terug

Employee experience als strijdwapen van werkgevers

ls werkgever kun je er niet omheen. De term employee experience vliegt je om de oren. Maar wat houdt deze trend nu precies in, waarom is hij zo populair en misschien nog wel belangrijker, wat levert hij op?

Wat is employee experience?

Employee experience wordt ook wel beschreven als de totale ervaring van de medewerker met de organisatie. Employee experience start met het eerste contactmoment dat een potentiële medewerker heeft met zijn werkgever en eindigt bij zijn uitdiensttreding. Het omvat alles dat een medewerker in een organisatie meemaakt, waarneemt of voelt. Aspecten die van invloed zijn op de beleving van de medewerker zijn organisatiecultuur, fysieke omgeving en technische middelen. Employee experience is echter geen statisch begrip. Medewerkers delen nu eenmaal niet dezelfde perceptie. Hun wensen, behoeften en drijfveren wisselen van elkaar en veranderen over de jaren. Het vormgeven van een bevredigende employee experience vraagt organisaties om flexibeler om te gaan met HR-instrumenten.

Populariteit

Het centraal stellen van de medewerker is een logisch gevolg wanneer we kijken naar onze groeiende economie en daarmee samenhangende krapte op de arbeidsmarkt. Onderzoeken laten zien dat HR-professionals steeds vaker problemen ervaren met het invullen van vacatures. De verwachting is dit voorlopig niet verandert. Gesterkt door online netwerken zoals LinkedIn en Facebook is de strijd tussen werkgevers om het beste personeel definitief losgebarsten. Ook het aan boord houden van medewerkers blijkt voor het merendeel van de organisaties een probleem te zijn. Dit verklaart direct ook de populariteit van het begrip employee experience. Betere arbeidsvoorwaarden en een concurrerend salaris zijn niet langer de belangrijkste redenen om van baan te wisselen. Bedrijfscultuur, ontwikkelingsmogelijkheden, technologische ondersteuning en inhoud van werkzaamheden zijn minstens zo belangrijk. Door behoeften en ervaringen van medewerkers in kaart te brengen en als uitgangspunt te nemen kunnen werkgevers hun beleid aanpassen. Niet de klant maar de medewerker is koning.

Employee experience als strijdwapen

Het is aangetoond dat een optimale employee experience leidt tot een hogere tevredenheidsgraad onder medewerkers. Tevreden medewerkers hebben een hogere productiviteit, presteren beter en voelen zich meer verantwoordelijk. Wanneer een medewerker met plezier naar zijn werk gaat dan zal hij niet direct het voornemen hebben om zijn huidige werkgever te verlaten. Tevreden medewerkers zijn bovendien meer betrokken en vaak bereid iets extra’s te doen. Kortom organisaties die hoog scoren op employee experience scoren over het algemeen ook hoger op customer experience. Happy employees make happy customers. En dat is dan weer goed voor de bedrijfsresultaten.

Start now or cry later

Employee experience staat bij veel organisaties nog in de kinderschoenen. Toch doen organisaties er verstandig aan hier een begin mee te maken. Start vandaag nog met het in kaart brengen van de medewerkersbeleving en het verzamelen van data. Neem het meest relevante onderdeel binnen je organisatie op dit moment. Heeft jouuw organisatie moeite met het behouden van goed personeel? Maak dan gebruik van exitgesprekken, waarin je de medewerker kritisch laat zijn. Leg zowel de knelpunten als positieve ervaringen vast, zodat deze kunnen worden aangepakt of verder kunnen worden ontwikkeld. Zorg dat de medewerker een goed gevoel overhoudt aan de periode die hij in dienst is geweest en maak zelfs van vertrekkende medewerkers ambassadeurs. Want ook dat draagt bij aan een positieve employee experience!

Bron: HR praktijk