Zij-instroom: nieuw talent voor de klas

Veel middelbare scholen en mbo's kampen met een tekort aan docenten voor bepaalde vakken. Een van de oplossingen voor dit tekort is zij-instroom. Wil jij voor jouw school een zij-instroomtraject opzetten en heb je daar hulp bij nodig? Met de zij-instroomtrajecten van Driessen kan jouw school rekenen op een soepele instroom van nieuwe talenten. Wij helpen je met zij-instroom voor de vakken wiskunde, Nederlands en Engels. Het hele traject, inclusief ondersteuning in de begeleiding en goed werkgeverschap wordt door onze specialisten geregeld.

Goede begeleiding

Een zij-instromer gaat vanuit een ander vakgebied aan de slag in het onderwijs en haalt binnen 2 jaar zijn of haar lesbevoegdheid. Dat vraagt veel van de nieuwe docent, maar ook van de collega’s. Want een geslaagd zij-instroomtraject valt of staat met goede begeleiding. Niet alleen de selectie van zij-instroomkandidaten met de juiste motivatie, maar ook de begeleiding van jouw kersverse docenten is bij onze onderwijsspecialisten in goede handen.

Programma op maat

Docent zijn is een vak dat je niet van de ene dag op de andere beheerst. En daarom stellen wij hoge eisen, aan de kandidaten én aan de opleider. Driessen heeft een samenwerking met NCOI Hogeschool waar zij-instromers flexibel kunnen studeren, ook door hen intensief begeleid worden en een programma op maat krijgen. Na het volgen van dit eersteklas zij-instroomtraject, voldoet een afgestudeerde zij-instromer aan alle criteria zoals elke bevoegde docent.

Zo werkt dit zij-instroomtraject

Als je er na de sollicitatiegesprekken voor kiest om een kandidaat voorlopig aan te nemen als docent Nederlands, Engels of wiskunde vervolgen we de selectieprocedure met een geschiktheidsassessment dat bestaat uit:

  • Een kennisbasistoets over de vakinhoud.
  • Een portfolio met cv en behaalde diploma’s en waarin de kandidaat laat zien welke kennis en ervaring hij of zij op andere manieren heeft opgedaan.
  • Een lesobservatie van een les in de onderbouw havo/vwo of (v)mbo. Twee assessoren van NCOI beoordelen deze les op basis van een Digitale Observatie Tool.
  • Een Criterium Gericht Interview (CGI) waarin de assessoren in gesprek gaan met de kandidaat over de bewijsstukken. Na dit gesprek weten we definitief of de zij-instromer mag starten met het traject.

Na het positief afronden van dit geschiktheidsassessment start de docent met de opleiding én gaat direct aan de slag op jouw school voor minimaal 0,4 FTE. Binnen 2 jaar rondt jouw collega het traject af met een bekwaamheidsonderzoek waarin hij of zij laat zien aan de wettelijke eisen te voldoen om als docent aan de slag te gaan.

Kortom: een zij-instromer ontwikkelt zich in korte tijd tot een bevoegde en bekwame docent en jouw school heeft vanaf de eerste dag een extra docent voor de klas. Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Maak een afspraak

Zij-instroom in 9 stappen

Ons zij-instroomtraject bestaat uit 3 fasen, onder te verdelen in 9 tussenstappen. Dit totaalpakket gaat uit van een driehoeksverhouding tussen jouw school, Driessen en NCOI Hogeschool. Ook ondersteuning op deelgebieden behoort tot de mogelijkheden.

Maak een afspraak

Werving

Gebruikmakend van het brede netwerk van Driessen, werven en selecteren we samen met jouw school geschikte kandidaten.

Samen met de kandidaten spreken we de intentie tot samenwerking uit, vervolgens bereiden we samen het assessment voor.

De opleider neemt het geschiktheidsassessment af, uiteraard op kosten van Driessen.

Na het behalen van het geschiktheidsassessment bieden wij de zij-instromer een arbeidsovereenkomst voor 2 jaar met vaste uren aan. Jouw school ontvangt de subsidiegelden voor de zij-instromer.

Opleidings- en werktraject

De zij-instromer staat voor de klas en daarnaast volgt hij of zij een studie. Samen met de opleider bepaalt de zij-instromer het tempo en de invulling van deze opleiding.

Om jouw school volledig te ontzorgen neemt Driessen in samenwerking met de opleider de begeleiding en coaching op zich. Dit betekent dat Driessen zorgt voor een duidelijke HR-cyclus van het startgesprek, onboarding, tussentijdse contactmomenten, evaluaties en een beoordeling. Ook verzorgt Driessen aanvullende kennissessies, trainingen op soft-skills en e-learning. Zo hoeft jullie school alleen nog de praktijkbegeleiding te organiseren.

Bevoegde docent voor de klas

NCOI Hogeschool verzorgt in samenwerking met een inhoudsdeskundige het bekwaamheidsonderzoek.

Na het afronden van het zij-instroomtraject en het succesvol behalen van het bekwaamheidsonderzoek zorgt de opleider voor het toekennen van de bevoegdheid middels een certificaat.

Na het afronden van het zij-instroomtraject heeft jouw school de eerste keuze om de kersverse docent in dienst te nemen.