terug

Herziening functiegebouw in het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs maakt in Nederland maar een klein deel uit van het totale primair onderwijs. Ongeveer 5% van de scholen valt onder het speciaal of voortgezet speciaal onderwijs ((V)SO). Dit zijn veelal éénpitters en kleine besturen met enkele scholen.

Als er wordt onderhandeld over een nieuwe cao, wordt het (V)SO daardoor helaas vaak vergeten. Hetzelfde geldt voor het SBO, dat meestal deel uitmaakt van een grotere stichting.

Ik sprak Lilian van Amelsvoort, beleidsmedewerker P&O op de Mytylschool Gabriël in ‘s Hertogenbosch over hoe zij hier mee omgaan.

“Het is begrijpelijk, maar vervelend dat het speciaal en voorgezet speciaal onderwijs vaak vergeten wordt. Het is slechts zo’n klein onderdeel van onderwijsland. Het brengt vaak problemen met zich mee. Zo heeft de extra salarisverhoging van de leerkrachten in 2018 op veel scholen vervelende salarisverhoudingen gecreëerd die nadelig zijn voor adjuncten van grote en directeuren van kleine scholen. En in het (V)SO is hierdoor de gehele salarisopbouw scheefgegroeid. Dit werkt niet echt motiverend voor onder andere onderwijsassistenten, therapeuten, orthopedagogen en teamleiders.” aldus Lilian.

Tijd voor verandering

Om deze problemen te herstellen is in de nieuwste cao po een verplichtende herziening van het functiegebouw opgenomen. Die herziening op zich vindt Lilian een goede zaak, maar ze geeft aan dat er weer niet echt rekening is gehouden met de scholen van het (V)SO. “Dit soort scholen kennen vaak tussen de 15 en 20 verschillende functies. Voor een groot deel hiervan is geen voorbeeldfunctie geschreven door de sociale partners. Een mooie uitdaging voor de beleidsmedewerkers van onze kleine stichtingen. Met als extra uitdaging: voor 1 oktober 2020 moet alles goedgekeurd zijn door de personeelsgeleding van de MR.

Gelukkig werken er in het Primair Onderwijs heel veel gedreven medewerkers met passie voor hun werk. In het (V)SO is die passie misschien nog wel groter, is mijn indruk. Ik heb in beide sectoren bijna 10 jaar gewerkt als beleidsmedewerker P&O. Aan ons nu dus de taak om het functiegebouw met 20 verschillende functies te herzien. En ik kan je vertellen, het gaat ons lukken!”

Hoe gaan jullie dat doen?

Lilian: “Wat heel erg helpt, is het feit dat wij een positief kritische en meedenkende MR hebben. Onze directeur-bestuurder betrekt hen vanaf het begin bij alle onderwerpen die op de rol staan. Hierdoor is een beslistermijn van twee maanden bij ons echt nooit nodig. Eén of twee weken na het indienen van de definitieve versie van een stuk, is de goedkeuring meestal rond. Ook de manier van informeren en communiceren draagt bij aan het snelle beslissingsproces. Een informatieve memo over het traject werd via de gebruikelijke weg onder het team verspreid. Dit alles geeft ons veel meer tijd om de werkelijke klus te klaren.

Wij herzien ieder jaar een aantal functiebeschrijvingen, zodat we niet op enig moment alles moeten herzien. Helaas steekt de nieuwe cao daar nu een stokje voor. Maar bij 9 functies hoeft geen herziening plaats te vinden, omdat ze in de afgelopen jaren al herschreven zijn. De betreffende functionarissen hebben geen behoefte aan een nieuwe beschrijving. En bij 2 functies was ik al in een vergevorderd stadium om de beschrijving te herzien, dus nog maar 9 functies te gaan.

Gelukkig werken wij goed samen met andere (V)SO-scholen uit ons cluster. Uitwisseling van functiebeschrijvingen helpt natuurlijk. En samen een onderwijs adviesbureau inhuren die ons bij deze klus helpt, is dan ook een logische stap. Zij kunnen een groot deel van het werk van ons overnemen en de feitelijk Fuwasys-beoordeling doen.”

En toen kwam de Coronacrisis. De scholen gingen dicht en de prioriteiten kwamen te liggen op het inrichten van een nieuwe vorm van onderwijs geven. “Online onderwijs werd zeer voortvarend opgetuigd door onze leerkrachten, onderwijsassistenten en andere specialisten. En iedereen die thuis kon werken, bleef thuis. Binnen de kortste keren draaide alles weer op volle toeren, alsof we het zo al jaren doen.

Ik weet niet wat jullie ervaring is met thuiswerken, maar ik werk thuis veel efficiënter dan op kantoor (in mijn geval op school dus). Hierdoor heb ik meer tijd over voor de herziening van de functiebeschrijvingen. “

Hoe gaat het nu verder?

Lilian: “Elke functie is een apart traject. Het bureau en ik hebben de functies verdeelt. De functie-interviews met de medewerkers ga ik online doen, wat veel sneller te plannen is en efficiënter werkt. Als een beschrijving tekstueel klaar is, gaat het de molen in: MT, MR en Fuwasys-deskundige. Ten slotte wordt de functiebeschrijving vastgesteld. Weinig risico dat er bezwaren komen, want iedereen die wilde, is betrokken bij de totstandkoming ervan.”

De Mytylschool Gabriël is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de kinderafdeling van Tolbrug Specialistische Revalidatie. Zij vormen samen met de school en de specialistische buitenschoolse opvang van SWZ en dagopvang van Cello het samenwerkingsverband Atlent KinderExpertiseCentrum. Op deze manier vormen onderwijs, revalidatie en opvang voor de doelgroep één geheel.

Lilian van Amelsvoort is sinds mei 2015 beleidsmedewerker P&O bij de Mytylschool Gabriël. Haar ervaring en kennis m.b.t. de functiebeschrijvingen deelt ze graag met jou. Wil je met haar in contact komen dan kun je haar mailen op l.v.amelsvoort@mytylschool-gabriel.nl