de vijf werkbeloften van Driessen. Vanuit onze visie op goed werkgeverschap bieden wij (online) workshops, e-learnings en meerdaagse cursussen en trainingen aan al onze flexibele medewerkers die bij onze opdrachtgever aan de slag zijn. Maar ook voor wie niet zo goed weet welke kant hij of zij op wil, verzorgen wij persoonlijke loopbaancoaching en tests om meer inzicht te krijgen in wie je bent, wat je kunt en wat je wilt. Dit laatste doen wij ook graag voor het ‘eigen personeel’ van onze opdrachtgevers.

Lees hier meer over onze coachingsdienstverlening of neem contact op met een van onze specialisten via 0492 – 50 66 66. In een vrijblijvend gesprek informeren wij je graag over de mogelijkheden (onder andere vanuit de NL Leert Door regeling).