terug

Hebben uitzendkrachten dezelfde rechten als vaste medewerkers?

Wanneer je (tijdelijk) extra personeel nodig hebt, is een flexibele uitzendkracht aantrekkelijk. Een uitzendkracht is officieel in dienst van een uitzendbureau, waardoor jou veel administratieve rompslomp bespaard blijft. Toch betekent dit niet dat jij als inlener geen verantwoordelijkheden hebt.

Uitzendkrachten hebben over het algemeen dezelfde rechten als de medewerkers die bij jou in dienst zijn. Welke rechten (en plichten) dat zijn leggen we je graag uit.

Rechten en plichten volgens de cao uitzendkrachten

Bij uitzendwerk krijg je als opdrachtgever te maken met het uitzendbureau en de uitzendkracht. De uitzendkracht blijft in dienst van het uitzendbureau. Als opdrachtgever huur je de uitzendkracht voor een bepaalde periode van het uitzendbureau. Je wordt daarom ook wel inlener genoemd. Alle partijen hebben bij een uitzendovereenkomst rechten en plichten. De rechten en plichten van de uitzendkracht staan in de cao uitzendkrachten.

Een uitzendkracht werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden

Een uitzendkracht werkt onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Dit brengt voor jou als opdrachtgever/inlener bepaalde verantwoordelijkheden met zich mee. Sinds 1 januari 2020 ben je als opdrachtgever verplicht om de arbeidsvoorwaarden van jouw organisatie kenbaar te maken. Dit doe je voorafgaand aan de terbeschikkingstelling.

Inlenersbeloning

Een belangrijk onderdeel van de arbeidsvoorwaarden in de cao uitzendkrachten is de beloning die de uitzendkracht ontvangt voor het geleverde werk. Een uitzendkracht moet hetzelfde betaald krijgen als een vaste medewerker in dezelfde of gelijkwaardige functie. Dit is de inlenersbeloning. De inlenersbeloning is wettelijk vastgesteld om ongelijkheid tussen uitzendkrachten en vast personeel tegen te gaan.

De inlenersbeloning houdt in:

  • het brutoloon conform de schaal waarin de uitzendkracht is ingedeeld;
  • ATV en ADV;
  • vergoeding voor overwerk, onregelmatige uren en ploegendienst;
  • periodieke loonsverhogingen;
  • jaarlijkse loonsverhogingen;
  • onkostenvergoedingen.

Aansprakelijkheid

Een ander belangrijk punt van aandacht is de aansprakelijkheid. Een opdrachtgever/inlener is net zo verantwoordelijk voor een uitzendkracht als voor zijn vaste medewerkers. Wanneer een uitzendkracht bijvoorbeeld schade veroorzaakt, kun je dat niet verhalen op het uitzendbureau. Het is dus belangrijk om een goede verzekering af te sluiten.

Arbowet geldt ook voor uitzendkrachten

De verplichtingen die in de Arbowet staan, gelden niet alleen voor jouw vaste medewerkers, maar ook voor al jouw uitzendkrachten. Zorg er dus met jouw arbobeleid voor dat een uitzendkracht gezond en veilig aan het werk kan.

Opvolgend werkgeverschap

Ben je tevreden over een uitzendkracht en wil je deze graag in dienst nemen? Houd er dan rekening mee dat je voor de wet een ‘opvolgend werkgever’ bent. Dit houdt in dat het arbeidsverleden van deze werknemer bij jou als opdrachtgever (via het uitzendbureau), meetelt in de ketenbepaling. In het ketensysteem, mag een werkgever een werknemer maximaal 3 tijdelijke contracten bieden, voor een aaneengesloten periode van 2 jaar. De periode dat de werknemer via het uitzendbureau bij jou heeft gewerkt, telt dan mee.

Meer weten over de rechten en plichten van uitzendkrachten?

Ben je van plan om een uitzendkracht in de arm te nemen en heb je na het lezen van deze blog nog vragen? Neem gerust contact met ons op. Of lees meer over de voordelen van een uitzendbureau