Artikel   |  woensdag 2 november 2011
3685 × gelezen

Nieuwe vakantiewetgeving (nog) niet van toepassing op ambtenaren


Met ingang van 1 januari 2012 wordt in het Burgerlijk Wetboek een nieuwe vakantieregeling opgenomen. Deze nieuwe BW-regeling is niet van toepassing op ambtenaren.
De nieuwe wetgeving is het gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie van 20 januari 2009. Hierin oordeelde het Europese Hof dat zieke medewerkers niet mogen worden gekort op de opbouw van hun wettelijke vakantieaanspraken.

Naar aanleiding van deze nieuwe wetgeving moet ook de CAR-UWO aangepast worden. Voordat deze wijzigingen opgenomen kunnen worden, moet overleg en afstemming met de LOGA-partners plaatsvinden. Totdat dit overleg heeft plaatsgevonden en de LOGA-partners het eens zijn met de op te nemen wijzigingen, is de huidige Car-Uwo met inachtneming van de handreiking ‘Vakantie tijdens ziekte’ van maart 2011 nog van toepassing.

Deel deze pagina
Miriam Teunissen
Miriam is breed georiënteerd op het brede HR-vakgebied. Ze is goed op de hoogte van de CAR-UWO en volgt alle ontwikkelingen en actuele thema’s op het gebied van arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en rechtspositie. Daarnaast is ze sparringpartner en adviseur voor medewerkers en managers.
Meer van deze auteur