terug

De 6 voordelen van de Wet arbeidsmarkt in balans

De samenwerking van werkgevers en werknemers staat al heel wat jaren centraal in mijn loopbaan. In de diverse rollen die ik de afgelopen 10 jaar als HRM’er, loopbaancoach, manager en bedrijfskundig projectmanager heb vervuld, wil ik zaken voor medewerkers goed geregeld hebben. Enerzijds omdat ik zo het beste uit deze geweldige human resources kan halen en anderzijds omdat de randvoorwaarden dan gewoon goed geregeld zijn.

Het eerste project waar ik bij Driessen (in 2013) verantwoordelijk voor werd was “goed werkgeverschap”. Driessen staat voor goed werkgeverschap, maar was in die tijd nog wat zoekend naar hoe dat er precies uit moest zien. De afgelopen jaren hebben we onze visie uit weten te rollen naar het juiste beleid en een praktische uitvoering voor al onze medewerkers. Een visie komt van binnenuit en moet aansluiting vinden bij externe ontwikkelingen die op ons pad komen. Eén van die actuele ontwikkelingen is de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB).

WAB = goed werkgeverschap

De WAB heeft de intentie om de verschillen tussen vast en flexibel werk te verkleinen en maakt het voor werkgevers aantrekkelijker om werknemers eerder een contract met meer zekerheid te bieden. Thema’s die in deze wet centraal staan zijn onder andere rechten en plichten van medewerkers, duurzame inzetbaarheid, financiële zekerheid en gelijkwaardigheid. Mooie thema’s die ik erg belangrijk vind voor werkend Nederland.

Ondanks dat we echt wel even moe(s)ten wennen aan de nieuwe wet, zie ik veel zaken die aansluiten bij de visie van Driessen op goed werkgeverschap. Driessen zorgt namelijk voor:

 • Een leuke baan: wij verbinden mens en werk;
 • Een passend salaris en arbeidscontract: de arbeidsvoorwaarden zijn in verhouding met de sector en passend bij de opdrachtgever, de functie en de medewerker;
 • Een goed pensioen: hetzelfde pensioen als medewerkers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever of een ander passend pensioen;
 • Persoonlijke & professionele ontwikkeling: opleidingen, trainingen, workshops, e-learning, loopbaanontwikkeling en begeleiding;
 • Een werkgelukkige carrière: doorstroommogelijkheden, doorplaatsing en inclusiviteit;
 • Een financiële basis: collectiviteitskorting, hypotheek & perspectiefverklaring, hulp bij financiële problemen, private lease en uitruilregeling.

De voordelen op een rijtje

Natuurlijk weten we allemaal dat de nieuwe wet van alle werkgevers iets vraagt. Dus ook van ons. Daarom is Driessen op dit moment met alle partners in gesprek om binnen de nieuwe kaders van het speelveld van de arbeidsmarkt de juiste aanpassingen te doen. We komen drempels tegen, maar als we naar het hogere doel van de WAB (goed werkgeverschap voor iedereen) kijken, zien we ook de voordelen! En dit zijn de zes belangrijke:

 1. Voor werkgevers wordt het na 1 januari 2020 aantrekkelijker om een contract voor onbepaalde tijd aan medewerkers te bieden, onder andere doordat de WW-premie bij contracten voor onbepaalde tijd lager wordt dan bij tijdelijke contracten. Daarnaast wordt het ontslagrecht versoepeld.
 2. Meer (werk-)zekerheid voor oproepers, wat zorgt voor een betere financiële basis voor deze doelgroep.
 3. De transitievergoeding heeft onder andere als doel om de employability van medewerkers te bevorderen. Doordat alle medewerkers direct recht hebben op deze vergoeding, kan hier continu in geïnvesteerd worden. .
 4. Opdrachtgevers kunnen, bij behoefte aan een flexibele schil en ontzorging van het werkgeverschap, nog steeds gebruikmaken van de payroll-dienstverlening.
 5. De WAB stimuleert, binnen de maatregel van payroll, gelijke waardering ongeacht of het gaat over flexibele of vaste medewerkers.
 6. De ketenbepaling biedt (weer) meer ruimte in de flexibele schil van tijdelijke contracten. Na 3 jaar (i.p.v. na 2 jaar) kan beter beoordeeld worden of een medewerker voor onbepaalde tijd verbonden wordt aan de organisatie.

In mijn huidige rol als projectmanager van de WAB hoop ik dat ik mijn visie, die van Driessen, die van onze klanten en die van de WAB samen kan laten komen in een concreet strategisch, tactisch en operationeel plan. We zijn op de goede weg, dus ik heb er alle vertrouwen in!