Orthopedagoog- Psycholoog (m/v)
Reageer op deze vacature
Terug naar overzicht
Sittard, Driessen

Orthopedagoog- Psycholoog (m/v)

 • WO
 • 12 - 16 uur
 • Tijdelijk
Vacaturenummer 6972    
Plaatsingsdatum 2 weken geleden

In samenwerking met een Primair Onderwijsinstelling in de omgeving van Sittard zijn wij per direct op zoek naar een orthopedagoog- psycholoog. De ideale kandidaat is beschikbaar in de periode van 7 mei 2018 tot 7 juli 2018 voor 16 uur per week.  

De orthopedagoog-psycholoog heeft een ondersteunende rol in het onderwijsproces en is op meerdere scholen inzetbaar. Hij/zij neemt deel aan multidisciplinaire (bestaande uit een orthopedagoog/psycholoog en andere specialisten/deskundigen) teamvergaderingen waarin handelingsplannen, methoden en voortgang van de leerling worden besproken.
Hij/zij ontwikkelt het beleid met betrekking tot plaatsing van leerlingen, verricht psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op een verantwoorde plaatsing van de leerlingen in de school en neemt deel aan professionalisering.
De doelgroep betreft voornamelijk cluster IV leerlingen met ASS ( gerelateerde) problematiek.

Wat ga je doen?

Resultaatgebieden: 
1. Beleidsontwikkeling

 •  adviseert het (bovenschools) management inzake de ontwikkeling van het beleid op het vakgebied en op het gebied van leerlingenzorg
 •  verricht onderzoeken en ontwikkelt het beleid op schoolniveau
 •  levert bijdragen aan het ontwikkelen en actualiseren van een visie omtrent de doelstellingen en functie van dit beleid binnen de school, rekening houdend met positie, functie en doelstelling van de diverse andere disciplines binnen de school
 • neemt deel aan teamvergaderingen en draagt vanuit de eigen invalshoek bij aan het tot stand komen van het schoolwerkplan en de pedagogische en/of didactische aanpak van de leerlingen
 •  brengt het eigen specialisme in in multidisciplinair verband.

2. Psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek

 •  analyseert gegevens van arts en/of gegevens van toeleveringsscholen, na toestemming ouders
 •  onderhoudt contacten met de ouders/opvoeders ter verkrijging van een persoonsbeeld van de leerling, de vorderingen en gedragingen van de leerling in de thuissituatie en adviseert over de behandeling van de leerling
 •  observeert de leerlingen individueel en in groepsverband
 •  verricht diagnostisch onderzoek, neemt tests af en analyseert de testresultaten ten behoeve van advisering, behandeling, begeleiding
 •  maakt verslagen van het psychologisch onderzoek ten behoeve van de bespreking met de leden van de commissie van begeleiding alsmede voor de dossiervorming van de leerling
 •  stelt een therapeutisch plan of handelingsplan voor begeleiding van probleemgedrag bij leerlingen op, bespreekt dit met de leerkrachten en overige medewerkers en ziet toe op de uitvoering ervan
 •  voert herhalingsonderzoeken uit bij problemen of ten behoeve van plaatsing in het reguliere onderwijs, een andere niveaugroep of overgang naar het (voortgezet) speciaal onderwijs
 •  woont leerlingbesprekingen bij, verwijst en begeleidt probleemgedrag bij leerlingen naar extern instellingen voor hulpverlening
 •  adviseert het onderwijsteam over individueel of groepsgerichte aanpak van de leerlingen
 •  geeft thematische voorlichting aan leerlingen en medewerkers over bepaalde probleemsituaties.

Kader, verantwoordelijkheden & bevoegdheden: 

 • verricht werkzaamheden binnen de kaders van de onderwijs wet- en regelgeving, kerndoelen, leer- en opvoedingsdoelen en beleidslijnen van de school, en de gedragscode voor de beroepsbeoefenaren van de wet- en regelgeving en specifiek geformuleerde beleidslijnen 
 •  legt verantwoording aan het management van de school over het ontwikkeld beleid met betrekking tot plaatsing van leerlingen, het psychodiagnostisch en orthodidactisch onderzoek gericht op plaatsing van leerlingen in de school en van deelname aan professionalisering af aan de senior adviseur en hiërarchisch aan het hoofd bestuursbureau voor wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de professionalisering van het beleid op strategisch niveau, de kwaliteit van de vertaling van ontwikkelingen naar beleidsvorming, de kwaliteit van adviezen en de zorg voor het eigen ontwikkelingsproces
 • neemt beslissingen bij het ontwikkelen van beleid op schoolniveau, het verrichten van diagnostisch onderzoek, afnemen van tests en het analyseren van de testresultaten ten behoeve van advisering, behandeling, het deelnemen aan professionaliseringsactiviteiten. 

Wat bieden we jou?

Een afwisselende baan bij een onderwijsinstelling.
Een marktconform salaris in schaal 11, conform cao Primair Onderwijs
Je bouwt reserveringen en 8% vakantiegeld op over je verdiende salaris.

Wat vragen we van jou?

 • brede theoretische kennis van (de ontwikkelingen op) het vakgebied van orthopedagogiek/orthodidactiek en het algemene terrein van de leerlingbegeleiding
 • kennis van de gedragspatronen (o.a. diverse culturele achtergronden) van de leerling(en)
 • inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school
 • WO werk- en denkniveau
 • opleiding orthopedagogiek dan wel psychologie (GZ)
 • functiegerichte applicaties

Je competenties en talenten:

 • vaardig in het analyseren van problemen en het zoeken naar passende oplossingen
 • vaardig in het begeleiden van leerlingen
 • vaardig in het adviseren van ouders/opvoeders, het onderwijsteam en het management

Is je interesse gewekt?

Reageer op deze vacature via de sollicitatieknop. Heb je een vraag over deze vacature, neem dan contact op met Karin Jacobs of Melissa Barents, bereikbaar op 077-2071000 of per mail via venlo@driessen.nl. Wij vragen je alleen te reageren als je voldoet aan het bovenstaande profiel.

Hoe werkt solliciteren bij Driessen