Zij-instroom basisonderwijs: dé oplossing bij personeelstekorten

Dat veel onderwijsinstellingen kampen met een personeelstekort, mag geen nieuws heten. Bij steeds meer scholen komt daarom zij-instroom in beeld. Wil jij voor jouw organisatie een zij-instroomtraject opzetten, maar heb je daar niet genoeg tijd en kennis voor? Met de trajecten van Driessen is jouw school verzekerd van kwalitatieve instroom. Reken op ondersteuning in de begeleiding en ontzorging in goed werkgeverschap. Kortom: nieuwe aanwas zonder de risico’s en impact van een eigen zij-instroomtraject. Dát is samenwerken met Driessen.

Samen sterker

Zij-instromers gaan vanuit een ander vakgebied direct aan de slag in het onderwijs en halen binnen maximaal 2 jaar hun bevoegdheid. Veel besturen en scholen organiseren zij-instroom zelf. Maar dat vraagt nogal wat van collega’s. Een succesvol zij-instroomtraject valt of staat namelijk bij goede begeleiding. Kan dat niet anders? Dat kan. Via het zij-instroomtraject van Driessen, samengesteld op basis van jarenlange ervaring bij honderden scholen in Nederland. Waarom het wiel opnieuw uitvinden, als alle kennis al voorhanden is? Dit traject sluit aan op de behoeftes van het onderwijs en zij-instromers.

Kwaliteit staat voorop

Voor het opzetten van een zij-instroomtraject is kwaliteit een vereiste. Want leraar zijn is een vak dat je niet van de ene op de andere dag beheerst. Als enige dienstverlener heeft Driessen een samenwerking met Fontys Hogeschool Kind en Educatie en Saxion Hogescholen. Na het volgen van een hoogwaardig zij-instroomtraject van een van deze opleiders, voldoet een afgestudeerde zij-instromer aan dezelfde criteria als een ‘reguliere’ PABO-student.

Zo werkt dit zij-instroomtraject

In een driehoeksverhouding bereid je als primair onderwijsbestuur of basisschool met Driessen en Fontys/Saxion een zij-instromer voor op het leraarschap. Deze samenwerking borgt de kwaliteit met een strenge selectie, een uitgebreid geschiktheidsonderzoek, een erkende lerarenopleiding en continue evaluatie en begeleiding. Dit biedt voordeel aan twee kanten: de zij-instromer ontwikkelt zich in relatief korte tijd tot een bevoegde en bekwame leraar en het schoolbestuur heeft vanaf de eerste dag een extra leraar voor de klas, omdat de zij-instromer direct lesbevoegd is.

De voordelen

  • Direct een leerkracht voor de klas.
  • Opleiding door Fontys Hogeschool Kind en Educatie.
  • Geen risico rondom werkgeverschap.
  • Subsidie voor onderwijsinstantie.

Maak een afspraak

De ervaringen van SALTO

Driessen ging samen met schoolbestuur SALTO de eerste samenwerking aan. En met succes! Inmiddels volgen de eerste toekomstig leraren het zij-instoomtraject. Op korte termijn starten de volgenden. Benieuwd naar de ervaringen? Sabine Maas, HR-adviseur bij SALTO vertelt er meer over. Hieronder is ook leerkracht in opleiding Erica Bomers aan het woord.

Benieuwd hoe een aanstaande leraar het zij-instroomtraject ervaart?

Zij-instroom in 10 stappen

Ons zij-instroomtraject bestaat uit 3 fasen, onder te verdelen in 10 tussenstappen. Dit totaalpakket gaat uit van een driehoeksverhouding tussen jouw onderwijsbestuur of school, Driessen en Fontys of Saxion. Maar ook ondersteuning op deelgebieden behoort tot de mogelijkheden.

Maak een afspraak

Werving

Gebruikmakend van het brede netwerk van Driessen, werven en selecteren we samen met het schoolbestuur geschikte kandidaten.

Samen met de kandidaten spreken we de intentie tot samenwerking uit, vervolgens bereiden we samen het assessment voor.

De opleider neemt het geschiktheidsassessment af, uiteraard op kosten van Driessen.

Na het behalen van het geschiktheidsassessment bieden wij de zij-instromer een arbeidsovereenkomst voor 2 jaar met vaste uren aan. Het schoolbestuur ontvangt de subsidiegelden voor de zij-instromer.

Samen met het schoolbestuur bemiddelt Driessen de zij-instromer naar een leerwerkplek (met een minimale duur van 3 maanden en een maximale duur van 2 jaar). De zij-instromer geeft gedurende de opleiding les in meer dan 1 klas, bij voorkeur op meer dan 1 school. Driessen verzorgt gedurende deze periode het formele en juridische werkgeverschap.

Opleidings- en werktraject

Overdag staat de zij-instromer voor de klas (bij een school binnen het schoolbestuur). In de avonduren volgt de zij-instromer de opleiding bij Fontys Kind en Educatie of Saxion Hogescholen. Dit betekent 1 avond per week in de schoolbanken en de rest thuisstudie.

Om het schoolbestuur volledig te ontzorgen neemt Driessen in samenwerking met de opleider de begeleiding en coaching op zich. Dit betekent dat Driessen zorgt voor een duidelijke HR-cyclus van het startgesprek, onboarding, tussentijdse contactmomenten, evaluaties en een beoordeling. Ook verzorgt Driessen aanvullende kennissessies, trainingen op soft-skills en e-learning. Zo hoeft jullie school alleen nog de praktijkbegeleiding te organiseren.

Bevoegde leraar voor de klas

Fontys Kind en Educatie of Saxion Hogescholen verzorgt in samenwerking met een inhoudsdeskundige het bekwaamheidsonderzoek.

Na het afronden van het zij-instroomtraject en het succesvol behalen van het bekwaamheidsonderzoek zorgt de opleider voor het toekennen van de bevoegdheid middels een certificaat.

Na het afronden van het zij-instroomtraject heeft het schoolbestuur de eerste keuze om de kersverse leraar in dienst te nemen.