Zij-instroom basisonderwijs

Om het onderwijs te voorzien van nieuw onderwijzend personeel, komt bij steeds meer scholen zij-instroom in beeld. Het opzetten en uitvoeren van een zij-instroom traject vraagt om tijd en aandacht. Door samenwerking met Driessen is jouw school verzekerd van kwalitatieve instroom, ondersteund in de begeleiding en volledig ontzorgd in goed werkgeverschap. Nieuwe aanwas zonder de risico’s en impact van een eigen zij-instroomtraject.

Samen sterker

Besturen en scholen organiseren zij-instroom vaak zelf. Maar zorgvuldige werving en goede begeleiding vraagt veel van collega’s, directie en HRM. Daar kan een school of onderwijsbestuur soms wel wat hulp bij gebruiken. Driessen is al meer dan 25 jaar partner van het onderwijs. We werken voor honderden scholen in Nederland. Op basis van deze ervaring en ons netwerk, hebben we een zij-instroomtraject ontwikkeld dat aansluit op de behoeftes van het onderwijs. Én de zij-instromer.

Kwaliteit staat voorop

Als enige dienstverlener hebben wij een samenwerking met Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Saxion Hogescholen. Bij het kwalitatief hoogwaardige zij-instroomtraject van deze opleiders voldoet een afgestudeerde zij-instromer aan dezelfde criteria als een ‘reguliere’ PABO-student. Zij-instromers gaan vanuit een ander vakgebied direct aan de slag in het onderwijs en halen binnen maximaal twee jaar hun bevoegdheid. Voor het opzetten van een zij-instroomtraject is kwaliteit een vereiste. Want leraar zijn is een vak dat je niet van de ene op de andere dag meester bent.

Zo werkt het

In een driehoeksverhouding bereid je als primair onderwijsbestuur of basisschool met Driessen en Fontys/Saxion een zij-instromer voor op het leraarschap. Deze samenwerking borgt de kwaliteit met een strenge selectie, een uitgebreid geschiktheidsonderzoek, een erkende lerarenopleiding en continue evaluatie en begeleiding. Het biedt voordeel aan twee kanten: de zij-instromer ontwikkelt zich in relatief korte tijd tot een bevoegde en bekwame leraar en het schoolbestuur heeft vanaf de eerste dag een extra leraar voor de klas, omdat de zij-instromer direct lesbevoegd is.

De voordelen

  • Direct een leerkracht voor de klas
  • Opleiding door Fontys Hogeschool Kind en Educatie
  • Geen risico rondom werkgeverschap
  • Subsidie voor onderwijsinstantie

Ik wil graag meer weten

De ervaringen van SALTO

Samen met schoolbestuur SALTO gingen wij de eerste samenwerking aan. En met succes! Inmiddels volgen vijf toekomstig leraren het zij-instoomtraject. Op korte termijn starten de volgende drie. Sabine Maas, HR-adviseur bij SALTO en Erica Bomers, leerkracht in opleiding, vertellen...

De voordelen van zij-instroom
De ervaringen met zij-instroom

Benieuwd hoe een aanstaande leraar het zij-instroomtraject ervaart?

De eerste dag als zij-instromer voor de klas

Hoe gaat het samenwerken tijdens het zij-instroomtraject?

Wat brengt het traject jou als kandidaat?

Zij-instroom in tien stappen

Het zij-instroomtraject is in drie stappen met een aantal tussenstappen onder te verdelen. Dit totaalpakket gaat uit van een driehoeksverhouding tussen jouw onderwijsbestuur of school, Driessen en de Fontys of Saxion. Maar ook ondersteuning op deelgebieden behoort tot de mogelijkheden.

Maak direct een afspraak

Werving

Gebruikmakend van het brede netwerk van Driessen, werven en selecteren we samen met het schoolbestuur geschikte kandidaten.

Samen met de kandidaten spreken we de intentie tot samenwerking uit, vervolgens bereiden we samen het assessment voor.

De opleider neemt het geschiktheidsassessment af, uiteraard op kosten van Driessen.

Na het behalen van het geschiktheidsassessment bieden wij de zij-instromer een arbeidsovereenkomst voor twee jaar met vaste uren aan. Het schoolbestuur ontvangt de subsidiegelden voor de zij-instromer.

Samen met het schoolbestuur bemiddelt Driessen de zij-instromer naar een leerwerkplek met minimale duur van drie maanden en maximale duur van twee jaar. De zij-instromer geeft gedurende de opleiding les in meer dan één klas, bij voorkeur op meer dan één school. Driessen verzorgt gedurende deze periode het formele en juridische werkgeverschap.

Opleidings- en werktraject

Overdag staat de zij-instromer bij een school binnen het schoolbestuur voor de klas. In de avonduren volgt de zij-instromer de opleiding bij Fontys Kind en Educatie of Saxion Hogescholen. Dit betekent één avond per week in de schoolbanken en de rest thuisstudie.

Om het schoolbestuur volledig te ontzorgen neemt Driessen in samenwerking met de opleider de begeleiding en coaching op zich. Dit betekent dat Driessen zorgt voor een duidelijke HR-cyclus van het startgesprek, onboarding, tussentijdse contactmomenten, evaluaties en een beoordeling. Ook verzorgt Driessen aanvullende kennissessies, trainingen op soft-skills en e-learning. Zo hoeft jullie school alleen nog de praktijkbegeleiding te organiseren.

Bevoegde leraar voor de klas

Fontys Kind en Educatie of Saxion Hogescholen verzorgt in samenwerking met een inhoudsdeskundige het bekwaamheidsonderzoek.

Na het afronden van het zij-instroomtraject en het succesvol behalen van het bekwaamheidsonderzoek zorgt de opleider voor het toekennen van de bevoegdheid middels een certificaat.

Na het afronden van het zij-instroomtraject heeft het schoolbestuur de eerste keuze om de kersverse leraar in dienst te nemen. Een zij-instromers die toch niet blijken te passen bij jouw school of team, bemiddelen we gemakkelijk door naar een andere school.